Kontrolní výbor

Složení kontrolního výboru:

  • Libor Mareš (předseda)
  • Bc. Simona Vandrovcová
  • Libor Herna
  • Jaromír Dvořák
  • František Smrčina

Funkce kontrolního výboru:

§ 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

(3) Kontrolní výbor
a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce,
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,
c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
Finanční výbor

Složení finančního výboru:

  • Jiří Fáček (předseda)
  • Jana Borkovcová
  • Bc. Miroslav Maroušek
  • Ing. Radek Průša, Dis.
  • Kamil Neufus

Funkce finančního výboru:

§ 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

(2) Finanční výbor
a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce,
b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.