1

Ochrana zvířat při sklizni a sečích

Ochrana zvířat při sklizni a sečích

Vážení zemědělci,

jménem SZIF bychom Vás chtěli i v letošním roce upozornit na zákonnou povinnost informovat uživatele honiteb v případě, že chystáte na svých pozemcích seč.

V příloze zasíláme rovněž informační leták pro zemědělce o portálu senosec.czu.cz, kde se může zemědělec registrovat a pomocí portálu může uživatele honiteb také informovat.

senosec_letak_2017

Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33, Praha 1, 110 00
T: 222 871 871
F: 222 871 765
E: info@szif.cz
Vítání občánků

Fotografie z vítání občánků jsou k vyzvednutí na matrice Městského úřadu Mladá Vožice
Starosta města

Starosta

Telefony: 381 201 910, 724 181 334, starosta@mu-vozice.cz
Jméno a příjmení: Mgr. Jaroslav Větrovský
Datum narození: 31. 7. 1968 

Bydliště: Mladá Vožice, Josefa Bricha 392 

Vzdělání: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice

Zaměstnání:

1992 – 1996    ZŠ Mladá Vožice – učitel

1996 – 2002    ZŠ Ratibořské Hory – ředitel ZŠ

2002 – 2006    místostarosta města Mladá Vožice

2006 –            starosta města Mladá Vožice

Rodina:

Manželka Mgr. Jana Větrovská – zástupce ředitele ZŠ a MŠ Mladá Vožice

Syn Jan Větrovský (1996)

Syn Jaroslav Větrovský (1999)

Záliby:

sport – fotbal, tenis, lyžování, cyklistika, snowbording
četba – literatura faktu, historie, středověká filozofie

Disponuji následujícím majetkem:

 1. Ve společném jmění manželů rodinný dům v ulici Josefa Bricha 392, splátka hypotéky
 2. Ve společném jmění manželů byt v čp. 464 – pronajímáme
 3. Automobil Škoda Roomster, r.v. 2014
 4. Garáž v řadových garážích v Doudlebské uliciInfocentrum města Mladá Vožice

                                     
Adresa: Žižkovo náměstí 80symbol_i

              391 43  Mladá Vožice  (vstup z průjezdu)

Pracovnice infocentra: Jana Wagnerová

Telefon: 381 201 921, 604 707 580

E-mail: infocentrum@mu-vozice.cz

Otevírací doba :

červenec – srpen 2022

PONDĚLÍ – PÁTEK  9 – 16 hod.

SOBOTA  9 – 13 hod.

Mimo letní prázdniny:

ÚTERÝ – PÁTEK 10 – 12   13 – 15

                             SOBOTA   9 – 11
Infocentrum Mladá Vožice poskytuje:

 •  informace o celé oblasti Mladovožicka a Táborska
 •  informace o kulturních, společenských a sportovních akcích (výstavy, koncerty, plesy, zábavy, přednášky, sportovní utkání apod.)
 • tipy na využití volného času (výlety, sportovní zařízení, koupaliště)
 • informace o možnostech ubytování a stravování
 • vyhledání dopravního spojení
 • informace o službách (restaurace, prodejny, provozovny)
 • informace o kulturních památkách, tipy na výlet
 • nabídku propagačních materiálů
 • prodej upomínkových předmětů, pohlednic a knih s regionální tématikou
 • komentovanou prohlídku Památníku MladovožickaNabídka nejvyužívanějších sociálních a dalších služeb na Táborsku

Nabídka nejvyužívanějších sociálních a dalších služeb

V případě potřeby je můžete využít i Vy nebo Vaši blízcí

Pečovatelská služba Mladá Vožice – tel. 381 201 918, https://www.mu-vozice.cz/category/pecovatelska-sluzba/      (dovoz obědů, nákupů, léků, zaplacení složenek na poště, praní prádla, běžný úklid atd.)

Denní stacionář G-centrum Tábor – tel. 381 204 560, 721 088 364, https://www.gcentrum.cz/ (denní pobyt v kolektivu po dobu, kdy jsou blízcí osoby v zaměstnání; zajištění dohledu, aktivit, stravy)

Odlehčovací služba G-centrum Tábor – tel. 381 478 255, 734 571 439, http://www.gcentrum.cz/ (pobyt až na 3 měsíce pro osoby, o které je jinak pečováno v domácím prostředí, prostor pečujícímu na odpočinek a regeneraci či vyřízení osobních záležitostí)

___________________________________________________________________________

Zdravotní péče v domácím prostředí (na doporučení ošetřujícího lékaře, hrazena zdrav. pojišťovnou):

Domácí péče Tereza (Nemocnice Tábor) – tel. 381 607 501, 774 819 758, https://www.nemta.cz/

Sestry Tábor, Komplexní domácí péče Planá nad Lužnicí – tel.  773 506 123,

http://www.sestrytabor.cz,  možno objednat i bez doporučení lékaře – po té úhrada pacientem

Domácí hospic Jordán, o. p. s. Tábor – tel. 725 414 931, https://www.hospicjordan.cz/

(domácí hospicová péče – není hrazeno zdravotní pojišťovnou; dále půjčovna kompenzačních pomůcek, terénní odlehčovací služba, podpůrné skupiny, poradna)

___________________________________________________________________________

Domovy pro seniory (pobytová služba):

Domov pro seniory Chýnov – tel. 381 406 213, 734 256 407, https://www.dschynov.cz/

– i pro osoby chronicky psychicky nemocné a s pokročilou demencí

Domov pro seniory Bechyně – tel. 381 211 024, https://www.ddbechyne.cz/

Domov pro seniory Budislav – tel. 381 594 288, https://www.dschynov.cz/domov-pro-seniory-budislav/

Domov pro seniory G-centrum Tábor – tel. 381 478 211 https://www.gcentrum.cz/index.php/domov-pro-seniory

SONS Tábor  – tel. 381 231 447, 775 085 124 (poradna, sociálně aktivizační služby a půjčovna kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené)

Středisko ranné péče I MY Soběslav – tel. 775 104 920, https://www.imy-sdruzeni.cz/ (podpora rodiny s postiženým dítětem do 7 let věku v domácnosti rodiny, půjčovna rehabilitačních pomůcek a speciálních hraček, atd.)

APLA Tábor – tel. 608 666 108 – https://www.aplajc.cz/    (raná péče, sociálně aktivizační služby, odlehčovací služby pro osoby s poruchou autistického spektra)

Fokus Tábor – tel. 739 203 363, http://www.fokustabor.cz/  (služby a programy pro osoby s duševním onemocněním včetně schizofrenie)

Denní a týdenní stacionář Klíček Tábor – Záluží – tel. 381 281 619, http://www.stacionarklicek.cz/    (sociální služby uživatelům s mentálním a kombinovaným postižením)

___________________________________________________________________________

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi G-centrum Tábor – tel. 381 261 575

Noclehárna G-centrum Tábor – tel. 735 171 585, 735 171 588

Auritus Tábor – tel. 381 255 999, https://tabor.charita.cz/jak-pomahame/auritus-centrum-adiktologickych-sluzeb/ – centrum adiktologických služeb pro lidi ohrožené drogou, alkoholismem a patologické hráče

Diecézní charita České Budějovice:

 

 Bližší informace Vám podá také obecní úřad či Městský úřad Mladá Vožice – sociální pracovnice Bc. Eva Novotná, tel. 381 201 918.

 Kompletní přehled Vám poskytne rovněž Katalog poskytovatelů sociálních a doplňkových služeb ORP Tábor http://www.tabor-kpss.cz/   a

Registr poskytovatelů sociálních služeb https://www.mpsv.cz/registr-poskytovatelu-sluzeb
SBD Mladá Vožice

Stavebně bytové družstvo Mladá Vožice

Žižkovo náměstí 80

391 43 Mladá Vožice

IČ: 251 65 356

DIČ:CZ25165356

–       zapsáno v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Dr, vložka 278

č. účtu: 151528777/0600