Rubrika: Úřední deska

image_pdfimage_print

Oznámení zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání – Černý, Havlová

novostavba rodinnému domu včetně příslušenství: stodoly, oplocení, přístřešku pro parkování osobních automobilů, dešťové kanalizace zaústěné do retenční nádrže s přepadem do podmoku, splaškové kanalizace, čistírny odpadních vod, kanalizačního potrubí s revizními šachtami zaústěnými do...