Zlepšení podmínek pro technické a jazykové vzdělávání ZŠ a MŠ Mladá Vožice

EU - MMR

Projekt:  Zlepšení podmínek pro technické a jazykové vzdělávání ZŠ a MŠ Mladá Vožice je spolufinancován Evropskou Unií.

Reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0./0.0/16_063/0002174

Cílem projektu je zkvalitnit v ZŠ Mladá Vožice infrastrukturu pro vzdělávání v klíčových kompetencích: komunikaci v cizích jazycích, práci s digitálními technologiemi a technických a řemeslných oborech. V budově 2. stupně školy vzniknou půdní vestavbou nové učebny (jazyková a 2 digitálních technologií), budou vybaveny učebny dílen, zajištěn bezbariérový přístup v budově a provedeny venkovní sadové úpravy.

Realizace projektu: 5/2020 – 8/2021
Celkové výdaje projektu: 17,7 mil. Kč
Snížení energetické náročnosti bytových domů č.p. 180, 190 a 193 v Mladé Vožici

EU - MMR

Projekty

  • Snížení energetické náročnosti bytového domu č.p. 180 v Mladé Vožici
  • Snížení energetické náročnosti bytového domu č.p. 190 v Mladé Vožici
  • Snížení energetické náročnosti bytového domu č.p. 193 v Mladé Vožici

jsou spolufinancovány Evropskou unií.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy, zvýšení komfortu bydlení a snížení nákladů na bydlení.
Rekonstrukce sociálního zařízení ve Zdravotním středisku v Mladé Vožici

dokončená akce byla spolufinancována v roce 2018 z prostředků Města Mladá Vožice za finančního přispění Jihočeského kraje

ZDE
Zajištění vyšší mobility terénní pečovatelské služby Mladá Vožice

EU - MMR

Projekt
Zajištění vyšší mobility terénní pečovatelské služby Mladá Vožice je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vybavit pečovatelskou službu specializovaným automobilem upraveným pro osoby se zdravotním postižením a dvěma elektrokoly.
Realizací projektu dojde k vyšší dostupnosti a zkvalitnění sociální služby.
Místní program obnovy venkova

Kompletní podobu naleznete ZDE:  MPOV
Snížení energetické náročnosti bytových domů č.p. 379, 380 a 111 v Mladé Vožici

EU - MMR

Projekty

  • Snížení energetické náročnosti bytového domu č.p. 379 v Mladé Vožici
  • Snížení energetické náročnosti bytového domu č.p. 380 v Mladé Vožici
  • Snížení energetické náročnosti bytového domu č.p. 111 v Mladé Vožici – výzva 37

jsou spolufinancovány Evropskou unií.

Cílem projektů je snížení energetické náročnosti bytových domů v Mladé Vožici.
Realizací projektů dojde ke snížení nákladů na energie, ke zlepšení životního prostředí a snížení škodlivých emisí.
Výstavba přestupního terminálu v Mladé Vožici

EU - MMR

Projekt
Výstavba přestupního terminálu v Mladé Vožici je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je vybudování nového přestupního terminálu v Mladé Vožici, čímž dojde k vytvoření funkčních, bezpečných a ekonomických podmínek pro přemisťování osob, bude snížena zátěž na životní prostředí a lidské zdraví.
Pořízení techniky pro řešení situací spojených s extrémním suchem sborem dobrovolných hasičů Mladá Vožice

EU - MMR

Cílem projektu je vybavit technickým prostředkem pro řešení krizových situací spojených s výskytem sucha složku integrovaného záchranného systému jednotky sboru dobrovolných hasičů Mladé Vožice. Zvýší se tak připravenost k řešení rizikových situací a lépe tak bude chráněna bezpečnost, majetek, životy a zdraví obyvatel. Výsledkem projektu je zajištění efektivních nástrojů pro zmírnění následků a projevů mimořádných událostí a zajištění schopnosti adekvátní reakce. Díky projektu bude posílena vybavenost a odolnost infrastruktury základní složky integrovaného záchranného systému a její soběstačnost, neboť jednotka sboru dobrovolných hasičů Mladá Vožice bude vybavena velkokapacitní požární cisternou na dopravu vody. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.
Pořízení techniky pro řešení situací spojených s námrazami a sněhovými srážkami SDH Mladá Vožice

EU - MMR

Cílem projektu je vybavit technickým prostředkem pro řešení krizových situací spojených se sněhovými srážkami a masivními námrazami jednotku sboru dobrovolných hasičů Mladé Vožice a zvýšit tak připravenost k řešení rizikových situací, které nastávají v důsledku klimatických změn, aby byla lépe chráněna bezpečnost, majetek, životy a zdraví obyvatel. Výsledkem projektu je zajištění efektivních nástrojů pro zmírnění následků a projevů mimořádných událostí, zajištění schopnosti adekvátní reakce. Díky projektu bude posílena vybavenost základní složky integrovaného záchranného systému, neboť jednotka sboru dobrovolných hasičů Mladá Vožice bude vybavena dopravním automobilem. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.