Složení komise k projednávání přestupků

JUDr. Karol Stano (předseda) Ivana Řezníčková Ing. Jaroslava Jechoutková Bc. Eva Novotná (tajemnice komise) Ing. Blanka Malinová Jana Rašková Dagmar Holubová Alena Šoulová Ing. Michaela Růžičková, t. č. na rodičovské dovolené Komise se schází...