Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu