Informace k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2023

Poplatníci daně z příjmů mají povinnost podat daňové přiznání za rok 2023 nejpozději 2. dubna 2024. V případě, že bude přiznání k dani z příjmů fyzických osob podáno elektronicky, připadá konec lhůty na čtvrtek 2. května 2024. Občanům, kterým přiznání zpracuje a podá daňový poradce, končí lhůta pro podání tohoto přiznání až 1. července 2024. V těchto lhůtách je daň z příjmů fyzických osob také splatná.

 

I v letošním roce budou pracovníci Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, Územního pracoviště v Táboře vybírat daňová přiznání a poskytovat informace potřebné pro jejich vyplnění v zasedací místnosti Městského úřadu v Mladé Vožici dne 20. března 2024 (středa) od 13.30 do 16.30 hodin. Tiskopisy daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob jsou na Městském úřadu v Mladé Vožici k dispozici. Připomínáme, že zde nebude možné daň zaplatit v hotovosti, platbu lze provést na pobočkách České pošty nebo bezhotovostním převodem na účet správce daně č. 721-77627231/0710, variabilní symbol rodné číslo poplatníka.

 

Finanční správa upozorňuje, že pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku, která se zřizuje ze zákona, nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podat daňové přiznání elektronicky.

Více informací najdete na internetových stránkách Finanční správy (www.financnisprava.cz).

 
Upozornění na splatnost místních poplatků v roce 2024

Upozornění na splatnost místních poplatků _Internet
Nabídka pomoci znevýhodněným i talentovaným dětem – nadační fond Férové dětství

Tisková zpráva – NF Férové dětství 01_2024
Kalendář svozu odpadu 2024 – Mladá Vožice

Adventní koncerty – Farnost Mladá Vožice
Čertovské rojení

Tradiční uzávěrka bilance hříchů připadá letos na úterý 5.12.2023 , kdy se na Žižkově náměstí v Mladé Vožici budou rojit čerti. Snad přijde i Mikuláš s andělem.
Slavnostní rozsvícení stromečku

Město Mladá Vožice a ZŠ a MŠ Mladá Vožice Vás srdečně zvou na slavnostní rozsvícení stromečku, které se uskuteční v neděli 3.12.2023 v 16hod na Žižkově náměstí v Mladé Vožici.

Tradiční nasvícení města a  rozzáření symbolu vánočních svátků proběhne za zvuku líbezných tónů sboru  „SOVY A SOVIČKY“ pod taktovkou Mirky Kuklové dipl. um.
KINO – prosinec
5.1.b – Výměna zdroje tepla v objektu ZŠ a MŠ Mladá Vožice
Ceník Vožické majetkové s. r. o. na rok 2024

Ceník 2024