1

Zveřejnění záměru města prodat pozemk. parcelu v k. ú. Krchova Lomná

Zveřejnění záměru
Zveřejnění záměru města prodat pozemk. parcelu a staveb. parcelu v k. ú. Janov u Mladé Vožice

Zveřejnění záměru
Soupis nalezených klíčů na území města – aktualizace k 25. 11. 2021

Městský úřad Mladá Vožice, Žižkovo nám. 80, 391 43  Mladá Vožice

 

Oznámení o vyhlášení nálezu věci – KLÍČE

Dne 1. 1. 2019 byl nalezen v Mladé Vožici v ulici J. J. z Bratřic svazek 4 klíčů bez označení.

 

Dne 7. 3. 2019 byl předán městskému úřadu nález – svazek 8 klíčů bez označení, s přívěsky.

 

Dne 11. 3. 2019 byl nalezen v Mladé Vožici na Žižkově náměstí u kostela svazek 2 klíčů, s přívěsky.

 

Dne 16. 7. 2019 byl nalezen v Mladé Vožici na sokolském hřišti klíč od automobilu s přívěskem.

 

Dne 30. 9. 2019 byl předán městskému úřadu nález – svazek 7 klíčů.

 

Dne 15. 10. 2019 byl nalezen v Mladé Vožici v ul. Purkrecht svazek 2 klíčů.

 

Dne 25. 11. 2019 byl nalezen v Mladé Vožici v ul. E. K. Rosola svazek 3 klíčů.

 

Dne 12. 2. 2020 byl nalezen na Morávkově náměstí 1 klíč s přívěskem.

 

Dne 20. 3. 2020 byl nalezen na autobusovém nádraží  svazek 3 klíčů.

 

Dne 9. 6. 2020 byl nalezen v ul. Obránců míru svazek 3 klíčů s přívěskem.

 

Dne 2. 10. 2020 byl předán svazek 4 klíčů s přívěsky.

 

Dne 8. 1. 2021 byl nalezen na Husově náměstí 1 klíč bez označení.

 

Dne 17. 2. 2021 byl nalezen v Mladé Vožici (v třídírně plastů ze žlutých popelnic) svazek 11 klíčů s klíčenkou.

 

Dne 22. 2. 2021 byl nalezen v Mladé Vožici na Husově náměstí před poštou svazek 2 klíčů bez označení.

 

Dne 8. 7. 2021 byl nalezen v Mladé Vožici na parkovišti před zdravotním střediskem svazek 8 klíčů.

 

Dne 22. 11. 2021 byl nalezen v Mladé Vožici na Žižkově náměstí pod OD Jednota svazek 3 klíčů s přívěskem.

 

Vlastník si je může vyzvednout zde na městském úřadě, dv. č. 13 (Bc. Novotná, tel. 381 201 918) nejpozději do 3 let od vyhlášení nálezu.  Po té vlastnické právo k věci nebo výtěžku za ni strženému nabývá město.

Věc si lze vyzvednout pouze po její identifikaci, sepsání a podepsání protokolu. Je nutné vzít s sebou průkaz totožnosti.

Toto oznámení nahrazuje oznámení ze dne 09. 07. 2021 pouze bylo aktualizováno o nový nález.

V Mladé Vožici dne 25. 11. 2021

Vyvěšeno: 25. 11. 2021                                 Sejmuto:
Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu – Stará Vožice

Veřejná vyhláška

Mapa situace
Oznámení o přerušení dodávky el. energie – 6. 12. 2021

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 06.12.2021 od 08:00 do 06.12.2021 13:00
Obec                                                                                      Část obce

Mladá Vožice                                                                      Krchova Lomná
Vypnutá oblast:
obec Krchova Lomná.

Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el. energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.
Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.
Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, a.s.
Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.
Děkujeme Vám za pochopení.
EG.D, a.s.

Seznam odběrných míst
Oznámení o přerušení dodávky el. energie – 9. 12. 2021

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 09.12.2021 od 07:30 do 09.12.2021 15:30
Obec                                                                      Část obce
Chotoviny                                                            Beranova Lhota
Chotoviny                                                            Broučkova Lhota
Chotoviny                                                            Chotoviny
Chotoviny                                                            Jeníčkova Lhota
Chotoviny                                                             Polánka
Chotoviny                                                             Vrážná
Hlasivo                                                                   Hlasivo
Jedlany                                                                 Jedlany
Mladá Vožice                                                       Stará Vožice
Ratibořské Hory                                                 Podolí
Ratibořské Hory                                                 Ratibořice
Ratibořské Hory                                                 Ratibořské Hory
Tábor                                                                      Stoklasná Lhota

Vypnutá oblast:
obce Jedlany, Beranova Lhota, Polánka u Chotovin, Vrážná, Broučkova Lhota, Jeníčkova Lhota,Ratibořice, Podolí a obec Hlasivo mimo část od OÚ směrem k Rašovicím. Dále část obce Chotoviny od Beranovy Lhoty k zámku po obou stranách až k ul. Zahradní včetně rodinných domků od č.p. 176 – 187 a ul. Pod Špejcharem. FVE u obce Podolí, ZD Hlasivo a bývalý areál AGPI u obce Jeníčkova Lhota.
Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el. energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.
Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.
Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, a.s.

Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.
Děkujeme Vám za pochopení.
EG.D, a.s

Seznam odběrných míst
Oznámení o přerušení dodávky el. energie – 7. 12. 2021

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 07.12.2021 od 07:30 do 07.12.2021 15:30
Obec                                                              Část obce
Chotoviny                                                    Beranova Lhota
Chotoviny                                                    Chotoviny
Chotoviny                                                    Polánka
Hlasivo                                                          Hlasivo
Jedlany                                                        Jedlany
Mladá Vožice                                              Stará Vožice
Řemíčov                                                       Buková
Řemíčov                                                       Řemíčov

Vypnutá oblast:
obce Hlasivo, Jedlany, Řemíčov, Buková, Stará Vožice, Výlevy, Beranova Lhota a Polánka u Chotovin. Dále část obce Chotoviny od Beranovy Lhoty k zámku po obou stranách až k ul. Zahradní včetně rodinných domků od č.p. 176 – 187 a ul. Pod Špejcharem.

Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el. energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.
Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.
Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, a.s.
Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.
Děkujeme Vám za pochopení.
EG.D, a.s.

 
Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění – RO 7 R/2021

Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice_RO 7 R
Nové kolo Kotlíkových dotací v Jihočeském kraji – POUZE pro nízkopříjmové domácnosti

Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti se rozběhnou v 1. pololetí roku 2022 a Jihočeský kraj si může požádat z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 pouze o tolik finančních prostředků, kolik dopředu prokáže potenciálních zájemců o kotlíkovou dotaci.

Snahou Jihočeského kraje je tedy zajistit ve spolupráci s Vámi pro nízkopříjmové žadatele z jižních Čech co nejvyšší částku na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy, jejichž provoz bude od 1. 9. 2022 zakázán, a pomoci tak finančně méně silné skupině obyvatel získat dotaci na pořízení nového, ekologického zdroje tepla a zároveň zlepšit kvalitu ovzduší v Jihočeském kraji.

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ DOTACE:

Žadatelem musí být vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, bytu v bytovém domě (s vlastním kotlem) nebo stavby k individuální rekreaci v Jihočeském kraji, které jsou vytápěny kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy (příp. kotlem nejstaršího typu bez emisního zařazení).

Nárok na kotlíkovou dotaci pro nízkopříjmové domácnosti vzniká v těchto případech:

  1. Domácnost tvoří výhradně osoby pobírající starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebo nezletilé děti a studenti v denním studiu do 26 let V případě takto složené domácnosti se nesledují příjmy domácnosti.

nebo

  1. Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o kotlíkovou dotaci pobíral dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení (není nutné, aby dávky nebo příspěvek pobíral po celou dobu). V případě tohoto žadatele se nesledují příjmy.

nebo

  1. Domácnost je tvořena osobami (vč. seniorů a dětí), jejichž průměrný čistý příjem na jednoho člena domácnosti v roce 2020 nepřevýšil 170 900 Kč.

Domácnost tvoří výhradně osoby, které mají v dotčené nemovitosti trvalé bydliště, a dále ostatní osoby, které s žadatelem trvale bydlí. V případě, že osoba s trvalým bydlištěm bydlí ve skutečnosti jinde, poskytne čestné prohlášení a příjem této osoby se do příjmu domácnosti započítávat nebude.

Do příjmů se započítávají veškeré příjmy člena domácnosti, tj. příjmy ze zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti, pronájmů, veškeré typy důchodů, dávky nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, dávky státní sociální podpory, podpora v nezaměstnanosti, rodičovský příspěvek, dávky v hmotné nouzi atp.

Příjmy nezletilých dětí a studentů do 26 let, kteří studují v denním studiu, se uvažují ve výši 0.

Výše dotace (vč. možnosti poskytnutí zálohy na financování nového zdroje):

Tepelné čerpadlo 95 %, max. 130 000,- Kč
Kotel na biomasu s ručním či automatickým přikládáním 95 %, max. 130 000,- Kč
Plynový kondenzační kotel 95 %, max. 100 000,- Kč

Za způsobilé jsou považovány výměny kotlů realizované od 1. ledna 2021.

 Pro získání co největšího počtu potenciálních žadatelů je na webových stránkách Jihočeského kraje https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/kotlikove-dotace-2022-dotaznik-pro-predregistraci zveřejněn REGISTRAČNÍ DOTAZNÍK.

Dotazník je možné vyplnit přímo online na výše uvedených webových stránkách, nebo jej lze pro zájemce o kotlíkovou dotaci vytisknout, vyplnit na počítači či ručně a doručit e-mailem na mailovou adresu kotliky@kraj-jihocesky.cz nebo poštou či osobně na Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor evropských záležitostí, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. Dotazník v papírové podobě je možno získat na Městském úřadě v Mladé Vožici – u pí Novotné – sociální oddělení a u pí Ing. Malinové – životní prostředí.

Dotazník slouží pouze pro zjištění potenciálu a zájmu o kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Jihočeském kraji a není jakkoli závazný ani jej nelze považovat za podání žádosti o kotlíkovou dotaci a bude využit pouze pro prokázání absorpční kapacity Jihočeského kraje v dané oblasti.

Dotazník nemusí být potenciálním zájemcem podepsaný.

Případné dotazy rádi zodpovíme na mailové adrese kotliky@kraj-jihocesky.cz nebo na informační lince 386 720 323.
Oznámení o přerušení dodávky el. energie – 26. 10. 2021

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 26.10.2021 od 07:30 do 26.10.2021 17:00
Obec                                                                             Část obce

Mladá Vožice                                                                Janov

Mladá Vožice                                                                Staniměřice

Smilovy Hory                                                                Radostovice                                                                                                             

Vypnutá oblast:
obce Janov, Staniměřice a Radostovice u Mladé Vožice včetně rekreačního střediska.

Seznam odběrných míst
Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto
nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č.
458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el. energie
o pochopení pro toto nezbytné omezení.
Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické
zařízení za zařízení pod napětím.
Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné
předem vždy projednat se společností EG.D, a.s.
Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte
www.egd.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.
Děkujeme Vám za pochopení.
EG.D, a.s.