Komunitní plán sociálních služeb ORP Tábor na roky 2020-2022

Komunitní plán sociálních služeb ORP Tábor na roky 2020-2022
2. veřejné setkání v rámci Komunitního plánování sociálních služeb ORP Tábor – 11. 3. 2020 od 16.00 hod. – ZRUŠENO!!!

Vzhledem k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví v souvislosti se šířením koronaviru se tato plánovaná akce ruší.

Připomínkování  pracovní verze Komunitního plánu bude možné provést elektronicky. Připomínky k plánu je možné posílat elektronicky do 18.3.2020 na e-mailovou adresu: lenka.vycichlova@cpkp.cz.

Plán k připomínkování je dostupný na webu města Tábor: https://taborcz.eu/assets/File.ashx?id_org=16470&id_dokumenty=70325 a na webu CpKP JČ: http://www.cpkp.cz/index.php/jc

Pozvánka včetně odkazu na pracovní verzi připravovaného Střednědobého plánu

Plakátek k 2._veřejnému setkání v Taboře
Pozvánka na jednání pracovní skupiny Mladovožicko – 16. 10. 2019

Jednání pracovní skupiny se může zúčastnit každý, kdo projeví zájem o řešení sociální situace obyvatel na Mladovožicku. Zaměřujeme se na děti, mládež, rodiny, osoby v nepříznivé životní situaci, osoby se zdravotním postižením, seniory. Každý námět a názor je vítán.