1

Úhrada za zapojení do obecního systému odpadového hospodářství – r. 2023 (PFO, PO a organizační složky města)

Ceník 2023

 
Povinná informace – dle zákona č. 514/2020 Sb., o odpadech