1

Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu – dopravní značení Mladá Vožice – Běleč

Veřejná vyhláška

Mapy situace
Opatření obecné povahy – Stanovení místní úpravy provozu – ul. Táborská, Lomenská, Sluneční

Veřejná vyhláška

Koordinační situace
Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu – II. etapa opravy ul. Táborská

Veřejná vyhláška

Mapy situace
Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění – RO 3 R/2023

Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice_RO 3 R
Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění – RO 2 Z/2023

Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice_RO2 Z
Aukční vyhláška – el. aukce pozemku v k. ú. Smilovy Hory – 7. 3. – 28. 3. 2023

Aukční vyhláška č. CTA_037A_2023
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí – aktualizace

Pokud se vlastník nemovitosti nepřihlásí v zákonné lhůtě do 1. ledna 2024, připadne nemovitost do vlastnictví státu. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odloučené pracoviště Tábor, Roháčova 2614, 390 02 Tábor, tel. č. 381 416 111.

Seznam nemovitostí  v k. ú. Mladá Vožice 

Informační brožura
Zahájení řízení o změně č. 2 územního plánu Mladá Vožice

Veřejná vyhláška 

Dokumentace k návrhu změny
Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění – RO 1 R/2023

Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice_RO1 R
Informace ČSÚ k výběrovému šetření v domácnostech – Životní podmínky 2023

Informační dopis