Změna jména a příjmení

image_pdfimage_print

Změna jména a příjmení

Podmínky, za kterých je možné změnit jméno a příjmení jsou stanoveny v § 72 – § 79 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění.

Jméno a příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti a v souladu s právními předpisy.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

 • občan České republiky
 • zákonný zástupce nezletilého občana ČR
 • cizinec, má-li povolen trvalý pobyt na území ČR

Podmínky a postup řešení:

 • změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod
 • změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno neexistující, zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o existenci jména nebo jeho správné podobě, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem

Kde lze podat žádost:

 • u matričního úřadu podle místa trvalého pobytu nebo posledního trvalého pobytu žadatele v ČR, u nezletilého dítěte u matričního úřadu v místě trvalého pobytu dítěte

 

Jaké doklady musíte předložit:

 • písemnou žádost – podle § 75
 • rodný list žadatele nebo nezletilého dítěte
 • oddací list (pokud žadatel uzavřel sňatek)
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství (jde-li o osoby rozvedené)
 • úmrtní list (jde-li o osoby ovdovělé)
 • doklad o místu trvalého pobytu na území ČR
 • doklad o státním občanství
 • průkaz totožnosti
 • souhlas fyzické osoby starší 15-ti let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen a příjmení
 • jde-li o nezletilé dítě, písemný souhlas druhého rodiče s úředně ověřeným podpisem nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas (pokud je souhlas podepsaný před matričním úřadem, není třeba ověření podpisu)

Poznámka:

V řízení o změně jména nebo příjmení nezletilého dítěte jsou účastníky řízení oba rodiče bez ohledu na to, který z rodičů podal žádost.

Správní poplatky:

 • povolení změny příjmení hanlivého, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení – 100,- Kč
 • povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech – 1000,- Kč
 • změna příjmení na příjmení dřívější do 6 měsíců po právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství – bez poplatku
 • změna příjmení na příjmení dřívější po uplynutí 6 měsíců po právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství – 100,- Kč

Formuláře:

zadost-zmena-jmena, prijmeni

zadost-zmena-prijmeni, jmena-nezletileho

zadost-oznameni-o-prijeti-drivejsiho-prijemni-po-rozvodu

zadost-o-zapis-prijmeni-v-muzskem-tvaru

zadost-prohlaseni-o-volbe-druheho-jmena

zados-prohlaseni-o-volbe-druheho-jmena-nezletile-dite

zadost-prohlaseni-o-volbe-druheho-jemna-zapsano-v-matricni-knize-do-r-1950

 

Mohlo by se vám líbit...