Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění – RO 7 R
Usnesení o nařízení dražebního jednání – elektronická dražba 17. 7. 2019
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí – pozemek v k. ú. Mladá Vožice
Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice – 24. 6. 2019
Nařízení Města Tábora č. 04/2019 o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod „Tábor – Mladá Vožice“
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – 27. 6. 2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 27.06.2019 od 08:00 hod do 16:00 hod
Obec Část obce
Mladá Vožice Mladá Vožice
Vypnutá oblast:
č.p. 21, 22 a kostel.

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č.
458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el. energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.
Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.
Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.
Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny, nebo použijte přímo adresu http://portal.eon.cz/cs/otg/.
Děkujeme Vám za pochopení.
E.ON Distribuce, a.s.
Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění – RO 6 Z
Uzavírka Morávkova náměstí u ZŠ

Prostory přístupu k ZŠ budou od pondělí 27.5.2019 uzavřeny. Stavební úpravy se dotknou také parkoviště nad ZVONICÍ.

Stavební práce budou probíhat do 30.8.2019.

Děkujeme za pochopení.

Více naleznete zde.
Soupis nalezených věcí na území města k vyzvednutí
Zveřejnění záměru města usnesením Zastupitelstva města – majetkové transakce – lokalita „Sluneční II“