1

NÁVRH – Závěrečný účet DSO Mikroregion Venkov včetně příloh

závěrečný účet 2017

Zpráva o výsledku 2017

FIN 2017

rozvaha 2017 (2)

Výkaz zisku a ztrát 2017 (2)

Příloha 2017
Schválený závěrečný účet DSO Mikroregion Venkov za r.2016

Závěrečný účet DSO 2016

Zpráva 2016

Výkaz zisku a ztrát DSO 2016

Rozvaha DSO 2016

Příloha DSO 2016

FIN DSO 2016