1

ÚŘEDNÍ HODINY Městského úřadu od 4.1.2021

ÚŘEDNÍ HODINY Městského úřadu v Mladé Vožici

od 4.1.2021 do odvolání

Pondělí:  7:30 – 12:30

Středa     12:00 – 17:00

ODEMKNUTÍ DVEŘÍ NA ZAVOLÁNÍ!!!!!!

Kontakt:

Pokladna

Iva Matoušková                    381 201 920, pokladna@mu-vozice.cz

Účtárna

Ivana Řezníčková                  381 201 916, uctarna@mu-vozice.cz

Stavební úřad                       381 201 917

Ing. Blanka Malinová           606 611 022, zivotni@mu-vozice.cz

Dagmar Strnadová               774 631 020, strnadova@mu-vozice.cz

Ing. Michaela Růžičková      607 073 014, ruzickova@mu-vozice.cz

Sociální oddělení                 381 201 918

Bc. Eva Novotná                   722 582 742, socialni@mu-vozice.cz

Finanční odbor                     381 201 915      

Jana Rašková                        603 713 093, raskova@mu-vozice.cz

Lesní hospodář

Dis. Jan Babor                       602 690 036

Matrika                                  381 201 914

Alena Šoulová                      602 225 115, soulova@mu-vozice.cz
Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění – Střednědobý výhled rozpočtu na r.2022-2023, rozpočet na rok 2021

Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice_SVR_R2021
Ceník Vožické majetkové s. r. o. na rok 2021

Ceník  2021
OZV č. 2/2020 kterou se mění OZV č. 4/2019

OZV2_2020_změn_A
Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění – RO 6 R /2020

Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice_RO6 R
Zřízení odběrového místa DRIVE IN COVID-19 v Táboře

Provoz odběrového místa, které je i pro občany Mladé Vožice a nachází se na parkovišti před obchodním centrem Stop Shop Tábor, zahajuje v pondělí 9. 11. 2020, registrační systém objednání odběru je spuštěn již od pátku 6. 11. 2020.

K odběru musíte přijet výhradně vozem.

Veškeré informace naleznete na tomto odkazu, kde je i rezervační systém:

https://www.klt.cz/aktuality/odberove-misto-drive-pred-stop-shop-tabor

 
Soupis nalezených klíčů na území města – aktualizace

Oznámení o vyhlášení nálezu věci – KLÍČE

Dne 5. 12. 2017 byl nalezen v Mladé Vožici před restaurací Na Růžku svazek 2 klíčů bez označení.

Dne 5. 4. 2018 byl nalezen v Mladé Vožici v zámecké zahradě na pódiu svazek 3 klíčů bez označení.

Dne 27. 5. 2018 byl nalezen v Mladé Vožici na Morávkově náměstí před ZŠ klíč od automobilu.

Dne 11. 6. 2018 byl nalezen v Mladé Vožici v parčíku za Žižkovým náměstím u křižovatky s ulicí Trčkova klíč FAB.

Dne 27. 6. 2018 byl nalezen v Mladé Vožici na autobusovém nádraží na Husově náměstí svazek 5 klíčů, některé s barevnými rozlišovači.

Dne 5. 8. 2018 byl nalezen v Mladé Vožici před zdravotním střediskem v ul. Plaňková 1 klíč s barevným rozlišovačem.

Dne 1. 1. 2019 byl nalezen v Mladé Vožici v ulici J. J. z Bratřic svazek 4 klíčů bez označení.

Dne 7. 3. 2019 byl předán městskému úřadu nález – svazek 8 klíčů bez označení, s přívěsky.

Dne 11. 3. 2019 byl nalezen v Mladé Vožici na Žižkově náměstí u kostela svazek 2 klíčů, s přívěsky.

Dne 16. 7. 2019 byl nalezen v Mladé Vožici na sokolském hřišti klíč od automobilu s přívěskem.

Dne 30. 9. 2019 byl předán městskému úřadu nález – svazek 7 klíčů.

Dne 15. 10. 2019 byl nalezen v Mladé Vožici v ul. Purkrecht svazek 2 klíčů.

Dne 25. 11. 2019 byl nalezen v Mladé Vožici v ul. E. K. Rosola svazek 3 klíčů.

Dne 12. 2. 2020 byl nalezen na Morávkově náměstí 1 klíč s přívěskem.

Dne 20. 3. 2020 byl nalezen na autobusovém nádraží  svazek 3 klíčů.

Dne 9. 6. 2020 byl nalezen v ul. Obránců míru svazek 3 klíčů s přívěskem.

Dne 2. 10. 2020 byl předán svazek 4 klíčů s přívěsky.

Vlastník si je může vyzvednout zde na městském úřadě, dv. č. 13 (Bc. Novotná, tel. 381 201 918) nejpozději do 3 let od vyhlášení nálezu.  Po té vlastnické právo k věci nebo výtěžku za ni strženému nabývá město.

Věc si lze vyzvednout pouze po její identifikaci, sepsání a podepsání protokolu. Je nutné vzít s sebou průkaz totožnosti.

Toto oznámení nahrazuje oznámení ze dne 01. 07. 2020 pouze bylo aktualizováno o nový nález.

V Mladé Vožici dne 03. 10. 2020

Vyvěšeno: 03. 10. 2020                                 Sejmuto:

 
Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění – RO 5 Z /2020
Zápis a usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice – 31. 8. 2020

Zápis

Usnesení
Opatření obecné povahy – změna a doplnění OOP vydaného Min. zemědělství 2. 4. 2020

Veřejná vyhláška – OOP

OOP  – Příloha č. 1_