1

dodatek č. 2 k SOD DAICH spol. s.r.o. -Mladá Vožice- Sluneční ulice – technická vybavenost II. etapa – inženýrské sítě

SOD Daich_dodatek č. 2 – Sluneční II infrastruktura
SoD SWIETELSKY stavební s.r.o. – Mladá Vožice – parkoviště u ZŠ

Swietelsky_smlouva podepsaná
Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění – RO 2Z/2021

Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice_RO2 Z
RO 2 Z/2021

RO 2 Z
ddatek č. 1 k SoD Zlepšení podmínek pro technické a jazykové vzdělávání ZŠ a MŠ Mladá Vožice – stavební práce – Památky Tábor

SoD Památky Tábor_Dod_č_1
Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění – RO 1R /2021

Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice_RO1 R
RO1R / 2021

RO 1 R
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY – Mladá Vožice –Sluneční ulice-technická vybavenost II.etapa- komunikace

1 Výzva MV ZTV Sluneční – komunikace
Výzva k podání nabídky a prokázání způsobilosti a kvalifikace dodavatele – Mladá Vožice – parkoviště u ZŠ

01 Výzva MV – parkoviště u školy
Upozornění na splatnost místních poplatků v roce 2021 – aktuálně

Upozornění na splatnost místních poplatků _Vožičan