Návrh opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na Morávkově náměstí
Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění – RO 10 R
Oznámení o přerušení dodávky el. energie – 5. 9. 2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 05.09.2019 od 07:30 do 05.09.2019 17:00
Obec Část obce
Běleč Běleč
Mladá Vožice Bendovo Záhoří
Mladá Vožice Noskov
Šebířov Křekovice
Šebířov Křekovická Lhota
Šebířov Kříženec
Šebířov Lhýšov
Šebířov Popovice
Šebířov Skrýšov
Šebířov Vosná
Šebířov Záříčí u Mladé Vožice
Šebířov Šebířov
Vypnutá oblast:
obce Šebířov, Vosná, Skrýšov, Popovice, Zářičí u Mladé Vožice, Křekovice, Lhýšov, Křekovická Lhota, Kříženec a Šelemberk.

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č.
458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.
Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.
Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.
Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny, nebo použijte přímo adresu http://portal.eon.cz/cs/otg/.

Děkujeme Vám za pochopení.
E.ON Distribuce, a.s.
Oznámení o přerušení dodávky el. energie – 3. 9. 2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 03.09.2019 od 07:30 do 03.09.2019 16:00
Obec Mladá Vožice
Část obce Mladá Vožice
Vypnutá oblast:
část města Mladá Vožice směrem od obce Zhoř u Mladé Vožice až k rybníku Panský (Voračického předměstí, ul. U brodu a chatové osady za hřbitovem) a ZZN Pelhřimov. Dále ul. Souhradí, Doudlebská, U Hřiště a ul. Táborská po levé straně od města Tábor až k Novoveskému potoku včetně chatové osady. Bude upřesněno plakáty.

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č.
458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.
Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.
Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.
Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny, nebo použijte přímo adresu http://portal.eon.cz/cs/otg/.
Děkujeme Vám za pochopení.
E.ON Distribuce, a.s.
Oznámení o přerušení dodávky el. energie – 2. 9. 2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 02.09.2019 od 07:30 do 02.09.2019 17:00
Obec Část obce
Chotoviny Beranova Lhota
Chotoviny Chotoviny
Chotoviny Polánka Hlasivo Hlasivo
Jedlany Jedlany
Mladá Vožice Stará Vožice
Řemíčov Buková
Řemíčov Řemíčov

Vypnutá oblast:
obce Buková, Řemíčov, Stará Vožice, Výlevy, Hlasivo, Jedlany, Beranova Lhota, Polánka a část obce Chotoviny od Beranovy Lhoty k zámku po obou stranách až k ul. Zahradní včetně rodinných domků od č.p. 176 – 187 a ul. Pod Špejcharem.

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č.
458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el. energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.
Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.
Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.
Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny, nebo použijte přímo adresu http://portal.eon.cz/cs/otg/.
Děkujeme Vám za pochopení.
E.ON Distribuce, a.s.

Hlasivo
Jedlany
Stará Vožice
Buková
Řemíčov
Chotoviny
Chotoviny
Chotoviny
Hlasivo
Jedlany
Mladá Vožice
Řemíčov
Řemíčov
Část obce
Beranova Lhota
Chotoviny
Polánka
Hlasivo
Jedlany
Stará Vožice
Buková
Řemíčov
Vypnutá oblast:
obce Buková, Řemíčov, Stará Vožice, Výlevy, Hlasivo, Jedlany, Beranova Lhota, Polánka a část
obce Chotoviny od Beranovy Lhoty k zámku po obou stranách až k ul. Zahradní včetně rodinných
domků od č.p. 176 – 187 a ul. Pod Špejcharem.
Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto
nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č.
458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie
o pochopení pro toto nezbytné omezení.
Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické
zařízení za zařízení pod napětím.
Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné
předem vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.
Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte
www.eon.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek
elektřiny, nebo použijte přímo adresu http://portal.eon.cz/cs/otg/.
Děkujeme Vám za pochopení.
E.ON Distribuce, a.s.
Oznámení o přerušení dodávky el. energie – 4. 9. 2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 04.09.2019 od 07:30 do 04.09.2019 16:00
Obec Část obce
Mladá Vožice Chocov
Mladá Vožice Noskov
Šebířov Záříčí u Mladé Vožice
Vypnutá oblast:
obce Noskov, Chocov a samota Bouřilka.

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č.
458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el. energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.
Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.
Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny, nebo použijte přímo adresu http://portal.eon.cz/cs/otg/.
Děkujeme Vám za pochopení.
E.ON Distribuce, a.s.
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitosti v k. ú. Noskov

O Z N Á M E N Í
o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Město Mladá Vožice podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona
č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),
o z n a m u j e
na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Tábor (dále jen „katastrální úřad“) č.j. RO-10/2019-308,
že v katastrálním území Noskov obce Mladá Vožice bude zahájena
revize katastru nemovitostí,
která potrvá od 15.9.2019 přibližně do 15.10.2019.

Během revize katastru nemovitostí budou zaměstnanci katastrálního úřadu revidovat soulad údajů katastru se skutečným stavem v terénu.
Účast vlastníků a jiných oprávněných není při revizi katastru nezbytná.
V případě zjištěného nesouladu mezi stavem evidovaným v katastru a stavem v terénu budou vlastníci zváni k jeho projednání se zástupcem katastrálního úřadu.
V této souvislosti upozorňujeme vlastníky nemovitostí na jejich
povinnosti, vyplývající z ustanovení § 37 odst. 1 katastrálního
zákona, zejména povinnost
a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto
jednání vyslat svého zástupce,
b) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající
se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku
a předložit listinu, která změnu dokládá, nejedná-li se o listiny,
které předkládají příslušné státní orgány přímo k zápisu
do katastru nemovitostí,
c) na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny
pro zápis do katastru.
Neposkytne-li vlastník nebo jiný oprávněný na výzvu katastrálního úřadu potřebnou součinnost a zjištěný nesoulad se nepodaří odstranit do ukončení revize, bude informace o tomto nesouladu zveřejněna na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí.
Podpis a razítko:
Oznámení vyvěšeno dne: 14.08.2019

Oznámení sňato dne:
Kotlíkové dotace naposledy v našem kraji – 3. výzva
ROZHODNUTÍ O UZAVÍRCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

Jiří Janouš