Autor: Alena Šoulová

image_pdfimage_print

Určení otcovství

Určení otcovství Kdo je v této věci oprávněn jednat: rodiče dítěte Jaké jsou podmínky a postup: rodiče se dostaví osobně na kterýkoli matriční úřad a učiní souhlasné prohlášení o určení otcovství k doposud nenarozenému dítěti otcovství...

Uzavření manželství

DOKLADY potřebné k uzavření manželství Občan ČR s trvalým pobytem (§ 33 zákona č. 301/2000 Sb.) Platný průkaz totožnosti Rodný list Doklad o státním občanství Výpis z údajů z ISEO o místě trvalého pobytu Výpis z evidence obyvatel o...