1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o možnosti převzetí písemnosti – usnesení o ustanovení opatrovníka ve věci návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Veřejná vyhláška – opatrovník
Návrh rozpočtu Mikroregionu Venkov na r. 2023 včetně plnění za předcházející rok

návrh rozpočtu na rok 2023 Mikroregion VENKOV

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2022
Aukční vyhláška – el. aukce pozemku v k. ú. Zadní Střítež – 23. 11. – 15. 12. 2022

Aukční vyhláška č. CTA_080A_2022 
Aukční vyhláška – el. aukce nemovitosti v k. ú. Krchova Lomná – 6. 12. – 8. 12. 2022

Aukční vyhláška č. CTA_085A_2022 (1)
Aukční vyhláška – pozemek v k. ú. Smilovy Hory – el. aukce 6. 12. – 8. 12. 2022

Aukční vyhláška č. CTA_084A_2022
Návrh rozpočtu města Mladá Vožice na r. 2023 – užší rozsah

Návrh – užší rozsah_rozpočet 2023
Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024-2025

Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice_návrh_SVR_R2022
Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění – RO 8 R/2022

Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice_RO 8 R
Soupis nalezených klíčů na území města – aktualizace k 11. 11. 2022

Městský úřad Mladá Vožice, Žižkovo nám. 80, 391 43  Mladá Vožice

Oznámení o vyhlášení nálezu věci – KLÍČE

 

Dne 25. 11. 2019 byl nalezen v Mladé Vožici v ul. E. K. Rosola svazek 3 klíčů.

 

Dne 12. 2. 2020 byl nalezen na Morávkově náměstí 1 klíč s přívěskem.

 

Dne 20. 3. 2020 byl nalezen na autobusovém nádraží  svazek 3 klíčů.

 

Dne 9. 6. 2020 byl nalezen v ul. Obránců míru svazek 3 klíčů s přívěskem.

 

Dne 2. 10. 2020 byl předán svazek 4 klíčů s přívěsky.

 

Dne 8. 1. 2021 byl nalezen na Husově náměstí 1 klíč bez označení.

 

Dne 17. 2. 2021 byl nalezen v Mladé Vožici (v třídírně plastů ze žlutých popelnic) svazek 11 klíčů s klíčenkou.

 

Dne 22. 2. 2021 byl nalezen v Mladé Vožici na Husově náměstí před poštou svazek 2 klíčů bez označení.

 

Dne 8. 7. 2021 byl nalezen v Mladé Vožici na parkovišti před zdravotním střediskem svazek 8 klíčů.

 

Dne 22. 11. 2021 byl nalezen v Mladé Vožici na Žižkově náměstí pod OD Jednota svazek 3 klíčů s přívěskem.

 

Dne 22. 5. 2022 byl nalezen v Mladé Vožici na křižovatce Žižkova nám. a Tř. V. Vaniše svazek 9 klíčů s přívěskem.

 

Dne 20. 10. 2022 byl nalezen v Mladé Vožici před domem č. p. 405 v ul. Aloise Mareše 1 klíč s přívěskem.

 

Dne 8. 11. 2022 byl nalezen v Mladé Vožici před restaurací Na Růžku na Husově náměstí svazek 2 klíčů.

 

Vlastník si je může vyzvednout zde na městském úřadě, dv. č. 13 (Bc. Novotná, tel. 381 201 918) nejpozději do 3 let od vyhlášení nálezu.  Po té vlastnické právo k věci nebo výtěžku za ni strženému nabývá město.

Věc si lze vyzvednout pouze po její identifikaci, sepsání a podepsání protokolu. Je nutné vzít s sebou průkaz totožnosti.

Toto oznámení nahrazuje oznámení ze dne 20. 10. 2022 pouze bylo aktualizováno o nový nález.

 

V Mladé Vožici dne 11. 11. 2022

 

Vyvěšeno: 11. 11. 2022                                 Sejmuto:
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin z blízkosti elektrického distribučního zařízení

Upozorněni_vlastníkům_

Zásady_pro_provádění_odstraňování_a_ořezu_dřevin