1

Oznámení o svolání 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje – 20. 10. 2021

Oznámení včetně návrhu programu
Oznámení o přerušení dodávky el. energie – 26. 10. 2021

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 26.10.2021 od 07:30 do 26.10.2021 17:00
Obec                                                                             Část obce

Mladá Vožice                                                                Janov

Mladá Vožice                                                                Staniměřice

Smilovy Hory                                                                Radostovice                                                                                                             

Vypnutá oblast:
obce Janov, Staniměřice a Radostovice u Mladé Vožice včetně rekreačního střediska.

Seznam odběrných míst
Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto
nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č.
458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el. energie
o pochopení pro toto nezbytné omezení.
Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické
zařízení za zařízení pod napětím.
Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné
předem vždy projednat se společností EG.D, a.s.
Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte
www.egd.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.
Děkujeme Vám za pochopení.
EG.D, a.s.

 
OOP – Stanovení přechodné úpravy provozu – uzavírka silnice Noskov – Bouřilka 1. 11 – 5. 11. 2021

Veřejná vyhláška

Mapa situace
Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění – RO 6 Z/2021

Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice_RO6 Z
Exekuční příkaz – Jiřina Skibová

-zveřejnění za účelem možnosti zaslání přihlášky případně evidované pohledávky

Exekuční příkaz s doložkou právní moci
Dražební vyhláška – el. dražba nemovitosti 21. 10. 2021

Dražební vyhláška
Zápis a usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva města – 13. 9. 2021

Zápis

Usnesení
Usnesení o zrušení el. dražby nemovitosti – 3. 11. 2021

Usnesení
Opatření obecné povahy – zasažení dalších katastrálních území kůrovcovou kalamitou

Veřejná vyhláška

OOP VI_návrh_Přiloha c. 1_
Dražební vyhláška – el. dražba nemovitosti – 3. 11. 2021

Dražební vyhláška