1

Výroční zpráva za rok 2021 dle zák. č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2021
Seznámení s podklady „Mladá Vožice – regenerace ul. Doudlebská u byt. domů č. p. 637 a 638

Sdělení
Elektronická dražební vyhláška – dražba nemovitosti 15. 2. 2022

Dražební vyhláška
Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění – Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2023-2024, schválený rozpočet na r. 2022

Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice_SVR2023_2024_SR2022
Zápis a usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice – 13. 12. 2021

Zápis_19_ZM

Usnesení_19_ZM
Informace a pomoc FÚ s vyplněním daňových přiznání – daň z nemovitých věcí

Leták NECHOĎTE-VOLEJTE-PODEJTE – akce 2022
Upozornění vlastníků a uživatelů pozemků – odstranění, ořez dřevin v blízkosti vodičů elektřiny

Upozornění 
Ceník Vožické majetkové s. r. o. na rok 2022

Ceník 2022
Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření tzv. „ptačí chřipky“ – pro celé území ČR

Nařízení státní veterinární smlouvy k_24.11.2021
Soupis nalezených klíčů na území města – aktualizace k 25. 11. 2021

Městský úřad Mladá Vožice, Žižkovo nám. 80, 391 43  Mladá Vožice

 

Oznámení o vyhlášení nálezu věci – KLÍČE

Dne 1. 1. 2019 byl nalezen v Mladé Vožici v ulici J. J. z Bratřic svazek 4 klíčů bez označení.

 

Dne 7. 3. 2019 byl předán městskému úřadu nález – svazek 8 klíčů bez označení, s přívěsky.

 

Dne 11. 3. 2019 byl nalezen v Mladé Vožici na Žižkově náměstí u kostela svazek 2 klíčů, s přívěsky.

 

Dne 16. 7. 2019 byl nalezen v Mladé Vožici na sokolském hřišti klíč od automobilu s přívěskem.

 

Dne 30. 9. 2019 byl předán městskému úřadu nález – svazek 7 klíčů.

 

Dne 15. 10. 2019 byl nalezen v Mladé Vožici v ul. Purkrecht svazek 2 klíčů.

 

Dne 25. 11. 2019 byl nalezen v Mladé Vožici v ul. E. K. Rosola svazek 3 klíčů.

 

Dne 12. 2. 2020 byl nalezen na Morávkově náměstí 1 klíč s přívěskem.

 

Dne 20. 3. 2020 byl nalezen na autobusovém nádraží  svazek 3 klíčů.

 

Dne 9. 6. 2020 byl nalezen v ul. Obránců míru svazek 3 klíčů s přívěskem.

 

Dne 2. 10. 2020 byl předán svazek 4 klíčů s přívěsky.

 

Dne 8. 1. 2021 byl nalezen na Husově náměstí 1 klíč bez označení.

 

Dne 17. 2. 2021 byl nalezen v Mladé Vožici (v třídírně plastů ze žlutých popelnic) svazek 11 klíčů s klíčenkou.

 

Dne 22. 2. 2021 byl nalezen v Mladé Vožici na Husově náměstí před poštou svazek 2 klíčů bez označení.

 

Dne 8. 7. 2021 byl nalezen v Mladé Vožici na parkovišti před zdravotním střediskem svazek 8 klíčů.

 

Dne 22. 11. 2021 byl nalezen v Mladé Vožici na Žižkově náměstí pod OD Jednota svazek 3 klíčů s přívěskem.

 

Vlastník si je může vyzvednout zde na městském úřadě, dv. č. 13 (Bc. Novotná, tel. 381 201 918) nejpozději do 3 let od vyhlášení nálezu.  Po té vlastnické právo k věci nebo výtěžku za ni strženému nabývá město.

Věc si lze vyzvednout pouze po její identifikaci, sepsání a podepsání protokolu. Je nutné vzít s sebou průkaz totožnosti.

Toto oznámení nahrazuje oznámení ze dne 09. 07. 2021 pouze bylo aktualizováno o nový nález.

V Mladé Vožici dne 25. 11. 2021

Vyvěšeno: 25. 11. 2021                                 Sejmuto: