Podatelna a elektronická podatelna

image_pdfimage_print

Přijímání listinných (analogových) dokumentů a elektronických (digitálních) dokumentů na přenosných technických nosičích dat:

Adresa podatelny: Městský úřad Mladá Vožice, podatelna, Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice – dveře č. 7

Provozní hodiny: pondělí, středa (úřední dny) 7.30 – 12.00, 12.30 – 17.00

úterý 7.00 – 11.00, 11.30 – 15.30

čtvrtek, pátek 7.00 – 11.00, 11.30 – 14.30

Dokumenty jsou přijímány na těchto přenosných technických nosičích dat – CD, DVD, USB (flash disk), jiné typy nejsou akceptovány a adresátovi budou vráceny.

Přijímání elektronických (digitálních) datových zpráv:

Elektronická adresa podatelny (elektronická pošta) : mesto@mu-vozice.cz

Pokud bude na elektronickou adresu podatelny doručena zpráva podepsaná elektronickým podpisem a bude možné z této zprávy zjistit adresu odesílatele, podatelna neprodleně odesílateli zašle Potvrzení doručení datové zprávy podepsané uznávaným elektronickým podpisem pracovníka podatelny:

Datová zpráva s předmětem ………. byla doručena na elektronickou adresu podatelny Města MladáVožice mesto@mu-vozice.cz DD/MM/RRRR v HH/MM a byla zaevidována pod č. j. MUMV………

ID datové schránky: kpxbcqh

Dokumenty v digitální podobě jsou přijímány pouze v těchto datových formátech: pdf, PDF/A, doc, docx, xls, xlsx, zfo, rtf, htm, html, txt, ppt, pptx, jpg, jpeg o maximální velikosti 10 MB. Pokud bude dokument zaslán v jiném datovém formátu,  bude odesílateli vrácen s tím, aby ho do některého z požadovaných formátů převedl.

Podání  v digitální podobě podle zák. č. 500/2004 Sb, správní řád, ve znění pozdějších předpisů a podle zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,  musí být podepsány uznávaným elektronickým podpisem s uvedením poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo odesílatel certifikát připojí k podání. Takto nepodepsaná podání je nutno do 5 dnů potvrdit písemně nebo ústně do protokolu.

Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány uznávaným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.

Postup v případě zjištění výskytu chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných úřadem („škodlivý kód“): datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není akceptována. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Pokud bude podatelně doručen neúplný nebo poškozený dokument úředního charakteru v analogové nebo digitální podobě, tento nebude akceptován, pokud bude možné zjistit adresu odesílatele, bude o tomto vyrozuměn a vyzván k opětovnému zaslání či doplnění.

Mohlo by se vám líbit...