Zápis a usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města – 24. 6. 2019