1

Zveřejnění záměru města směnit pozemk. parcely v k. ú. Stará Vožice

Zveřejnění záměru
Zveřejnění záměru města prodat pozemk. parcelu v k. ú. Bendovo Záhoří

Zveřejnění záměru
Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění – závěrečný účet města Mladá Vožice za r. 2021

Oznámení o zveřejnění dokumentů Města Mladá Vožice_ZÚ města 2021
Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích podporujících kandidaturu nezávislého kandidáta a sdružení nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí

Městský úřad Mladá Vožice

Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice

 

Č. j. MUMV1987/2022/pod.                                                V Mladé Vožici dne 28. června 2022

Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích podporujících kandidaturu nezávislého kandidáta a sdružení nezávislých kandidátů

pro volby do zastupitelstev obcí

konané ve dnech 23. a 24. září 2022

dle § 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Počet podpisů                                         Počet podpisů pro sdružení

                                          pro nezávislého kandidáta :                    nezávislých kandidátů : 

————————————————————————————————-

Obec Běleč                                            10                                            14

Obec Hlasivo                                          7                                            10

Město Mladá Vožice                        108                                          188

Obec Nová Ves u Ml. Vožice             9                                            13

Obec Oldřichov                                    11                                           16    

Obec Řemíčov                                        5                                              7

Obec Slapsko                                          8                                            11

Obec Smilovy Hory                            18                                            25  

Obec Šebířov                                        17                                            24  

Obec Vilice                                                7                                            10

Obec Zhoř u Mladé Vožice                  6                                              8

 

                                                                                          Bc. Eva Novotná

zaměstnanec MěÚ Mladá Vožice
Zveřejnění seznamu obcí, ze kterých se podávají kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí

Městský úřad Mladá Vožice

Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice

Č. j. MUMV1986/2022/pod.                  V Mladé Vožici dne 28. června 2022

Zveřejnění seznamu obcí, ze kterých se podávají kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí

konané ve dnech 23. a 24. září 2022

pověřenému obecnímu úřadu MLADÁ VOŽICE

       dle § 21 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Jedná se o tyto obce :

Obec Běleč

Obec Hlasivo

Město Mladá Vožice

Obec Nová Ves u Mladé Vožice

Obec Oldřichov

Obec Řemíčov

Obec Slapsko

Obec Smilovy Hory

Obec Šebířov

Obec Vilice

Obec Zhoř u Mladé Vožice

                                                                                                Bc. Eva Novotná

                                                                                         zaměstnanec MěÚ Mladá Vožice
Zápis a usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města – 20. 6. 2022

Zápis

Usnesení
OOP – Ochranné pásmo vodního zdroje – Posilový vodní zdroj HVV-1 Starý Bostov

Opatření obecné povahy
OOP – Stanovení přechodné úpravy provozu – silnice č. II/124 a II/137 od 13. 7. do 18. 12. 2022

Veřejná vyhláška

Mapy situace
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události

Rozhodnutí o prominutí_mimoř_událost
Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích – oprava vodovodu a kanalizace

doc08837920220616075157