Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu – rekonstrukce ul. Plaňková

Veřejná vyhláška

mapa situace 
Opatření obecné povahy (návrh) – o výjimce z ochranných podmínek vlka evropského a odstranění kříženců

Návrh opatření obecné povahy-vlk-s.z. 13631-2024
Zveřejnění záměru města pronajmout Hájovnu Šelmberk a přilehlé pozemky od 1. 1. 2026 a věž hradu Šelmberk od 1. 4. 2024

Zveřejnění záměru
Zveřejnění záměru města pronajmout společen. sál Záložna ve dech 21. 6. – 23. 6. 2024

Zveřejnění záměru
Zveřejnění záměru města zapůjčit společen. sál Záložna ve dnech 6. 4. – 8. 4. 2024

Zveřejnění záměru
Opatření obecné povahy – Stanovení místní úpravy provozu – Voračického předměstí

Veřejná vyhláška 

situace DIO 8021 
Opatření obecné povahy – Stanovení místní úpravy provozu – křižovatka ul. Náměstí obětí nacismu a Žižkovo náměstí

Veřejná vyhláška

situace DIO 3489 
Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem Dodatku plánu péče pro přírodní památku Vlašimská Blanice na období 1. 3. 2024 – 31. 12. 2027

Veřejná vyhláška – Oznámení_prodloužení_PLP_Vlašimská_Blanice 

Návrh dodatku 
Aukční vyhláška – el. aukce pozemku v k. ú. Radvanov u Mladé Vožice

Aukční vyhláška č. _012A_2024
13. aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje – doručení návrhu a veřejné projednání návrhu zkráceným postupem

Verejna_vyhlaska