1

ÚHRADA ZA ZAPOJENÍ DO OBECNÍHO SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ – ceník 2022

C E N Í K
Upozornění na splatnost místních poplatků v roce 2022

Upozornění na splatnost místních poplatků _Internet
Kalendář svozu odpadu 2022
Obecně závazná vyhláška města Mladá Vožice č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

OZV č. 1/2021
Provozní doba sběrného dvora města a provozní doba výkupny Sběrných surovin

provozní doby