1

My v tom Jihočechy nenecháme II
Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění – RO 5 Z/2023, RO 6 R/2023

Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice_RO 5 Z_RO 6 R
Rozpočtové opatření č. 6 R / 2023

RO 6 R
Rozpočtové opatření č. 5 Z / 2023

RO 5 Z
Návrh závěrečného účtu města Mladá Vožice za r.2022 – užší rozsah

Mladá Vožice – Zpráva – konečné PH 2022_zkrác
Návrh závěrečného účtu města Mladá Vožice za r.2022

1_0_Návrh závěrečného účtu_2022

1_1_Mladá Vožice – Zpráva – konečné PH 2022.

2_1_FIN 122022

2_2_Rozvaha 122022

2_3_výkaz zisku a ztráty 122022

2_4_příloha 12 2022

2_5_přehled o peněžních tocích

2_6_Přehled o změnách vlastního kapitálu

3_1_rozvaha_31_12_2022_ZŠ

3_2_výsledovka_31_12_2022_ZŠ

3_3_příloha_31_12_2022_ZŠ

4_1_VM_Rozvaha

4_2_VM_Výkaz zisku a ztráty

4_3_VM_Výroční zpráva

4_4_VM_Příloha k UZ
Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění – RO 4 R/2023

Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice_RO 4 R
Rozpočtové opatření 4 R / 2023

RO 4 R
Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění – RO 3 R/2023

Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice_RO 3 R
Rozpočtové opatření 3 R / 2023

RO 3 R