Milostivé léto 2024 – řešení dluhů na zdravotním pojištění – akce od 1. 7. do 30. 11. 2024

https://www.exekuceinfo.cz/novinky/milostive-leto
stavební úřad – formuláře žádostí od 1.7.2024

Elektronické podání žádosti od 1.7.2024:

https://portal.stavebnisprava.gov.cz/

Portál stavebníka najdete na portal.stavebnisprava.gov.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj zpřístupnilo veřejnosti portál stavebníka. Jde o webovou aplikaci, přes kterou budou stavebníci podávat žádosti, nahrávat dokumentaci nebo vést komunikaci s úřady. Díky napojení na databáze státu systém část formulářů vyplní za uživatele. Stavebník také bude mít prostřednictvím portálu vždy aktuální přehled o tom, v jaké fázi se jeho řízení nacházejí.

Formuláře žádostí platné po velké novele stavebního zákona od 1.7.2024 naleznete zde:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Formuláře (gov.cz)
Městský bazén – otvírací doba v sezóně 2024

DO 30.6.2024:

14:00 – 18:00hod

OD 1.7.2024

pondělí – pátek

od 12:00hod – 19:00hod

sobota a neděle (svátky)

od 11:00hod – 19:00hod
UPOZORNĚNÍ – 10. 6. 2024 – ODSTÁVKA VODY

V pondělí 10. 6. 2024 od 8.00 – 16.00 h dojde k odstávce vody z důvodu rekonstrukce vodovodního řádu – ulice Plaňková, Purkrecht, Židovská ulice, Žižkovo náměstí, E. K. Rosola.
Prosíme o trpělivost. Případné informace – tel.: 606913125.
VOŽICKÁ MAJETKOVÁ – L.BLAHOŽOVÁ – tel.776682266Nabídka sociální služby – terénní Osobní asistence pro osoby s postižením a seniory – od 1. 7. 2024

Popis sociální služby Terénní osobní asistence – vysvětlení pro zájemce

Tiskový dotazník terénní osobní asistence
Povinné informace – dle zák. č. 514/2020 Sb., o odpadech – za rok 2023

Povinne-informace-dle-zak.-c.-541-2020-Sb.-o-odpadech
Uzavírka v ulici Plaňková od 8.4.2024 do 30.9.2024

Městský úřad Mladá Vožice vydal povolení pro:

úplnou uzavírku místní komunikace III. třídy 23c a  22c a místní komunikace IV. třídy 29d

 (Plaňková)

v celé délce rozdělené do etap z důvodu provedení výkopových prací při realizaci stavby, při realizaci stavby:

Mladá Vožice – Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, NTL plynovodu a obnova komunikace
Mladá Vožice, Plaňková

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. v KN 1174/41 (ostatní plocha) v k.ú. Mladá Vožice

(dále jen „uzavírka“) v ulici Plaňková v době od 8.4.2024 do 30.9.2024.

 

druh uzavírky: úplná uzavírka ulice Plaňková. Bude rozděleno do etap, aby byl umožněn průjezd a výjezd vozidlům IZS.

délka uzavřeného úseku: cca 0,183km  (ulice Plaňková)

doba trvání uzavírky: od 8.4.2024 (pondělí) 8:00hod do 30.9.2024 (pondělí) do 24:00hod

vedení pravidelné autobusové dopravy: Veřejná autobusová doprava není záměrem dotčena.

Podrobněji Viz. příloha
Omezení provozu v ulici Plaňková

V ulici Plaňková v době od 8.4.2024 do 30.9.2024 budou probíhat stavební práce na rekonstrukci vodovodu a kanalizace, NTL plynovodu a obnově komunikace a dojde tedy k dopravnímu omezení na pozemní komunikaci a přilehlých parkovištích.
Omezení provozu bude podle jednotlivých fází realizace obou zhotovitelů. 

Je důležité sledovat dopravní značení.  
Upozornění na splatnost místních poplatků v roce 2024

Upozornění na splatnost místních poplatků _Internet
Nabídka pomoci znevýhodněným i talentovaným dětem – nadační fond Férové dětství

Tisková zpráva – NF Férové dětství 01_2024