Mladá Vožice

Kostel

Kostel

Náměstí

Náměstí

Nová výstavba

Nová výstavba

Radnice

Radnice

Socha Sv. Václava

Socha Sv. Václava

Škola

Škola

Vožice od Noskova

Vožice od Noskova

Vožice od Řemíčova

Vožice od Řemíčova

Zámek

Zámek

Zvonice a kostel

Zvonice a kostel
Šelmberk

Šelmberk 5

Šelmberk 5

Šelmberk 4

Šelmberk 4

Šelmberk 3

Šelmberk 3

Šelmberk 2

Šelmberk 2

Šelmberk 1

Šelmberk 1
Zimní Vožice

Kostel B

Kostel B

od Tábora 1

od Tábora 1

od Tábora 2

od Tábora 2

Zámek

Zámek

Zvonice

Zvonice
X Hrad Šelmberk

Hrad Šelmberk              

Velmi romantická zřícenina hradu Šelmberk se nachází jen tři kilometry od Mladé Vožice, na skalnatém ostrohu nad údolím řeky Blanice. Díky své 28 metrů vysoké válcovité věži s šestnáctizubým cibuřím se neřehlédnutelně tyčí nad okolními lesy a dnes veřejnosti slouží jako rozhledna.
Hrad, přes své německé jméno, byl v polovině 13. století vystavěn ryze českým rodem Buziců, který měl ve znaku hlavu svině. Podle názvu tohoto hradu místní větev stračeského rodu přijala jméno „ze Šelmberka“. Tento rod, který vymřel na konci 16. století a jehož nejslavnějším představitelem byl nejvyšší český kanclér Jan ze Šelmberka (zemřel 1508), však nevlastnil hrad přiliš dlouho. Vystřídali se tu různí majitelé především z řad místní šlechty. Ve druhé polovině 14. století
byl pánem hradu Aleš z Risenburku, který ho po roce 1417 prodal rytíři Albrechtu z Těchobuze. Krátce na to, roku 1431 hrad získal rytíř Miuláš z Hořic. V 16. století žili na hradu páni Předborové z Radešína. Historické prameny dokonce uvádějí, že se tu zbožné paní Alžbětě Předborové z Radešína zjevila světice Sv. Kateřina. V 16. století vlastnil hrad Albrecht Cipla z Kravska, jehož dcera se provdala za Petra Mrackého z Dubé. Jejich syn Karel prodal v roce 1586 Šelmberk vlastníku mladovožického panství rytíři Michalu Španovskému z Lisova. Ještě kolem roku 1630 byl sice hrad obydlen, ale krátce poté byl opuštěn a ponechán napospasčasu a rukám shánčlivých venkovanů.
Nejzachovalejší částí hradu je bergfritová věž, která byla počátkem 19. století z popudu Leopolda Kuenburga (1742-1812) opravena. Byl vybourán vchod a zřízeno dřevěné schodiště. Věž je nejpevnější součástí hradu, svědčí o tom její základy, kde zdivo dosahuje šířky 3,5 m a obvod 32 m. Vchod do věže je spojen padacím můstkem se sousedním palácem. Můstek bylo možné v případě ohrožení zvednout a poté zapadl do vpadliny, která se dochovala. Schodiště ve věži bylo původně vedeno obvodovými zdmi a z důvodu snadné obrany bylo opatřeno vysokými schody. Přilehlý gotický palác s půdorysem ve tvaru písmene „L“ zabíral téměr celou plochu skalního hřebene, kromě malého trojúhelníkového nádvoří se studnou. V době renesance byl po patou věže přistavěn nový palác, který byl později s původní spojen velkým průjezdem a společnou střechou. Dnes jsou zachovány pouze zbytky renesančního paláce včetně několika místnostní s valeným klenutím. Pozdně klasicistní objekt na kraji prostranství před hradem, nazývaný Myslivna, byl postaven na přelomu 18. – 19. stol. jako sídlo Lesní správy Kuenburgů. U myslivny jsou zbytky vjezdu do rozsáhlé obory s několika rybníky.
K hradu se váže řáda pověstí. Jednu z nich zmiňuje pamětní kniha mladovožické fary: „Ovdovělá paní Mráčková, majitelka Šelmberku, chystala své druhé zasnoubení a spěchala tak, že nutila své poddané a služebnictvo, aby na opravách i výzdobě hradu pracovali o nedělích a o svátcích. V den, kdy se měla uskutečnit velká hostinaa vdova Mráčková se oblékla do svých nejlepších šatů, nastoupené služebnictvo čekalo na příjezd četných hostů, ozval se ohlušující rachot hromu a blesk udeřil do hradu s takovou silou, že se stropy a zdi hodovního sálu zřítily a pod situnami zhasly životy 13 služebníků i nevěsty. Zkázu hradu potom dokonal obrovský požár.“

Naučná stezka kolem hradu Šelmberk je doporučená trasa pro pěší, chodci jí užívají na vlastní nebezpečí.
Na kole je nesjízdná.

                                                                     
X Památník Mladovožicka
SOD Posílení vodních zdrojů

SOD Posílení vodních zdrojů
SOD Autobusové zastávky Táborská ulice

SOD Autobusové zastávky Táborská ulice
Ke stažení
Telefonní a emailové kontakty

Složka – pracovník email telefon
Podatelna podatelna@mu-vozice.cz 381 201 911
Starosta – Mgr. Jaroslav Větrovský starosta@mu-vozice.cz 381 201 910, 724 181 334
Místostarosta – Tomáš Kukla mistostarosta@mu-vozice.cz 381 201 912,   734 462 170
Finanční odbor: vedoucí Ing. Jaroslava Jechoutková financni@mu-vozice.cz 381 201 915
    účtárna- Ivana Řezníčková uctarna@mu-vozice.cz 381 201 916
    pokladna – Jana Rašková pokladna@mu-vozice.cz 381 201 920
Matrika, evidence obyvatel, ověřování podpisů a listin matrika@mu-vozice.cz 381 201 914
Stavební úřad: vedoucí + životní prostředí Ing.Blanka Malinová zivotni@mu-vozice.cz 381 201 913, 606 611 022
    stavební a územní řízení –

Ing. Michaela Růžičková

stavebni@mu-vozice.cz 381 201 917
    – Alena Šoulová soulova@mu-vozice.cz 381 201 917
Sociální oddělení, správa bytů, pečovatelská služba: vedoucí Bc. Eva Novotná socialni@mu-vozice.cz 381 201 918
  – pečovatelky Romana Mrázková, Radka Votápková, Markéta Dvořáková (zástup) 381 215 255, 607 956 839
Odborný lesní hospodář – Jan Babor, Dis babor23@seznam.cz 721 403 858
Infocentrum, Památník Mladovožicka – Jana Wagnerová infocentrum@mu-vozice.cz 381 201 921
Technická skupina – vedoucí František Rabiňák 723 313 634
Městská knihovna – vedoucí Jitka Matoušková

http://www.knihovnamladavozice.estranky.cz/

knihovna.mv@centrum.cz 381 215 147
Kino Mladá Vožice – vedoucí Marie Slabá

http://programy.sms.cz/kina/mlada-vozice/mlada-vozice
Sazebník úhrad pro tvorbu informací na žádost právnické nebo fyzické osoby

Kopírování dokumentů:
formát A4 jednostranný 2,-Kč
oboustranný 3,-Kč
formát A3 jednostranný 3,-Kč
oboustranný 4,-Kč
Tisk na počítačové tiskárně:
černý A4 jednostranný 2,-Kč
oboustranný 3,-Kč
barevný A4 jednostranný zatím neprováděn
oboustranný zatím neprováděn
Práce na přípravě informace k předání žadateli:
1 hodina práce pracovníka městského úřadu 70.-Kč
Poštovné:
podle platného sazebníku České pošty s.p.
Telefonní sazby:
podle platného sazebníku Českého telecomu nebo Eurotelu CZ
Náhrada služebního vozidla:
podle zák.č.201/1998Sb.,§ 7 odst.2,4 a 5 pouze za opotřebení vozidla a spotřebované pohonné hmoty.

Sazebník úhrad byl schválen Radou města Mladá Vožice dne: 29. 12. 1999