Seznam nalezených klíčů na území města – aktualizace k 17. 10. 2019

Městský úřad Mladá Vožice, Žižkovo nám. 80, 391 43  Mladá Vožice

Oznámení o vyhlášení nálezu věci – KLÍČE

          Dne 2. 8. 2017 byl nalezen
v Mladé Vožici v ulici Milady Jungmanové klíč od osobního automobilu
s dálkovým ovládáním + 1 obyčejný klíč.

         Dne 5. 12. 2017 byl nalezen
v Mladé Vožici před restaurací Na Růžku svazek 2 klíčů bez označení.

          Dne 5. 4. 2018 byl nalezen
v Mladé Vožici v zámecké zahradě na pódiu svazek 3 klíčů bez označení.

            Dne 27. 5. 2018 byl nalezen
v Mladé Vožici na Morávkově náměstí před ZŠ klíč od automobilu.

             Dne 11. 6. 2018 byl nalezen
v Mladé Vožici v parčíku za Žižkovým náměstím u křižovatky
s ulicí Trčkova klíč FAB.

            Dne 27.
6. 2018 byl nalezen v Mladé Vožici na autobusovém nádraží na Husově
náměstí svazek
5 klíčů, některé s barevnými rozlišovači.

            Dne 5. 8. 2018 byl nalezen
v Mladé Vožici před zdravotním střediskem v ul. Plaňková 1 klíč s barevným
rozlišovačem.

          Dne 1. 1. 2019 byl nalezen v Mladé Vožici
v ulici J. J. z Bratřic svazek 4 klíčů bez označení.

          Dne 7. 3. 2019 byl předán
městskému úřadu nález – svazek 8 klíčů bez označení, s přívěsky.

           Dne 11. 3. 2019 byl nalezen v Mladé
Vožici na Žižkově náměstí u kostela svazek 2 klíčů, s přívěsky.

            Dne 16. 7.
2019 byl nalezen v Mladé Vožici na sokolském hřišti klíč
od automobilu s přívěskem.

           Dne 30.
9. 2019 byl předán městskému úřadu nález – svazek 7 klíčů.

            Dne 15. 10. 2019 byl nalezen v Mladé Vožici v ul. Purkrecht svazek 2 klíčů.

                 Vlastník si je může vyzvednout zde na
městském úřadě, dv. č. 13 (Bc. Novotná, tel. 381 201 918) nejpozději
do 3 let od vyhlášení nálezu.  Po té
vlastnické právo k věci nebo výtěžku za ni strženému nabývá město.

         Věc si lze
vyzvednout pouze po její identifikaci, sepsání a podepsání protokolu. Je nutné
vzít s sebou průkaz totožnosti.

Toto
oznámení nahrazuje oznámení ze dne 13. 3. 2019 pouze bylo aktualizováno o nový
nález.

V Mladé Vožici dne 17. 10. 2019

Vyvěšeno: 17. 10. 2019    
                            Sejmuto:
E.ON Distribuce a.s. – Oznámení a ořez dřevin
Oznámení o přerušení dodávky el. energie – 30. 10. 2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 30.10.2019 od 08:00 do 30.10.2019 16:00
Obec
Mladá Vožice
Část obce
Bendovo Záhoří
Dolní Kouty
Horní Kouty
Vypnutá oblast:
obce Dolní Kouty, Horní Kouty a Starý Bostov.

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č.
458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.
Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.
Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.
Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny, nebo použijte přímo adresu http://portal.eon.cz/cs/otg/.
Děkujeme Vám za pochopení.
E.ON Distribuce, a.s.

Seznam odběrných míst:

Mladá Vožice, Bostov 21
Mladá Vožice, Bostov 31
Mladá Vožice, Dolní Kouty
Mladá Vožice, Dolní Kouty 1
Mladá Vožice, Dolní Kouty 10
Mladá Vožice, Dolní Kouty 2
Mladá Vožice, Dolní Kouty 3
Mladá Vožice, Dolní Kouty 5
Mladá Vožice, Dolní Kouty 6
Mladá Vožice, Dolní Kouty 7
Mladá Vožice, Dolní Kouty 8
Mladá Vožice, Dolní Kouty 9
Mladá Vožice, Horní Kouty
Mladá Vožice, Horní Kouty 1
Mladá Vožice, Horní Kouty 10
Mladá Vožice, Horní Kouty 2
Mladá Vožice, Horní Kouty 30
Mladá Vožice, Horní Kouty 4
Mladá Vožice, Horní Kouty 5
Mladá Vožice, Horní Kouty 8
Mladá Vožice, Horní Kouty 9
Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění – RO 13 R
Soupis nalezených věcí na území města – aktualizace k 10. 10. 2019
Soupis nalezených věcí na území města – aktualizace k 8. 10. 2019
Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění – RO 12 Z
Zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory na Husově náměstí
Zveřejnění záměru města pronajmout sál Záložna 13. 3. 2020
Zveřejnění záměru města pronajmout sál Záložna 23. 11. 2019