1

Provozní doba sběrného dvora Města Mladá Vožice

Provozní doba
Upozornění na splatnost místních poplatků v roce 2023

Upozornění na splatnost místních poplatků _Internet
Úhrada za zapojení do obecního systému odpadového hospodářství – r. 2023 (PFO, PO a organizační složky města)

Ceník 2023

 
Kalendář svozů odpadu 2023 – Mladá Vožice

Kalendář svozů_Mladá Vožice_2023
Upozornění na splatnost místních poplatků v roce 2022

Upozornění na splatnost místních poplatků _Internet
Změna úředních hodin Městského úřadu s kontakty na pracovníky

ÚŘEDNÍ HODINY Městského úřadu v Mladé Vožici

Pondělí:  7:30 – 17:00

Středa     7:30 – 17:00

POLEDNÍ PAUZA 11:00 -11:30

VSTUP POUZE S OCHRANOU DÝCHACÍCH CEST

(ROUŠKOU, RESPIRÁTOREM)

Kontakt:

Pokladna

Iva Matoušková                    381 201 920, pokladna@mu-vozice.cz

Účtárna

Ivana Řezníčková                  381 201 916, uctarna@mu-vozice.cz

Stavební úřad                       381 201 917

Ing. Blanka Malinová           606 611 022, zivotni@mu-vozice.cz

Dagmar Strnadová               774 631 020, strnadova@mu-vozice.cz

Ing. Michaela Růžičková      607 073 014, ruzickova@mu-vozice.cz

Sociální oddělení                 381 201 918

Bc. Eva Novotná                   722 582 742, socialni@mu-vozice.cz

Finanční odbor                     381 201 915      

Jana Rašková                        603 713 093, raskova@mu-vozice.cz

Lesní hospodář

Dis. Jan Babor                       602 690 036

Matrika                                  381 201 914

Alena Šoulová                      602 225 115, soulova@mu-vozice.cz
Upozornění na splatnost místních poplatků v roce 2021 – aktuálně

Upozornění na splatnost místních poplatků _Vožičan
Upozornění na splatnost místních poplatků v roce 2021

upozornění na splatnost poplatků_2021
Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

covid leták
Žádost fi Compag Votice s. r. o. ohledně odkládání odpadů občany

Vážení občané,

žádáme Vás , abyste k odkládání odpadu využívali pouze nádoby na odpad a neumisťovali odpad v pytlích a taškách mimo sběrné nádoby.  Tímto chceme minimalizovat přímý kontakt našich posádek s odpadem produkovaných v domácnostech a společnostech a aspoň částečně je chránit před možnými hrozbami spojených manipulací s odpadem.

S přátelským pozdravem

David Sloup
Obchodní zástupce

COMPAG VOTICE s.r.o.
Klášterní 883, 259 01 Votice
Česká republika

IČ: 475 42 080