Kontrolní výbor

image_pdfimage_print

Složení kontrolního výboru:

  • Ing. Milan Kaltounek (předseda)
  • Milan Maršálek
  • Jiří Volák
  • Miroslava Kuklová, dipl. um.
  • František Smrčina

Funkce kontrolního výboru:

§ 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

(3) Kontrolní výbor
a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce,
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,
c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Mohlo by se vám líbit...