1

Závěrečný účet města Mladá Vožice za rok 2020

Závěrečný účet 2020_schválený

1_1_Zpráva – konečné PH 2020 – Mladá Vožice (01.01.2020 – 31.12.2020)

1_2_Prohlášení kontrolované osoby – Mladá Vožice (01.01.2020 – 31.12.2020)

2_FIN_2_12_202012

3_Rozvaha k 31.12.2020

4_výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020

5_příloha k 31.12.2020

6_A_ZŠ a MŠ_Rozvaha

7_A_ZŠ a MŠ_výkaz zisku a ztráty

8_A_ZŠ a MŠ_příloha

9_A_VM_Rozvaha 1

0_A_VM_Výkaz zisku a ztrát

11_A_VM_Výroční zpráva

12_A_VM_Příloha k účet_závěrce
Schválený závěrečný účet města Mladá Vožice za r. 2018
Schválený závěrečný účet města Mladá Vožice za r.2017

Závěrečný účet města Mladá Vožice byl schválen zastupitelstvem města dne 25.6.2018 usnesením č. 41/2018.

Závěrečný účet 2017

Přílohy:

 1. Zprava_o_prezkumu_2017_vcetne_prilohy
 2. FIN 2-12 122017
 3. rozvaha 122017
 4. výkaz zisku a ztráty 122017
 5. příloha 122017
 6. Hodnotící zpráva – rok 2017
 7. ROZVAHA – ZŠ a MŠ – 2017
 8. VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT – ZŠ a MŠ – 2017
 9. PŘÍLOHA – ŽŠ a MŠ – 2017
 10. Rozvaha_Vozicka_majetkova
 11. výkaz zisku a ztraty_Vozicka_majetkova
 12. vyrocni_zprava_Vozicka_majetkovaSchválený závěrečný účet Města Mladá Vožice za r.2016

Závěrečný účet Města Mladá Vožice za rok 2016 byl schválen Zastupitelstvem města dne 26.6.2017 usnesením č. 34/2017

závěrečný-účet-2016

1 a) Zpráva o výsledku přezkoumání hosp. 2016

1 b) Příloha zprávy o výsledku hospod. r.2016

2 FIN 2016

3 rozvaha 122016

4 výkaz zisku a ztráty 122016

5 příloha 122016

6 Rozvaha 2016 – ZŠ a MŠ

7 Výkaz zisku a ztráty 2016 – ZŠ a MŠ

8 Příloha 2016 – ZŠ a MŠ

9 Vybrané údaje Rozvahy 2016 – Vož.majetková

10 Vybrané údaje Výkaz zisku a ztráty 2016 – Vož.majetková

11 Výroční zpráva_2016_Vožická majetková
Závěrečný účet za rok 2015

2015_FIN_mesto

2015_listy_1_9

2015_listy_10_17

2015_priloha_mesto

2015_priloha_ZS_MS

2015_rekapitulace

2015_rozvaha_mesto

2015_rozvaha_Voz_maj

2015_rozvaha_ZS_MS

2015_vykaz_mesto

2015_vykaz_Voz_maj

2015_vykaz_ZS_MS

2015_vyrocni_zprava_Voz_maj