1

Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění – RO č. 1 R
Rozpočtové opatření č. 1 R / 2019
Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění – Střednědobý výhled rozpočtu na r.2020-2021, schválený rozpočet na rok 2019
Schválený rozpočet na rok 2019
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021
Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění – RO č. 15 R
Rozpočtové opatření č. 15 R
Výzva k podání nabídky a prokázání způsobilosti a kvalifikace dodavatele – Mladá Vožice-parkoviště v ulici Milady Jungmanové

01 Výzva MV parkoviště M.Jungmanové
Výzva k podání nabídky a prokázání způsobilosti a kvalifikace dodavatele – Oprava kanalizace ,vodovodu a komunikace Zahradní ulice

01 Výzva MV Zahradní ulice
Rozpočtové opatření č. 14R

RO 14R