1

Rozhodnutí – společné povolení na stavbu „Mladá Vožice – chodníky v ul. J. J. z Bratřic“

Veřejná vyhláška
Informace EG.D a. s. – plánovaná akce v Mladé Vožici, informování o odstávkách

Mladá Vožice kabel VN

EGD služba Distribuce24_informace o odstávkách
Dražební vyhláška – el. dražba nemovité věci – 8. 9. 2021

Dražební vyhláška
Oznámení o přerušení dodávky el. energie – 10. 8. 2021

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 10.08.2021 od 08:00 do 10.08.2021 15:00
Obec                                                   Část obce
Chotoviny                                         Beranova Lhota

Chotoviny                                         Chotoviny                                             

Chotoviny                                         Polánka

Hlasivo                                               Hlasivo
Jedlany                                              Jedlany
 Mladá Vožice                                   Stará Vožice

Vypnutá oblast:
obce Polánka u Chotovin, Beranova Lhota, Jedlany a obec Hlasivo mimo část od OÚ směrem k Rašovicím.
Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto
nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el. energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.
Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.
Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, a.s.
Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.
Děkujeme Vám za pochopení.
EG.D, a.s.

Seznam odběrných míst
Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění – RO 4 R/2021

Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice_RO4 R
Soupis nalezených klíčů na území města – aktualizace k 9. 7. 2021

Městský úřad Mladá Vožice, Žižkovo nám. 80, 391 43  Mladá Vožice

Oznámení o vyhlášení nálezu věci – KLÍČE

Dne 5. 8. 2018 byl nalezen v Mladé Vožici před zdravotním střediskem v ul. Plaňková 1 klíč s barevným rozlišovačem.

Dne 1. 1. 2019 byl nalezen v Mladé Vožici v ulici J. J. z Bratřic svazek 4 klíčů bez označení.

Dne 7. 3. 2019 byl předán městskému úřadu nález – svazek 8 klíčů bez označení, s přívěsky.

Dne 11. 3. 2019 byl nalezen v Mladé Vožici na Žižkově náměstí u kostela svazek 2 klíčů, s přívěsky.

Dne 16. 7. 2019 byl nalezen v Mladé Vožici na sokolském hřišti klíč od automobilu s přívěskem.

Dne 30. 9. 2019 byl předán městskému úřadu nález – svazek 7 klíčů.

Dne 15. 10. 2019 byl nalezen v Mladé Vožici v ul. Purkrecht svazek 2 klíčů.

Dne 25. 11. 2019 byl nalezen v Mladé Vožici v ul. E. K. Rosola svazek 3 klíčů.

Dne 12. 2. 2020 byl nalezen na Morávkově náměstí 1 klíč s přívěskem.

Dne 20. 3. 2020 byl nalezen na autobusovém nádraží  svazek 3 klíčů.

Dne 9. 6. 2020 byl nalezen v ul. Obránců míru svazek 3 klíčů s přívěskem.

Dne 2. 10. 2020 byl předán svazek 4 klíčů s přívěsky.

Dne 8. 1. 2021 byl nalezen na Husově náměstí 1 klíč bez označení.

Dne 17. 2. 2021 byl nalezen v Mladé Vožici (v třídírně plastů ze žlutých popelnic) svazek 11 klíčů s klíčenkou.

Dne 22. 2. 2021 byl nalezen v Mladé Vožici na Husově náměstí před poštou svazek 2 klíčů bez označení.

 Dne 8. 7. 2021 byl nalezen v Mladé Vožici na parkovišti před zdravotním střediskem svazek 8 klíčů.

Vlastník si je může vyzvednout zde na městském úřadě, dv. č. 13 (Bc. Novotná, tel. 381 201 918) nejpozději do 3 let od vyhlášení nálezu.  Po té vlastnické právo k věci nebo výtěžku za ni strženému nabývá město.

Věc si lze vyzvednout pouze po její identifikaci, sepsání a podepsání protokolu. Je nutné vzít s sebou průkaz totožnosti.

Toto oznámení nahrazuje oznámení ze dne 24. 02. 2021,  pouze bylo aktualizováno o nový nález.

V Mladé Vožici dne 09. 07. 2021

Vyvěšeno: 09. 07. 2021                                 Sejmuto:
Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění – Schválený závěrečný účet města Mladá Vožice za r. 2020

Oznámení o zveřejnění dokumentů Města Mladá Vožice_ZÚ města 2020
Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění – RO 3Z/2021

Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice_RO 3 Z
Soupis nalezených věcí na území města – aktualizace k 11. 6. 2021

Soupis nalezených věcí – oznámení na desku
Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění – RO 2Z/2021

Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice_RO2 Z