Provoz bazénu zahájen dne 01.07.2020 od 13:00 – 18:00 hod.




ÚŘEDNÍ HODINY Městského úřadu v Mladé Vožici od 20.4.2020 do odvolání

Zajištění fungování úřadu a omezení úředních hodin v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, vyplývající z nouzového stavu, vyhlášeného usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 194, pod č. 69/2020 Sb

Apelujeme na spoluobčany, aby omezily přímý osobní kontakt jen na zcela nevyhnutelné případy ,a to nejen co se týče styku s úřady.

ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU v Mladé Vožici

OD 20.4.2020 do odvolání:

pondělí                          7:30 – 17:00

středa                             7:30 – 17:00

 

 • omezení osobního kontaktu na nezbytně nutnou úroveň
 • upřednostňování písemného, elektronického či telefonického kontaktu
 • dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2m
 • neshlukovat se, a to především na chodbách úřadu
 • dezinfekce rukou v klientských prostorách
 • nutné užití ochranného prostředku dýchacích cest (nos, ústa) = rouška

Děkujeme všem spoluobčanům za dodržování vydaných opatření Vlády ČR v období epidemie koronaviru a nouzovém stavu.

KONTAKT:

Stavební úřad                  

Ing. Blanka Malinová       606 611 022                                   zivotni@mu-vozice.cz

Ing. Michaela Růžičková  607 073 014        ruzickova@mu-vozice.cz

Sociální oddělení    –  Bc. Eva Novotná          722 582 742        socialni@mu-vozice.cz

Finanční odbor          –  Jana Rašková              603 713 093         raskova@mu-vozice.cz

Lesní hospodář         – DiS. Jan Babor            602 690 036

Matrika                      – Alena Šoulová             602 225 115            soulova@mu-vozice




Poděkování a přání p. starosty města občanům

Vážení spoluobčané, dovolte mi popřát vám příjemné prožití Velikonoc. Zároveň opětovně děkuji všem za to, jak vše zvládáte v této nelehké době. Pokud byste někdo potřeboval pomoc i během svátků, volejte.

Mgr. Jaroslav Větrovský, starosta města, 724 181 334

 




Poděkování

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám všem poděkoval a hluboce smekl před tím, jak vše zvládáte v této nelehké době. Děkuji. Zároveň mi dovolte vyjádřit přesvědčení, že vše zvládneme. Město Mladá Vožice zajistilo a aktuálně, mimo jiné, řeší:

 • Mezi občany rozdáno cca 2.000 roušek. Pro zájemce na distribučním místě se stále průběžně vydává
 • Pro seniory nad 70 let zajištěny vitamíny
 • Průběžně zajišťujeme ochranné pomůcky pro hasiče, pečovatelky – např. ochranná plexiskla pro pečovatelskou službu
 • Zajištěna dezinfekce povrchů a rukou – průběžně se provádí
 • Aktuálně bude obyvatelům 2 Domů s pečovatelskou službou rozdistribuována dezinfekce rukou
 • Odbornou firmou provedena dezinfekce radnice a DPS čp. 111

V případě potřeby jakékoliv pomoci volejte kohokoliv z města.

Mgr. Jaroslav Větrovský, 724 181 334




ODPAD – KAM S POUŽITÝMI ROUŠKAMI

Dovolujeme si doporučit vaší pozornosti stanovisko Státního zdravotního ústavu k nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19 a sdělení MŽP k nakládání s ochrannými rouškami. Pro obce i odpadové firmy je důležité především, že domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu, případně na místo, které určí obec. V tomto smyslu by měli být občané obce informováni.

Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční se nic, ani v třídění odpadů, nemění.

 

Stanovisko SZÚ:

http://www.szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-1

 

Doporučení MŽP:

https://www.mzp.cz/cz/news_20201903-Doporuceni-pro-nakladani-pouzitymi-osobnimi-ochrannymi-pomuckami

 

 




MATRIKA – z důvodu mimořádné situace ZAVŘENO

V případě dotazů kontaktujte: Alena Šoulová, mobil: 602 225 115, e-mail: matrika@mu-vozice.cz

Ověřování podpisů a listin provádí i Česká pošta.




Informace k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019




Akce „Soubor křížů a muk ve městě Mladá Vožice“

Akce byla spolufinancována v roce 2018 z prostředků Města Mladá Vožice a z prostředků Jihočeského kraje

ZDE




Formuláře žádostí na stavební úřad po velké novele stavebního zákona

Prozatímní uložení žádostí. Zde naleznete aktuální žádosti na stavební úřad.

Další žádosti, které zůstávají v platnosti jsou i nadále v sekci formuláře.

 

žádost o závěrečnou kontrolní prohlídku vč. GDPR

Žádost o projednání výjimky

ZADOST-O-VYDANI-SPOLECNEHO-POVOLENI_1

ZADOST-O-VYDANI-ROZHODNUTI-O-ZMENE-VYUZITI-UZEMI_1

ZADOST-O-VYDANI-ROZHODNUTI-O-ZMENE-VLIVU-UZIVANI-STAVBY-NA-UZEMI_1

ZADOST-O-VYDANI-ROZHODNUTI-O-OCHRANNEM-PASMU

ZADOST-O-VYDANI-ROZHODNUTI-O-UMISTENI-STAVBY_1

ZADOST-O-VYDANI-ROZHODNUTI-O-DELENI-NEBO-SCELOVANI-POZEMKU_1

ZADOST-O-STAVEBNI-POVOLENI_1

ZADOST-O-VYDANI-KOLAUDACNIHO-SOUHLASU_1

ZADOST-O-POVOLENI-PREDCASNEHO-UZIVANI-STAVBY_2

OZNAMENI-ZMENY-V-UZIVANI-STAVBY_2

SPOLECNE-OZNAMENI-ZAMERU_1

OHLASENI-STAVBY_1

OZNAMENI-STAVEBNIHO-ZAMERU-se-zamerem-certifikovaneho-inspektora

OHLASENI-ODSTRANENI_1




Ochrana zvířat při sklizni a sečích

Ochrana zvířat při sklizni a sečích

Vážení zemědělci,

jménem SZIF bychom Vás chtěli i v letošním roce upozornit na zákonnou povinnost informovat uživatele honiteb v případě, že chystáte na svých pozemcích seč.

V příloze zasíláme rovněž informační leták pro zemědělce o portálu senosec.czu.cz, kde se může zemědělec registrovat a pomocí portálu může uživatele honiteb také informovat.

senosec_letak_2017

Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33, Praha 1, 110 00
T: 222 871 871
F: 222 871 765
E: info@szif.cz