Usnesení z náhradní členské schůze SBD konané 2. 7. 2020

VČS 2020 usnesení