Schválený rozpočet na rok 2015
Vítání občánků
Účel povodňové komise
O Vožičanu

Městský zpravodaj Vožičan vydává Město Mladá Vožice pod evidenčním číslem MK ČR E 14832 jako měsíčník, pouze v červenci vychází dvojčíslo červenec – srpen. Součástí je i Vožičánek, list dětí a žáků mladovožické školy a školky.

Odpovědným redaktorem je Mgr. Jaroslav Větrovský, tel.: 381 201 910, 724 181 334, e-mail: starosta@mu-vozice.cz.

Tento přijímá i veškeré články k otištění a inzerci, uzávěrka je nejpozději k 25. předchozího měsíce (vždy se ale raději informujte předem).

Cena za plošnou komerční inzerci v černobílém provedení je 8,- Kč/cm2, kdy je nutné respektovat maximální rozměry tištěné plochy 1 stránky výtisku (170 x 260 mm). Fakturace proběhne až po vytištění inzerátu.

Zpravodaj je dodáván na všechny adresy v Mladé Vožici a jejích místních částech. Níže je ke stažení ve formátu pdf.
Sbor pro občanské záležitosti

Složení sboru pro občanské záležitosti
Životní výročí
Vítání občánků
Povodňová komise

Složení povodňové komise
Účel povodňové komise
Činnost povodňové komise OK
Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva
Jednací řád
Starosta
Místostarosta

Výbory

Finanční výbor
Kontrolní výbor
Osadní výbor

Zápisy a usnesení
Výsledky voleb