1

POZOR ZMĚNA VŠECH JÍZDNÍCH ŘÁDŮ

Vážení cestující linkové dopravy z Mladovožicka a Táborska, vážení zástupci obcí,

od neděle 12. června jsou změněny některé jízdní řády, všechny spoje linek oblasti Táborska jsou k nalezení ve vyhledávači spojení IDOS (idos.cz), vyjma linek PID 453, 455, 458 spojující Tábor a Vlašim přes Ratibořské Hory nebo Hlasivo a Mladou Vožici či spojující Mladou Vožici s Vlašimí přes Načeradec. U těchto linek ve vyhledávači nejsou ještě viditelné všechny spoje a bude tomu tak pravděpodobně během pondělí 13. června. Do této doby, prosím, využijte odkazu https://pid.cz/jizdni-rady-podle-linek/autobusy-primestske/?tab=4, kde po rozkliknutí příslušného jízdního řádu u konkrétní linky aktualizovaný odjezd svého spoje zjistíte.

Velice se omlouváme za dočasné informační omezení.

přímé odkazy na jednotlivé linky:

206 453 (PID 453) Vlašim – Postupice/Mladá Vožice – Ratibořské Hory – Tábor: https://jrportal.dpp.cz/…/453/20220612c/453_linka.pdf

206 455 (PID 455) Benešov – Postupice – Načeradec/Mladá Vožice – Hlasivo – Tábor: https://jrportal.dpp.cz/…/455/20220612c/455_linka.pdf

206 458 (PID 458) Vlašim – Načeradec – Mladá Vožice/Lukavec – Pacov: https://jrportal.dpp.cz/…/458/20220612c/458_linka.pdf

 

Velmi rádi bychom Vás požádali o rozšíření informace mezi občany Vašich obcí.

 

 

S pozdravem,

Ing. Martin Stach 
Specialista pro drážní dopravu

JIKORD, s. r. o.

Telefon: +420 380 070 206 / +420 608 409 207
Mail:  stach@jikord.cz
Web:  www.jikord.cz

Okružní 517/10

České Budějovice

370 01

IČO 28117018
JÍZDNÍ ŘÁD – směr Praha – informace

Vážení cestující,

 

od 1. 4. 2022 byla realizována integrace veřejné dopravy na Vlašimsku do systému PID, při níž byly provedeny i dílčí úpravy na linkách do Mladé Vožice.

 

V rámci spojení z Prahy do Mladé Vožice byla nahrazena původní linky 390710 (Mladé Vožice – Postupice – Benešov – Praha) novou linkou PID 455 (Mladá Vožice – Postupice – Benešov), která jede do Benešova po shodné trase, kde je zajištěna návaznost na autobusové linky 401 a 406 či vlakové linky ve směru Praha.

 

Přímé spojení Mladé Vožice s Prahou zůstává zachováno ve stopě přes Miličín. Cestující mohou využít z Mladé Vožice linku 459, která v zastávce „Miličín,škola“ změní číselné označení na linku 401 do Prahy. Tento autobus jede jako přímý až do Prahy a analogicky stejná praxe funguje i při zpátečním spojení. Z Mladé Vožice odjíždí linka 459/401 každý pracovní den v 5:45 a o víkendu v 6:40 a 16:40. Z pražských Roztyl odjíždí linka 401/459 do Mladé Vožice v pracovní dny v 17:15 a o víkendu v 9:45 a 18:45.

 

Od 1. 5. 2022 dochází v pracovních dnech také k posunu spoje linky 455 z Benešova do Mladé Vožice z 18:15 hodin na 18:25 hodin, čímž dojde ke vzniku návaznosti od linky 406 s odjezdem v 17:45 hodin z Roztyl a tak možnosti pozdějšího spojení z Prahy do Mladé Vožice.

 
Zlepšení podmínek pro technické a jazykové vzdělávání ZŠ a MŠ Mladá Vožice

EU - MMR

Projekt:  Zlepšení podmínek pro technické a jazykové vzdělávání ZŠ a MŠ Mladá Vožice je spolufinancován Evropskou Unií.

Reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0./0.0/16_063/0002174

Cílem projektu je zkvalitnit v ZŠ Mladá Vožice infrastrukturu pro vzdělávání v klíčových kompetencích: komunikaci v cizích jazycích, práci s digitálními technologiemi a technických a řemeslných oborech. V budově 2. stupně školy vzniknou půdní vestavbou nové učebny (jazyková a 2 digitálních technologií), budou vybaveny učebny dílen, zajištěn bezbariérový přístup v budově a provedeny venkovní sadové úpravy.

Realizace projektu: 5/2020 – 8/2021
Celkové výdaje projektu: 17,7 mil. Kč
Snížení energetické náročnosti bytových domů č.p. 180, 190 a 193 v Mladé Vožici

EU - MMR

Projekty

  • Snížení energetické náročnosti bytového domu č.p. 180 v Mladé Vožici
  • Snížení energetické náročnosti bytového domu č.p. 190 v Mladé Vožici
  • Snížení energetické náročnosti bytového domu č.p. 193 v Mladé Vožici

jsou spolufinancovány Evropskou unií.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy, zvýšení komfortu bydlení a snížení nákladů na bydlení.
Rekonstrukce sociálního zařízení ve Zdravotním středisku v Mladé Vožici

dokončená akce byla spolufinancována v roce 2018 z prostředků Města Mladá Vožice za finančního přispění Jihočeského kraje

ZDE
Zajištění vyšší mobility terénní pečovatelské služby Mladá Vožice

EU - MMR

Projekt
Zajištění vyšší mobility terénní pečovatelské služby Mladá Vožice je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vybavit pečovatelskou službu specializovaným automobilem upraveným pro osoby se zdravotním postižením a dvěma elektrokoly.
Realizací projektu dojde k vyšší dostupnosti a zkvalitnění sociální služby.
Snížení energetické náročnosti bytových domů č.p. 379, 380 a 111 v Mladé Vožici

EU - MMR

Projekty

  • Snížení energetické náročnosti bytového domu č.p. 379 v Mladé Vožici
  • Snížení energetické náročnosti bytového domu č.p. 380 v Mladé Vožici
  • Snížení energetické náročnosti bytového domu č.p. 111 v Mladé Vožici – výzva 37

jsou spolufinancovány Evropskou unií.

Cílem projektů je snížení energetické náročnosti bytových domů v Mladé Vožici.
Realizací projektů dojde ke snížení nákladů na energie, ke zlepšení životního prostředí a snížení škodlivých emisí.
Výstavba přestupního terminálu v Mladé Vožici

EU - MMR

Projekt
Výstavba přestupního terminálu v Mladé Vožici je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je vybudování nového přestupního terminálu v Mladé Vožici, čímž dojde k vytvoření funkčních, bezpečných a ekonomických podmínek pro přemisťování osob, bude snížena zátěž na životní prostředí a lidské zdraví.
Pořízení techniky pro řešení situací spojených s extrémním suchem sborem dobrovolných hasičů Mladá Vožice

EU - MMR

Cílem projektu je vybavit technickým prostředkem pro řešení krizových situací spojených s výskytem sucha složku integrovaného záchranného systému jednotky sboru dobrovolných hasičů Mladé Vožice. Zvýší se tak připravenost k řešení rizikových situací a lépe tak bude chráněna bezpečnost, majetek, životy a zdraví obyvatel. Výsledkem projektu je zajištění efektivních nástrojů pro zmírnění následků a projevů mimořádných událostí a zajištění schopnosti adekvátní reakce. Díky projektu bude posílena vybavenost a odolnost infrastruktury základní složky integrovaného záchranného systému a její soběstačnost, neboť jednotka sboru dobrovolných hasičů Mladá Vožice bude vybavena velkokapacitní požární cisternou na dopravu vody. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.
Pořízení techniky pro řešení situací spojených s námrazami a sněhovými srážkami SDH Mladá Vožice

EU - MMR

Cílem projektu je vybavit technickým prostředkem pro řešení krizových situací spojených se sněhovými srážkami a masivními námrazami jednotku sboru dobrovolných hasičů Mladé Vožice a zvýšit tak připravenost k řešení rizikových situací, které nastávají v důsledku klimatických změn, aby byla lépe chráněna bezpečnost, majetek, životy a zdraví obyvatel. Výsledkem projektu je zajištění efektivních nástrojů pro zmírnění následků a projevů mimořádných událostí, zajištění schopnosti adekvátní reakce. Díky projektu bude posílena vybavenost základní složky integrovaného záchranného systému, neboť jednotka sboru dobrovolných hasičů Mladá Vožice bude vybavena dopravním automobilem. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.