Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

covid leták
Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu

Metodika_lhůty_v_době_trvání_nouzového_stavu_
Žádost fi Compag Votice s. r. o. ohledně odkládání odpadů občany

Vážení občané,

žádáme Vás , abyste k odkládání odpadu využívali pouze nádoby na odpad a neumisťovali odpad v pytlích a taškách mimo sběrné nádoby.  Tímto chceme minimalizovat přímý kontakt našich posádek s odpadem produkovaných v domácnostech a společnostech a aspoň částečně je chránit před možnými hrozbami spojených manipulací s odpadem.

S přátelským pozdravem

David Sloup
Obchodní zástupce

COMPAG VOTICE s.r.o.
Klášterní 883, 259 01 Votice
Česká republika

IČ: 475 42 080

 
Formulář pro sběr nabídky dobrovolnické pomoci

Na webových stránkách Jihočeského kraje je umístěn formulář pro sběr nabídky dobrovolnické pomoci.

Adresa odkazu je https://www.kraj-jihocesky.cz/evidence-dobrovolniku-vyzva-jihoceskeho-kraje-covid-19

Kontakty vyplněné do tohoto formuláře jsou předávány zdravotnickým zařízením, poskytovatelům soc. služeb (odbornosti zdrav. a soc.) a Panelu nestátních neziskových organizací, který koordinuje dobrovolnickou pomoc (mimo zdrav. a soc. odborností)
Návod, jak správně pečovat o ochranné roušky nebo jejich náhrady

Jak správně pečovat o látkové roušky nebo jejich náhrady (šátky, šály)

Látkové roušky či jejich náhrady by měly být výhradně z bavlněného plátna, neochrání Vás před viry, ale před kapénkovou infekcí (kapénky viry přenáší).

Látkovou roušku noste nejvýše 4 hodiny denně, poté ji musíte vyměnit, pokud je vlhká, musíte ji vyměnit dříve.

Roušky se rukama nedotýkejte, manipulujte pouze s provázky, gumičkami.

Vždy po příchodu domů použitou roušku vložte do nádoby (kastrůlku), ve které ji budete vyvářet. Poté si ihned pořádně umyjte ruce mýdlem. Roušku v nádobě vyvařujte nejméně 5 – 10 minut. Vodu nechte vychladnout. Poté roušku vyjměte, usušte a přežehlete z obou stran.

Roušku nesterilizujte v mikrovlnné ani jiné troubě, hrozí zahoření!!!

Použitou jednorázovou roušku i jednorázové rukavice vždy odhoďte do směsného odpadu.

20. 3. 2020

Město Mladá Vožice
Upozornění na splatnost místních poplatků v r. 2020 – aktuálně
Opatření České pošty s ohledem na šíření koronaviru – pro případ vyhlášení karantény

rádi bychom Vás touto cestou informovali, že
v souvislosti s nastalou situací ohledně výskytu koronaviru na území
České republiky může dojít k dočasným změnám nebo dokonce omezení
v doručování zásilek a v provozu poštovní pobočkové sítě. Tato situace
vyžaduje zavedení systémových opatření, která zajistí, aby bylo poskytování
poštovních služeb co nejbezpečnější.

V rámci doručovací sítě může Česká pošta
v případě vyhlášení plošné karantény na určitém území přejít k tzv.
bezkontaktnímu doručování zásilek a složenek. Veškerá opatření jsou
preventivní, mají zabránit rychlému šíření nemoci a vstoupí v platnost
pouze v případě, že bude krajskými hygienickými stanicemi vyhlášena plošná
karanténa. Pokud k této situaci na určitém území dojde, budeme Vás o tom
bezodkladně informovat. Bližší informace ke konkrétním službám České pošty
naleznete v přiloženém
dokumentu
.

Co se týká pobočkové sítě, budeme přijímat
taková opatření, aby byl minimalizován přímý kontakt mezi zaměstnanci České
pošty a klienty. Veškerá opatření budou v případě nutnosti zavedena
s maximální snahou eliminovat nutnost dotčené pobočky uzavřít. Pokud by
taková situace nastala, budeme Vás rovněž neprodleně informovat.

Zároveň si Vás dovoluji požádat o předání
těchto informací obcím s rozšířenou působností ve Vašem kraji.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Mgr.
Michaela Březinová, MPA

manažer útvaru

útvar vnější a vnitřní spolupráce

tel.:
+420 954 302 201

mobil:
+420 737 052 329

e-mail: brezinova.michaela.4@cpost.cz

Česká pošta, s.p.
Politických vězňů 909/4
Praha 1

Korespondenční adresa:
Poštovní přihrádka 99
225 99 Praha 025

Oznámení  – viz přiložený dokument 
Informace k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019
Informace k dani z nemovitých věcí – nová osvobození od r. 2020
Ceník Vožické majetkové s. r. o. na rok 2020