Soupis nalezených klíčů na území města – aktualizace k 21. 3. 2024

image_pdfimage_print

Městský úřad Mladá Vožice, Žižkovo nám. 80, 391 43  Mladá Vožice

Oznámení o vyhlášení nálezu věci – KLÍČE

Dne 8. 7. 2021 byl nalezen v Mladé Vožici na parkovišti před zdravotním střediskem svazek 8 klíčů.

Dne 22. 11. 2021 byl nalezen v Mladé Vožici na Žižkově náměstí pod OD Jednota svazek 3 klíčů s přívěskem.

Dne 22. 5. 2022 byl nalezen v Mladé Vožici na křižovatce Žižkova nám. a Tř. V. Vaniše svazek 9 klíčů s přívěskem.

Dne 20. 10. 2022 byl nalezen v Mladé Vožici před domem č. p. 405 v ul. Aloise Mareše 1 klíč s přívěskem.

Dne 8. 11. 2022 byl nalezen v Mladé Vožici před restaurací Na Růžku na Husově náměstí svazek 2 klíčů.

Dne 13. 12. 2023 byl nalezen v Mladé Vožici na Husově náměstí svazek 2 klíčů se 2 přívěsky.

Dne 22. 12. 2023 byl nalezen v Mladé Vožici v ul. Plaňková (před zdravot. střediskem) svazek 3 klíčů.

Dne 20. 3. 2024 byl nalezen v Mladé Vožici na hřišti za poštou 1 klíč s barevným rozlišovačem.

Vlastník si je může vyzvednout zde na městském úřadě, dv. č. 13 (Bc. Novotná, tel. 381 201 918) nejpozději do 3 let od vyhlášení nálezu.  Po té vlastnické právo k věci nebo výtěžku za ni strženému nabývá město.

Věc si lze vyzvednout pouze po její identifikaci, sepsání a podepsání protokolu. Je nutné vzít s sebou průkaz totožnosti.

Toto oznámení nahrazuje oznámení ze dne 03. 01. 2024 pouze bylo aktualizováno o nový nález.

V Mladé Vožici dne 21. 03. 2024

Vyvěšeno: 21. 03. 2024                                 Sejmuto:

 

Mohlo by se vám líbit...