Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu – rekonstrukce vodovodu Žižkovo náměstí – 22.7. – 7. 8.

Veřejná vyhláška

Mapy situace 
Zveřejnění záměru města pronajmout společen. sál Záložna ve dnech 18. – 20. 4. 2025

Zveřejnění záměru
Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu – Voračického předměstí – 21. 6. – 31. 8. 2024

Veřejná vyhláška

Mapy situace DIO
Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu – Mladá Vožice – Františkov (závody do vrchu)

Veřejná vyhláška

Mapy situace
Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice – 17. června 2024 od 16.30 hod.

Pozvánka
Oznámení o svolání 34. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje – 20. 6. 2024 od 10.00 hod.+
Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – 22. 6. – 23. 6. 2024

 Veřejná vyhláška – OOP_doplnění_DZ_pro_závod 

DIO_-_Ml_Vožice_-_most_silnice_II_137_-_doplnění_DIO_-_závody_do_vrchu 
Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu – rekonstrukce křižovatky ul. Plaňková a E. K. Rosola

Veřejná vyhláška

Mapy situace DIO 33087
Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu – ul. Jana Jeníka z Bratřic

Veřejná vyhláška

mapa situace 
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZAŘAZENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ DO KATEGORIE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

ve věci zařazení pozemních komunikací na území města Mladá Vožice do kategorie místní komunikace a jejich tříd ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 a §6 zákona o pozemních komunikacích a § 2, 3 a 5 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikací, v platném znění (dále jen vyhláška) podle předloženého aktualizovaného pasportu místních komunikací:

PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ města Mladá Vožice
Mladá Vožice a místní části: Bendovo Záhoří, Blanice, Dolní Kouty, Horní Kouty, Chocov, Janov, Krchova Lomná, Noskov, Pavlov, Radvanov, Staniměřice, Stará Vožice, Ústějov, Dubina

zpracovaného Pavlem Marešem, Dukelská 491, 386 01 Strakonice II, schválení vlastníka příslušných místních komunikací dne 10.7. 2020 na 57. schůzi Rady města, usnesením č. 218 / 2020 se zapracovanými aktualizacemi do 30.5.2024 a ze dne 23.1.2023 na 57. schůzi Rady města, usnesením č. 20/ 2023.