1

Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření tzv. „ptačí chřipky“ – pro celé území ČR

Nařízení státní veterinární smlouvy k_24.11.2021
Vyhlášení nouzového stavu + nová krizová opatření od 26. 11. 2021 – COVID-19

Sbírka zákonů – usnesení vlády č. 434/2021 Sb., č. 435/2021 Sb.,  č. 436/2021 Sb. 

  • nouzový stav na dobu 30 dnůPodporujeme očkování NEJEN v sociálních službách

Všichni pracovníci Města Mladá Vožice včetně pracovníků pečovatelské služby jsou očkováni proti onemocnění COVID-19

Podporujeme očkování v sociálních službách https://www.youtube.com/watch?v=QX2sP0psulY

Děkujeme, že nespoléháte na imunitu lidí kolem sebe. Je totiž normální nechat se očkovat.
Ve dnech 18. a 19.11.2021 Infocentrum a Památník Mladovožicka ZAVŘENO – dovolená
Nové kolo Kotlíkových dotací v Jihočeském kraji – POUZE pro nízkopříjmové domácnosti

Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti se rozběhnou v 1. pololetí roku 2022 a Jihočeský kraj si může požádat z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 pouze o tolik finančních prostředků, kolik dopředu prokáže potenciálních zájemců o kotlíkovou dotaci.

Snahou Jihočeského kraje je tedy zajistit ve spolupráci s Vámi pro nízkopříjmové žadatele z jižních Čech co nejvyšší částku na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy, jejichž provoz bude od 1. 9. 2022 zakázán, a pomoci tak finančně méně silné skupině obyvatel získat dotaci na pořízení nového, ekologického zdroje tepla a zároveň zlepšit kvalitu ovzduší v Jihočeském kraji.

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ DOTACE:

Žadatelem musí být vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, bytu v bytovém domě (s vlastním kotlem) nebo stavby k individuální rekreaci v Jihočeském kraji, které jsou vytápěny kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy (příp. kotlem nejstaršího typu bez emisního zařazení).

Nárok na kotlíkovou dotaci pro nízkopříjmové domácnosti vzniká v těchto případech:

  1. Domácnost tvoří výhradně osoby pobírající starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebo nezletilé děti a studenti v denním studiu do 26 let V případě takto složené domácnosti se nesledují příjmy domácnosti.

nebo

  1. Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o kotlíkovou dotaci pobíral dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení (není nutné, aby dávky nebo příspěvek pobíral po celou dobu). V případě tohoto žadatele se nesledují příjmy.

nebo

  1. Domácnost je tvořena osobami (vč. seniorů a dětí), jejichž průměrný čistý příjem na jednoho člena domácnosti v roce 2020 nepřevýšil 170 900 Kč.

Domácnost tvoří výhradně osoby, které mají v dotčené nemovitosti trvalé bydliště, a dále ostatní osoby, které s žadatelem trvale bydlí. V případě, že osoba s trvalým bydlištěm bydlí ve skutečnosti jinde, poskytne čestné prohlášení a příjem této osoby se do příjmu domácnosti započítávat nebude.

Do příjmů se započítávají veškeré příjmy člena domácnosti, tj. příjmy ze zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti, pronájmů, veškeré typy důchodů, dávky nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, dávky státní sociální podpory, podpora v nezaměstnanosti, rodičovský příspěvek, dávky v hmotné nouzi atp.

Příjmy nezletilých dětí a studentů do 26 let, kteří studují v denním studiu, se uvažují ve výši 0.

Výše dotace (vč. možnosti poskytnutí zálohy na financování nového zdroje):

Tepelné čerpadlo 95 %, max. 130 000,- Kč
Kotel na biomasu s ručním či automatickým přikládáním 95 %, max. 130 000,- Kč
Plynový kondenzační kotel 95 %, max. 100 000,- Kč

Za způsobilé jsou považovány výměny kotlů realizované od 1. ledna 2021.

 Pro získání co největšího počtu potenciálních žadatelů je na webových stránkách Jihočeského kraje https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/kotlikove-dotace-2022-dotaznik-pro-predregistraci zveřejněn REGISTRAČNÍ DOTAZNÍK.

Dotazník je možné vyplnit přímo online na výše uvedených webových stránkách, nebo jej lze pro zájemce o kotlíkovou dotaci vytisknout, vyplnit na počítači či ručně a doručit e-mailem na mailovou adresu kotliky@kraj-jihocesky.cz nebo poštou či osobně na Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor evropských záležitostí, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. Dotazník v papírové podobě je možno získat na Městském úřadě v Mladé Vožici – u pí Novotné – sociální oddělení a u pí Ing. Malinové – životní prostředí.

Dotazník slouží pouze pro zjištění potenciálu a zájmu o kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Jihočeském kraji a není jakkoli závazný ani jej nelze považovat za podání žádosti o kotlíkovou dotaci a bude využit pouze pro prokázání absorpční kapacity Jihočeského kraje v dané oblasti.

Dotazník nemusí být potenciálním zájemcem podepsaný.

Případné dotazy rádi zodpovíme na mailové adrese kotliky@kraj-jihocesky.cz nebo na informační lince 386 720 323.
Úřední hodiny Městského úřadu Mladá Vožice d 1.9.2021

ÚŘEDNÍ HODINY Městského úřadu_09_2021
Informace EG.D a. s. – plánovaná akce v Mladé Vožici, informování o odstávkách

Mladá Vožice kabel VN

EGD služba Distribuce24_informace o odstávkách
Úřední hodiny Městského úřadu v Mladé Vožici od 1.7.2021

ÚŘEDNÍ HODINY Městského úřadu_od_1_7_2021
Nábor – Policie ČR

Náborový letáček
Provoz bazénu bude zahájen v sobotu 19. 6. 2021

Městský bazén v Mladé Vožici bude pro veřejnost otevřen v sobotu 19. 6. a v neděli 20. 6. 2021, vždy od 13.00 do 18.00 hodin.