Zápis a usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice – 25. 5. 2020

Zápis

Usnesení
Zveřejnění záměru města pronajmout pozemkové parcely v k. ú. Noskov

Zveřejnění záměru
Zveřejnění záměru města pronajmout pozemk. parcelu v k. ú. Noskov

Zveřejnění záměru
Zveřejnění záměru města prodat pozemky v k. ú. Mladá Vožice – Sluneční II

Zveřejnění záměru + podání žádostí o koupi, otvírání obálek

Formulář žádosti o koupi pozemků
Zveřejnění záměru města prodat část pozemk. parcely k . ú. Krchova Lomná

Zveřejnění záměru
Zveřejnění záměru města prodat část pozemk. parcely v k. ú. Krchova Lomná

Zveřejnění záměru
Zveřejnění záměru města prodat část pozemk. parcely v k. ú. Noskov

Zveřejnění záměru
Oznámení o přerušení dodávky el. energie – 10. 6.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 10.06.2020 od 08:00 do 10.06.2020 17:00
Obec Mladá Vožice
Část obce
Bendovo Záhoří
Blanice
Dubina
Krchova Lomná
Mladá Vožice
Vypnutá oblast:
obce Blanice, Krchova Lomná, Bendovo Záhoří, Dubina u Mladé Vožice a firma Agrospol.
Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto
nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č.
458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el. energie
o pochopení pro toto nezbytné omezení.
Provozovatel DS upozorňuje na možnost zrušit plánovanou odstávku v souvislosti s opatřeními proti šíření COVID 19, aby nedošlo ke zhoršení dopadu na koncové odběratele.
Tyto práce děláme pro naše zákazníky z důvodu zajištění bezpečného a spolehlivého provozu distribuční soustavy, pro odstranění zjištěných závad nebo připojení nových odběratelů k distribuční síti. Těmito opatřeními předcházíme dalším škodám, které mohou vzniknout třetím stranám.
Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické
zařízení za zařízení pod napětím.
Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné
předem vždy projednat se společností E.ON Distribuce a.s.
Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte
www.eon-distribuce.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.
Děkujeme Vám za pochopení

E.ON Distribuce, a.s.

seznam odběrných míst
Oznámení o zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání – Sklad zahradního nářadí, Hlasivo

oznámení o zahájení
Oznámení zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

sklad zahradního nářadí vč. opěrné zdi Hlasivo

Oznámení