Zveřejnění záměru města pronajmout sál Záložna 13. a 14. 12. 2019
Oznámení o vyhlášení nálezu věci – klíč od automobilu (9/2019)

Městský úřad Mladá Vožice

Žižkovo nám. 80

391 43  Mladá Vožice

Oznámení o vyhlášení nálezu věci

       Dne 16. 7. 2019 byl nalezen v Mladé Vožici na sokolském hřišti před MŠ klíč od automobilu s přívěskem.  

      
Vlastník si jej může vyzvednout zde na městském úřadě, dv. č. 13 (Bc. Novotná,
tel. 381 201 918) nejpozději do 3 let od vyhlášení nálezu,  tedy do 17. 07. 2022.  Po té vlastnické právo k věci nebo
výtěžku za ni strženému nabývá město.

        
Věc si lze vyzvednout pouze po její identifikaci, sepsání a podepsání
protokolu a zaplacení nálezného. Je nutné vzít s sebou průkaz totožnosti.

V Mladé Vožici dne 17. 7. 2019

Vyvěšeno: 17. 07. 2019                                   

Sejmuto:
Oznámení o přerušení dodávky el. energie – 29. 7.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 29.07.2019 od 08:00 hod do 16:00 hod
Obec Část obce
Mladá Vožice Mladá Vožice
Vypnutá oblast:
část města Mladá Vožice směrem od obce Zhoř u Mladé Vožice až k rybníku Panský (Voračického předměstí, ul. U brodu a chatové osady za hřbitovem). Firmy IDSC, KOH-I-NOOR a ZZN Pelhřimov.

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č.
458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el. energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.
Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.
Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.
Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny, nebo použijte přímo adresu http://portal.eon.cz/cs/otg/.
Děkujeme Vám za pochopení.
E.ON
Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění – Schválený závěrečný účet města Mladá Vožice za r. 2018
Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění – RO 8 R, RO 9 Z
Stanovení místní úpravy provozu – ul. Milady Jungmanové – nové parkoviště
Zveřejnění záměru města pronajmout městskou část zámecké zahrady – 10. 8. 2019
Oznámení o přerušení dodávky el. energie – 24. 7. 2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 24.07.2019 od 08:00 hod do 16:00 hod
Obec Část obce
Mladá Vožice Mladá Vožice
Vypnutá oblast:
část města Mladá Vožice u Husova náměstí č.p. 126 – 129 a č.p.186.

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.
Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.
Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.
Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon.cz,
kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny, nebo použijte přímo adresu http://portal.eon.cz/cs/otg/.
Děkujeme Vám za pochopení.
E.ON Distribuce, a.s.
Oznámení o přerušení dodávky el. energie – 23. 7. 2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 23.07.2019 od 08:00 hod do 16:00 hod
Obec Část obce
Mladá Vožice Mladá Vožice
Vypnutá oblast:
část města Mladá Vožice od ul. Aloise Mareše č.p.294 na Husovo náměstí č.p.183.
Bude upřesněno plakáty.
Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.
Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.
Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.
Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon.cz,
kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny, nebo použijte přímo adresu http://portal.eon.cz/cs/otg/.
Děkujeme Vám za pochopení.
E.ON Distribuce, a.s.
Zápis a usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města – 24. 6. 2019