Informace k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za r. 2018 – pracovníci FÚ v Mladé Vožici

Informace k podání daňového
přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2018

Poplatníci daně
z příjmů mají povinnost podat daňové přiznání za rok 2018 nejpozději 1. dubna 2019.
Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně. Daňové přiznání lze
podat osobně, poštou nebo elektronicky.

I v letošním roce budou pracovníci Finančního úřadu pro
Jihočeský kraj, Územního pracoviště v Táboře vybírat daňová přiznání a poskytovat
informace potřebné pro jejich vyplnění v na Městském úřadě v Mladé Vožici ve dnech 13. 3. 2019 (středa) v obřadní síni a 20. 3. 2019 (středa)
od 13.00 do 16.30 hodin v zasedací místnosti
. Tiskopisy
daňových přiznání k dani z příjmů jsou na Městském úřadu v Mladé
Vožici k dispozici. Připomínáme, že zde nebude možné daň zaplatit
v hotovosti, ale platbu lze provést na pobočkách České pošty poštovní
poukázkou nebo bez transakčního poplatku tzv. „daňovou složenkou“, v hotovosti
na vybraných územních pracovištích nebo bezhotovostním převodem na účet správce
daně    
č. 721-77627231/0710, variabilní symbol rodné číslo poplatníka.

Poplatníci, kteří zvolí osobní odevzdání daňového přiznání
na Finančním úřadě pro Jihočeský kraj, Územním pracovišti v Táboře,
mohou využít rozšířené úřední hodiny. Územní pracoviště bude plně otevřeno pro
veřejnost:

 • od 18.
  března 2019 do 22. března 2019 –
   pondělí a středa 8:00 – 17:00 hodin, úterý
  a čtvrtek 8:00 – 15:30 hodin a pátek 8:00 – 14:00 hodin,
 • ve dnech 25.
  března 2019 až 29. března 2019
  od 8:00 do 17:00 hodin,
 • v pondělí 1. dubna 2019 od 8:00 do 18:00 hodin.

Poplatníci mohou komunikovat s finančním úřadem i elektronicky. Podání daňového přiznání
(včetně jeho příloh) lze učinit buď prostřednictvím
aplikace Elektronická podání pro Finanční správu na www.daneelektronicky.cz, kde jsou
veškeré informace potřebné k vyplnění a podání daňového přiznání,
nebo přes datovou schránku. Podání je možné elektronicky odeslat kdykoliv bez
ohledu na úřední hodiny.

Finanční správa upozorňuje, že pokud má
daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem
uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podat daňové přiznání
pouze elektronicky.

            Více
informací najdete na internetových stránkách Finanční správy (www.financnisprava.cz).
Upozornění na splatnost místních poplatků v r. 2019
Změny svozů popelnic – vánoce, Nový rok
Ceník Vožické majetkové s. r. o. na rok 2019
Rekonstrukce sociálního zařízení ve Zdravotním středisku v Mladé Vožici

dokončená akce byla spolufinancována v roce 2018 z prostředků Města Mladá Vožice za finančního přispění Jihočeského kraje

ZDE
Klubovna Stará Vožice

Akce „Klubovna Stará Vožice“  byla spolufinancována  v roce 2018 z prostředků Města Mladá Vožice a z prostředků Jihočeského kraje z dotačního programu:

 Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2018 (Dotace na akce programů obnovy a rozvoje venkova)

ZDE
5.1b Zateplení kulturního domu v Mladé Vožici

5.1b Zateplení kulturního domu v Mladé Vožici

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí
5.1a Zateplení kulturního domu v Mladé Vožici

ZDE

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a v rámci Operačního programu Životního prostředí
Oslava stého výročí vzniku republiky – vystoupení Strahovanky

V rámci oslav stého výročí vzniku republiky vystoupí orchestr Strahovanka dne 7. září 2018 od 18-ti hodin v Zámecké zahradě v Mladé Vožici.
Upozornění – bazén o víkendu 16. – 17. 6. 2018 otevřen

PROVOZ BAZÉNU O VÍKENDU

 Sobota 16.6. – neděle 17.6.2018

 10.00 – 17.00 hodin