Dražební vyhláška – dražba movitých věcí
Zveřejnění záměru města pronajmout sál Záložna 23. 3. 2019
Zveřejnění záměru města pronajmout městskou část zámecké zahrady dne 14. 6. 2019
Zveřejnění záměru města pronajmout městskou část zámecké zahrady dne 16.-18.8.2019
Zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory v Centru služeb Záložna
Aktualizovaný seznam nalezených klíčů k 2. 1. 2019

Městský úřad Mladá Vožice, Žižkovo nám. 80, 391 43  Mladá Vožice

Oznámení o vyhlášení nálezu věci – KLÍČE

        Dne 15.
6. 2016 byl předán městskému úřadu nález – 1 klíč na textilní šňůrce.  

          Dne 2. 8. 2017 byl nalezen
v Mladé Vožici v ulici Milady Jungmanové klíč od osobního automobilu
s dálkovým ovládáním + 1 obyčejný klíč.

         Dne 5. 12. 2017 byl nalezen
v Mladé Vožici před restaurací Na Růžku svazek 2 klíčů bez označení.

          Dne 5. 4. 2018 byl nalezen
v Mladé Vožici v zámecké zahradě na pódiu svazek 3 klíčů bez
označení.

            Dne 27. 5. 2018 byl nalezen
v Mladé Vožici na Morávkově náměstí před ZŠ klíč od automobilu.

             Dne 11. 6. 2018 byl nalezen
v Mladé Vožici v parčíku za Žižkovým náměstím u křižovatky
s ulicí Trčkova klíč FAB.

            Dne 27.
6. 2018 byl nalezen v Mladé Vožici na autobusovém nádraží na Husově
náměstí svazek
5 klíčů, některé s barevnými rozlišovači.

            Dne 5. 8.
2018 byl nalezen v Mladé Vožici před zdravotním střediskem v ul.
Plaňková 1
klíč s barevným rozlišovačem.

          Dne 1. 1. 2019 byl nalezen v Mladé Vožici v ulici J. J. z Bratřic svazek 4 klíčů bez označení.

                 Vlastník si je může vyzvednout zde na
městském úřadě, dv. č. 13 (Bc. Novotná, tel. 381 201 918) nejpozději
do 3 let od vyhlášení nálezu.  Po té
vlastnické právo k věci nebo výtěžku za ni strženému nabývá město.

         Věc si lze
vyzvednout pouze po její identifikaci, sepsání a podepsání protokolu. Je nutné
vzít s sebou průkaz totožnosti.

Toto
oznámení nahrazuje oznámení ze dne 6. 8. 2018 pouze bylo aktualizováno o nový
nález.

V Mladé Vožici dne 02. 01. 2019

Vyvěšeno: 02. 01. 2019                                 Sejmuto:
Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění – Střednědobý výhled rozpočtu na r.2020-2021, schválený rozpočet na rok 2019
Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění – RO č. 15 R
Ceník Vožické majetkové s. r. o. na rok 2019
Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění – RO č. 14 R

Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice_RO 14 R