Zveřejnění záměru města zapůjčit sál Záložna dne 29. 2. 2020
Opatření obecné povahy – Stanovení místní úpravy provozu – ul. Ronovská
Zveřejnění záměru města pronajmout městskou část zámecké zahrady – 8. 8. 2020
Soupis nalezených věcí na území města – aktualizace
Zveřejnění záměru města prodat část p. parcely v k. ú. Noskov – 460 m2
Zveřejnění záměru města prodat část p. parcely v k. ú. Noskov – 160 m2
Zveřejnění záměru města prodat část p. parcely v k. ú. Noskov – 260 m2
Zveřejnění záměru města prodat část p. parcely v k. ú. Janov u Mladé Vožice
Zveřejnění záměru města prodat část p. parcely v k. ú. Stará Vožice
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí – k. ú. Krchova Lomná