Usnesení Vlády ČR o přijetí krizových opatření platných od 22. 10. 2020 od 6.00 hod. do 3. 11. 2020 do 23.59 hod.

usnesení vlády č. 1078  – zákaz volného pohybu osob s výjimkami, doporučení zaměstnavatelům

usnesení vlády č. 1079  – zákaz maloobchodního prodeje a poskytování služeb v provozovnách s výjimkami,

zákaz kulturních akcí, provozu sportovišť, návštěv muzeí atd. a poskytování ubytovacích služeb

usnesení vlády č. 1080 – omezení práce úřadů
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – nošení roušek od 21. 10. 2020

Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-21-10-2020-do-odvolani
Rozhodnutí ev. č.: 8/2020 stavba pergoly a skladu dřeva u RD č.p. 66 Hlasivo

rozhodnutí
Výzva nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkům nemovitostí – aktualizace

Výzva

Informace pro veřejnost

Seznam :

1. část

2. část

3. část

4. část

 
Oznámení o přerušení dodávky el. energie – 30. 10. 2020

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 30.10.2020 od 08:00 do 30.10.202015:00
Obec Mladá Vožice
Část obce  Mladá Vožice
Vypnutá oblast: v městě Mladá Vožice č.p. 241.

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto
nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č.
458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el. energie
o pochopení pro toto nezbytné omezení.
Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické
zařízení za zařízení pod napětím.
Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné
předem vždy projednat se společností E.ON Distribuce a.s.
Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte
www.eon-distribuce.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.
Děkujeme Vám za pochopení.
E.ON Distribuce, a.s.
Zveřejnění záměru města pronajmout část pozemk. parcely v k. ú. Mladá Vožice

zveřejnění záměru
Krizová opatření proti šíření COVID-19 – usnesení Vlády ČR

Sbírka zákonů – částka 166 z 12. 10. 2020

Usnesení vlády č. 407/2020 Sb. ZRUŠENO od 22. 10. 2020 od 06.00 hod.
Změna úředních hodin Městského úřadu Mladá Vožice od 12. 10. do 25. 10. 2020

ÚŘEDNÍ HODINY Městského úřadu v Mladé Vožici
od 12.10.2020 do 25.10.2020
Pondělí: 7:30 – 12:30
Středa 12:00 – 17:00
Kontakt:
Stavební úřad
Ing. Blanka Malinová 606 611 022, zivotni@mu-vozice.cz
Dagmar Strnadová 774 631 020, strnadova@mu-vozice.cz
Sociální oddělení
Bc. Eva Novotná 722 582 742, socialni@mu-vozice.cz
Finanční odbor
Jana Rašková 603 713 093, raskova@mu-vozice.cz
Lesní hospodář
Dis. Jan Babor 602 690 036
Matrika
Alena Šoulová 602 225 115, soulova@mu-vozice.cz
Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření od 12. 10 do 25. 10. 2020

č. 996 

zákaz hromadných akci, společenských a sportovních  akcí,  omezení stravovacích služeb, provozu klubů, pravidla pro svatby, pohřby, činnost nákupních center, pokojné shromažďování ZRUŠENO OD 14. 10. 2020

č. 997 – omezení provozu školských zařízení ZRUŠENO OD 14. 10. 2020

č. 998

zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních a uživatelů pobytových sociálních služeb, přítomnost třetí osoby u porodů
Soupis nalezených klíčů na území města – aktualizace

Oznámení o vyhlášení nálezu věci – KLÍČE

Dne 5. 12. 2017 byl nalezen v Mladé Vožici před restaurací Na Růžku svazek 2 klíčů bez označení.

Dne 5. 4. 2018 byl nalezen v Mladé Vožici v zámecké zahradě na pódiu svazek 3 klíčů bez označení.

Dne 27. 5. 2018 byl nalezen v Mladé Vožici na Morávkově náměstí před ZŠ klíč od automobilu.

Dne 11. 6. 2018 byl nalezen v Mladé Vožici v parčíku za Žižkovým náměstím u křižovatky s ulicí Trčkova klíč FAB.

Dne 27. 6. 2018 byl nalezen v Mladé Vožici na autobusovém nádraží na Husově náměstí svazek 5 klíčů, některé s barevnými rozlišovači.

Dne 5. 8. 2018 byl nalezen v Mladé Vožici před zdravotním střediskem v ul. Plaňková 1 klíč s barevným rozlišovačem.

Dne 1. 1. 2019 byl nalezen v Mladé Vožici v ulici J. J. z Bratřic svazek 4 klíčů bez označení.

Dne 7. 3. 2019 byl předán městskému úřadu nález – svazek 8 klíčů bez označení, s přívěsky.

Dne 11. 3. 2019 byl nalezen v Mladé Vožici na Žižkově náměstí u kostela svazek 2 klíčů, s přívěsky.

Dne 16. 7. 2019 byl nalezen v Mladé Vožici na sokolském hřišti klíč od automobilu s přívěskem.

Dne 30. 9. 2019 byl předán městskému úřadu nález – svazek 7 klíčů.

Dne 15. 10. 2019 byl nalezen v Mladé Vožici v ul. Purkrecht svazek 2 klíčů.

Dne 25. 11. 2019 byl nalezen v Mladé Vožici v ul. E. K. Rosola svazek 3 klíčů.

Dne 12. 2. 2020 byl nalezen na Morávkově náměstí 1 klíč s přívěskem.

Dne 20. 3. 2020 byl nalezen na autobusovém nádraží  svazek 3 klíčů.

Dne 9. 6. 2020 byl nalezen v ul. Obránců míru svazek 3 klíčů s přívěskem.

Dne 2. 10. 2020 byl předán svazek 4 klíčů s přívěsky.

Vlastník si je může vyzvednout zde na městském úřadě, dv. č. 13 (Bc. Novotná, tel. 381 201 918) nejpozději do 3 let od vyhlášení nálezu.  Po té vlastnické právo k věci nebo výtěžku za ni strženému nabývá město.

Věc si lze vyzvednout pouze po její identifikaci, sepsání a podepsání protokolu. Je nutné vzít s sebou průkaz totožnosti.

Toto oznámení nahrazuje oznámení ze dne 01. 07. 2020 pouze bylo aktualizováno o nový nález.

V Mladé Vožici dne 03. 10. 2020

Vyvěšeno: 03. 10. 2020                                 Sejmuto: