Vítání občánků 11.11.2018

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V listopadu proběhlo 2. vítání občánků v roce 2018. Při tomto slavnostním přivítání dětí do života byly přivítány děti narozené od 01.01.2018 do 30.06.2018. Děti obdržely drobné dárky a pamětní knížku, maminky dostaly květinu. Rodiče dětí se podepsali do pamětní knihy Města Mladá Vožice. Zpestření pro děti a rodiče bylo vystoupení žáků základní školy pod vedením paní učitelky Veroniky Matouškové. Přejeme Vám i celému Vašemu okolí, abyste příští dny prožívali v plné pohodě, aby Vám Vaše dítě přinášelo jen samou radost a ono aby mohlo být pyšné na Vás – na svou matku a na svého otce. Ať krása, láska a radost provázejí Vaše dítě na cestě jeho celým životem.

Byly přivítány tyto děti:       Tobiáš Matoušek, Josef Smetana, Natálie Malinová, Marie Kostrounová, Vojtěch Zelenka, Antonín Říha, Vendelín Kukla, Julie Benediková, Kryštof Mareš, Anežka Tychtlová, Antonín Roubal, Dominik Mazač

Matouškovi se synem Tobiášem

Smetanovi se synem Josefem

Malinovi s dcerou Natálií

Kostrounovi s dcerou Marií

Zelenkovi se synem Vojtěchem

Mazačovi se synem Dominikem

Říhovi se synem Antonínem

Kuklovi se synem Vendelínem

Benedikovi s dcerou Julií

Marešovi se synem Kryštofem

Tychtlovi s dcerou Anežkou

Roubalovi se synem Antonínem

Zleva: Smetanovi se synem Josefem, Matouškovi se synem Tobiášem, Kostrounovi s dcerou Marií, Malinovi s dcerou Natálií, Mazačovi se synem Dominikem, Zelenkovi se synem Vojtěchem

Zleva: Kuklovi se synem Vendelínem, Roubalovi se synem Antonínem, Marešovi se synem Kryštofem, Tychtlovi s dcerou Anežkou, Benedikovi s dcerou Julií, Říhovi se synem Antonínem

Žáci Základní školy

Všem děkujeme za účast.                                                    Alena Šoulová, matrikářka

(fotografie z vítání občánků si mohou rodiče vyzvednout na matrice)

 
Vítání občánků 20.05.2018

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V květnu proběhlo 1. vítání občánků v roce 2018. Při tomto slavnostním přivítání dětí do života byly přivítány děti narozené od 01.07.2017 do 31.12.2017. Děti obdržely drobné dárky a pamětní knížku, maminky dostaly květinu. Rodiče dětí se podepsali do pamětní knihy Města Mladá Vožice. Zpestření pro děti a rodiče bylo vystoupení žáků mateřské školy pod vedením paní učitelky Mirky Kuklové. Přejeme Vám i celému Vašemu okolí, abyste příští dny prožívali v plné pohodě, aby Vám Vaše dítě přinášelo jen samou radost a ono aby mohlo být pyšné na Vás – na svou matku a na svého otce. Ať krása, láska a radost provázejí Vaše dítě na cestě jeho celým životem.

Byly přivítány tyto děti:       Gabriela Švecová, Pavel Bednář, Ondřej Smetana, Lilian Vojtová, Ondřej Klacák, Miroslav Strnad, Marek Fau, Šárka Kriegerová, Jakub Král, Marek Psota, Ema Vaňková

Švecovi s dcerou Gabrielou

Bednářovi se synem Pavlem

Smetanovi se synem Ondřejem

Vojtovi s dcerou Lilian

Klacákovi se synem Ondřejem

Strnadovi se synem Miroslavem

Fauovi se synem Markem

Kriegerovi s dcerou Šárkou

Královi se synem Jakubem

Psotovi se synem Markem

Vaňkovi s dcerou Emou

Zleva: Smetanovi se synem Ondřejem, Vojtovi s dcerou Lilian, Bednářovi se synem Pavlem, Klacákovi se synem Ondřejem, Švecovi s dcerou Gabrielou

 Zleva: Strnadovi se synem Miroslavem, Královi se synem Jakubem, Fauovi se synem Markem, Vaňkovi s dcerou Emou, Kriegerovi s dcerou Šárkou, Psotovi se synem Markem

Žáci Mateřské školy

Všem děkujeme za účast.                                                    Alena Šoulová, matrikářka

(fotografie z vítání občánků si mohou rodiče vyzvednout na matrice)