Matrika

image_pdfimage_print

MATRIKA

Alena Šoulová matrikářka

Telefon: 381 20 19 14

Fax: 381 20 19 20

E-mail: matrika@mu-vozice.cz; soulova@mu-vozice.cz

Správní území: Běleč, Hlasivo, Mladá Vožice, Nová Ves u Mladé Vožice, Oldřichov,

Pojbuky, Řemíčov, Slapsko, Smilovy Hory, Šebířov, Vilice, Zhoř u Mladé

Vožice

Popis činností:

Matrika

 • vykonává komplexní agendy narození, sňatků, úmrtí
 • zajišťuje svatební obřady
 • vystavuje duplikáty matričních dokladů
 • vystavuje matriční doklady pro použití v cizině
 • provádění dodatečných záznamů do matričních knih
 • zprostředkuje zápisy matričních událostí do zvláštní matriky v Brně
 • rozhoduje ve věci změny jména a příjmení
 • vydává potvrzení o změně rodinného stavu
 • zápis o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů
 • zajišťuje vítání dětí do života, zlaté svatby, blahopřání k jubileu
 • zpracování statických hlášení
 • ověřuje podpisy a kopie dokumentů, vybírá poplatky
 • zprostředkuje žádosti o výpis z rejstříku trestů

 

Evidence obyvatel:

 • přihlašuje k trvalému pobytu, změny trvalého pobytu
 • vystavuje potvrzení o pobytu
 • vede osobní údaje občanů v informačním systému
 • rozhoduje o správním řízení ve věci zrušení trvalého pobytu
 • plní úkoly související se sčítáním obyvatel a volbami
 • vydává nová popisná čísla domů a názvů ulic, vede evidenci domů
 • vydává potvrzení o ztrátě a nálezu občanských průkazů a cestovních dokladů
 • zpracovává statistická hlášení

 

Kopírování

Agenda archivu MÚ

Agenda hřbitovů – vede evidenci, vystavuje smlouvy

Počet pracovníků: 1

Mohlo by se vám líbit...