Návrh změny č. 2 územního plánu Mladá Vožice

https://www.taborcz.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=16470&p1=66234&id=88867
Úplné znění Územního plánu Mladá Vožice po vydání změny č. 1

Úplné znění ÚP Mladá Vožice (po vydaní Změny č. 1) – Textová část

Úplné_znění_(po vydání Změny č. 1)_N1a_výkres základního členění_jih

Úplné_znění_(po vydání Změny č. 1)_N1b_výkres základního členění_sever

Úplné_znění_(po vydání Změny č. 1)_N2a_hlavní výkres_jih

Úplné_znění_(po vydání Změny č. 1)_N2b_hlavní výkres_sever

Úplné_znění_(po vydání Změny č. 1)_N3a_výkres VPS+VPO_jih

Úplné_znění_(po vydání Změny č. 1)_N3b_výkres VPS+VPO_sever

Úplné_znění_(po vydání Změny č. 1)_O1a_koordinační výkres_jih

Úplné_znění_(po vydání Změny č. 1)_O1b_koordinační výkres_sever
Formulář – Návrh na pořízení změny územního plánu

Formulář žádosti Návrh na pořízení změny územního plánu/ požadavky k novému územnímu plánu