Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV 1_2018




Nařízení města č. 2/2018

Nařízení města č. 2_2018




Zákaz rozdělávání ohňů – Nařízení města č. 1/2018

Nařízení města č. 1_2018




Obecně závazná vyhláška města Mladá Vožice č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV_2_2017




Obecně závazná vyhláška města Mladá Vožice č. 1/2017 o regulaci provozování hazardních her

OZV1_2017




OZV 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

ozv-1_-2016-odpady




Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

ozv_4_2015




Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o vymezení veřejných prostranství, kde se zakazuje požívání alkoholických nápojů

ozv-3_2015




Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání

ozv-2_2015




Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem

ozv-c-1_2015

priloha-k-ozv-1_2015