Vydání matričního dokladu – rodný list, oddací list, úmrtní list

image_pdfimage_print

Žádost o vydání matričního dokladu

Matriční úřad vydá matriční doklad:

a) fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a

dále zmocněncům těchto osob

b) pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů

územních samosprávních celků

c) statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční

knihy vedeno těmito církvemi do 31. prosince 1949

d) fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění práv před orgány státu

nebo před orgány územních samosprávných celků

 

poplatek100,- Kč

zadost-matricni-doklad

 

Mohlo by se vám líbit...