Upozornění na splatnost místních poplatků v r. 2020 – aktuálně
Informace pro poplatníky místních poplatků

Informace na úřední desku – automatizovaný způsob zjištění údaje – od 1.1.2020
Upozornění na splatnost místních poplatků v r. 2019