Ceník Vožické majetkové s. r. o. na rok 2020
Opatření obecné povahy – kůrovcová kalamita – změna a doplnění
Zápis a usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města – 2. 12. 2019
Obecně závazná vyhláška města Mladá Vožice č. 4/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška města Mladá Vožice č. 3 /2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Obecně závazná vyhláška města Mladá Vožice č. 2/2019, o místním poplatku ze psů
Záměr města pronajmout městskou část zámecké zahrady (14.-16. 8. 2020) a sál Záložna (15.8.2020)
Záměr města pronajmout sál Záložna a městskou část zámecké zahrady – 19. 6. 2020
Záměr města pronajmout sál Záložna – 13. 3. 2019
Zveřejnění záměru pronajmout pozemek parc. č. 859/2 v k.ú. Mladá Vožice