Výzva k podání nabídek – Zlepšení podmínek pro technické a jazykové vzdělávání ZŠ a MŠ Mladá Vožice – stavební část

Výzva – ZD MV škola
Výzva k podání nabídky – Mladá Vožice – Sluneční ulice – technická vybavenost II. etapa – inženýrské sítě

Výzva k podání nabídky_Sluneční_II etapa
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace – Mladovožický elektromobil
Písemná zpráva zadavatele – ul.Zahradní
Písemná zpráva zadavatele dle „ZZVZ“ – snížení energetické náročnosti č.p. 193 – kotelna
Písemná zpráva zadavatele dle „ZZVZ“ – snížení energetické náročnosti č.p. 190 – kotelna
Písemná zpráva zadavatele – MV čp. 180
Oznámení o zahájení výběrového řízení – Nákup nádob na tříděné odpady pro město Mladá Vožice

Oznámení o zahájení VŘ

P1 – kupní smlouva Vožice

P1 – kupní smlouva Vožice

P2 – vzor ČP Vožice

P2 – vzor ČP Vožice
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace – Rekonstrukce sociálního zařízení ve zdravotním středisku v Mladé Vožici

Výzva k pod. nabídek – Soc.zař. na zdr.středisku
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace – Obnova vodovodu a kanalizace – ulice Ronovská, Mladá Vožice

Výzva k pod. nabídek – Vod. a kanal. Ronovská