ZRUŠENÍ ODSTÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

 

Původně oznámená vypnutá oblast:

část města Mladá Vožice ul. Lomenská ul. V suchdolci od č.p.478 (od trafostanice) až k ul.
Táborská, část ul. Janovská (mezi ul. V Suchdolci a ul. Obránců míru) a č.p. 505.

– nebude přerušena dodávka elektrické energie:

V OBDOBÍ:                            24.3.2020 od 9:00hod                           do 24.3.2020 do 12:00hod

 
Seznam nalezených klíčů na území města – aktualizace k 20. 3. 2020

Městský úřad Mladá Vožice, Žižkovo nám. 80, 391 43  Mladá Vožice

 

Oznámení o vyhlášení nálezu věci – KLÍČE

Dne 2. 8. 2017 byl nalezen v Mladé Vožici v ulici Milady Jungmanové klíč od osobního automobilu s dálkovým ovládáním + 1 obyčejný klíč.

Dne 5. 12. 2017 byl nalezen v Mladé Vožici před restaurací Na Růžku svazek 2 klíčů bez označení.

Dne 5. 4. 2018 byl nalezen v Mladé Vožici v zámecké zahradě na pódiu svazek 3 klíčů bez označení.

Dne 27. 5. 2018 byl nalezen v Mladé Vožici na Morávkově náměstí před ZŠ klíč od automobilu.

Dne 11. 6. 2018 byl nalezen v Mladé Vožici v parčíku za Žižkovým náměstím u křižovatky s ulicí Trčkova klíč FAB.

Dne 27. 6. 2018 byl nalezen v Mladé Vožici na autobusovém nádraží na Husově náměstí svazek 5 klíčů, některé s barevnými rozlišovači.

Dne 5. 8. 2018 byl nalezen v Mladé Vožici před zdravotním střediskem v ul. Plaňková 1 klíč s barevným rozlišovačem.

Dne 1. 1. 2019 byl nalezen v Mladé Vožici v ulici J. J. z Bratřic svazek 4 klíčů bez označení.

Dne 7. 3. 2019 byl předán městskému úřadu nález – svazek 8 klíčů bez označení, s přívěsky.

Dne 11. 3. 2019 byl nalezen v Mladé Vožici na Žižkově náměstí u kostela svazek 2 klíčů, s přívěsky.

Dne 16. 7. 2019 byl nalezen v Mladé Vožici na sokolském hřišti klíč od automobilu s přívěskem.

Dne 30. 9. 2019 byl předán městskému úřadu nález – svazek 7 klíčů.

Dne 15. 10. 2019 byl nalezen v Mladé Vožici v ul. Purkrecht svazek 2 klíčů.

Dne 25. 11. 2019 byl nalezen v Mladé Vožici v ul. E. K. Rosola svazek 3 klíčů.

Dne 12. 2. 2020 byl nalezen na Morávkově náměstí 1 klíč s přívěskem.

Dne 20. 3. 2020 byl nalezen na autobusovém nádraží  svazek 3 klíčů.

Vlastník si je může vyzvednout zde na městském úřadě, dv. č. 13 (Bc. Novotná, tel. 381 201 918) nejpozději do 3 let od vyhlášení nálezu.  Po té vlastnické právo k věci nebo výtěžku za ni strženému nabývá město.

Věc si lze vyzvednout pouze po její identifikaci, sepsání a podepsání protokolu. Je nutné vzít s sebou průkaz totožnosti.

Toto oznámení nahrazuje oznámení ze dne 13. 02. 2020 pouze bylo aktualizováno o nový nález.

V Mladé Vožici dne 20. 03. 2020

Vyvěšeno: 20. 03. 2020                                 Sejmuto:
Nařízení hejtmanky č. 1 k zajišťování zdravotních služeb

Nařízení č. 1
Oznámení o přerušení dodávky el. energie – 1. 4. 2020 od 9.00 do 12.00 hod.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 01.04.2020 od 09:00 do 01.04.2020 12:00
Obec Mladá Vožice
Část obce Mladá Vožice
Vypnutá oblast:
část města Mladá Vožice ul. Oty Bubeníčka, část ul. 28. října(mezi ul. Oty Bubeníčka a ul. Obránců míru) a část ul. v Suchdolci(od trafostanice směrem k ul. 28.října).

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.
Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické
zařízení za zařízení pod napětím.
Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné
předem vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.
Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte
www.eon.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek
elektřiny, nebo použijte přímo adresu http://portal.eon.cz/cs/otg/.
Děkujeme Vám za pochopení.
E.ON Distribuce, a.s.

seznam_odběrních míst
Oznámení o přerušení dodávky el. energie – 1. 4. 2020 od 8.00 do 15.00

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 01.04.2020 od 08:00 do 01.04.2020 15:00
Obec Mladá Vožice
Část obce Mladá Vožice
Vypnutá oblast:
část města Mladá Vožice ul. Táborská po levé straně od č.p.320(večerka) až k č.p.120(Husovo
náměstí).

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el. energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.
Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické
zařízení za zařízení pod napětím.
Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné
předem vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.
Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte
www.eon.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek
elektřiny, nebo použijte přímo adresu http://portal.eon.cz/cs/otg/.
Děkujeme Vám za pochopení.
E.ON Distribuce, a.s.
ÚŘEDNÍ HODINY – MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE

Zajištění fungování úřadu a omezení úředních hodin v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, vyplývající z nouzového stavu, vyhlášeného usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 194, pod č. 69/2020 Sb

Apelujeme na spoluobčany, aby omezily přímý osobní kontakt jen na zcela nevyhnutelné případy ,a to nejen co se týče styku s úřady.

Je nezbytné přijmout vhodná opatření, která přímý osobní kontakt omezí jen na zcela nevyhnutelné případy. Z tohoto důvodu byl stanoven omezený provoz na pracovištích orgánů veřejné moci a správních orgánech.

ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU v Mladé Vožici po dobu mimořádné situace:

25.3.2020                                                   13:00 – 16:00

30.3.2020                                                   13:00 – 16:00

1.4.2020                                                      13:00 – 16:00

V případě potřeby lze poskytnou informace na mobilních telefonních číslech jednotlivých pracovníků uvedených na stránkách města v sekci KONTAKTY.

Osobní kontakty lze tedy nahradit nejen telefonicky, ale také písemně prostřednictvím emailu či přes datové zprávy. Příjem veškerých dokumentů od klientů/žadatelů je preferován prostřednictvím pošty,  datových zpráv případně lze zaslat žádost přes email, po předchozí konzultaci s příslušným oddělením (náležitosti žádosti). Je upřednostňována elektronická komunikace.

Jako opatření s cílem zajistit v nezbytně nutných případech možnost na úřadě určitou naléhavou úřední záležitost vyřídit osobně, uvádíme níže kontaktní osoby, které Vám pomohou.

Kontakty: 

Stavební úřad                Ing. Blanka Malinová      606 611 022 

                                          Ing. Michaela Růžičková 607 073 014

Matrika                            Alena Šoulová                   602 225 115

Sociální oddělení           Bc. Eva Novotná                722 582 742

Finanční odbor              Jana Rašková                      603 713 093

Lesní hospodář              DiS. Jan Babor                     602 690 036
Obecně závazná vyhláška města Mladá Vožice č. 1/2020

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Mladá Vožice

OZV č. 1/2020
Usnesení vlády o přijetí krizového opatření – zákazy pro dopravce

Opatření v mezinárodní osobní dopravě
Usnesení vlády o přijetí krizového opatření – pohyb osob přes hranice

Opatření o zákazu vstupu do ČR a cestovani do rizikových zemí
Usnesení vlády o přijetí krizového opatření – zákaz akcí – shromažďování osob

Opatření o zákazu pořádáni kulturních sportovních a dalších akcí s účastí nad 30 osob