1

Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu – oprava mostu v Zářičí u Mladé Vožice

od 17. 5. do 31. 10. 2021

Veřejná vyhláška

Mapa situace
Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu – cyklistický závod 16. 5. 2021

Veřejná vyhláška

Dopravně inženýrské opatření – map\

Popis dopravního řešení
Stanovení přechodné úpravy provozu – opatření obecné povahy – rekonstrukce propustku mezi Oldřichovem a Těmicemi

Veřejná vyhláška

Mapy situace
Uzavírka ulice Zahradní

Ulice Zahradní bude uzavřena za účelem realizace akce: Obnova vodovodu a kanalizace a to včetně nového povrchu místní komunikace. Uzavírka úplná bude při realizaci záměru od 26.9.2019 do 30.5.2020.