1

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2021 – 2022
Návrh rozpočtu města Mladá Vožice na r. 2020
Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění – RO č. 1 R
Rozpočtové opatření č. 1 R / 2019
Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění – Střednědobý výhled rozpočtu na r.2020-2021, schválený rozpočet na rok 2019
Schválený rozpočet na rok 2019
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021
Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění – RO č. 15 R
Rozpočtové opatření č. 15 R
Zápis a usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice

konaného 3. 12. 2018