Komunitní plán sociálních služeb ORP Tábor na roky 2020-2022

Komunitní plán sociálních služeb ORP Tábor na roky 2020-2022
Pozvánka na jednání pracovní skupiny Mladovožicko – 16. 10. 2019

Jednání pracovní skupiny se může zúčastnit každý, kdo projeví zájem o řešení sociální situace obyvatel na Mladovožicku. Zaměřujeme se na děti, mládež, rodiny, osoby v nepříznivé životní situaci, osoby se zdravotním postižením, seniory. Každý námět a názor je vítán.