1

Městský úřad v Mladé Vožici

Kontaktujte nás pouze telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu

Kontakty:

 

Pokladna

Iva Matoušková                    381 201 920, pokladna@mu-vozice.cz

Účtárna

Ivana Řezníčková                 381 201 916, uctarna@mu-vozice.cz

Finanční odbor

Jana Rašková                        603 713 093, raskova@mu-vozice.cz

 

Stavební úřad                      381 201 917

Ing. Blanka Malinová          606 611 022, zivotni@mu-vozice.cz

Dagmar Strnadová                774 631 020, strnadova@mu-vozice.cz

Ing. Michaela Růžičková     607 073 014, ruzickova@mu-vozice.cz

 

Sociální oddělení

Bc. Eva Novotná                   722 582 742, socialni@mu-vozice.cz

 

Matrika

Alena Šoulová                      602 225 115, matrika@mu-vozice.cz

 

Lesní hospodář

Dis. Jan Babor                       602 690 036
Aktuální informace, 5. 8. 2020

Aktuální informace, 5. 8. 2020

Na základě dnešního telefonu s KHS sdělujeme, že na Mladovožicku nepřibyl žádný pozitivně testovaný člověk.

Držte se.

Rada města Mladá Vožice, MUDr. Miroslav Smažík

 
Aktuální informace, 4. 8. 2020

Aktuální informace, 4. 8. 2020

  • dle informací z KHS se počet pozitivně testovaných na Mladovožicku nezvýšil
  • vzhledem k aktuální situaci, po důkladných konzultacích s odborníky, bude letošní pouť probíhat v omezeném rozsahu. Konat se bude, po poradě s panem farářem, mše u Kaple Na Hradě. Nebude však program v zámecké zahradě, ani provoz lunaparků, rovněž stánkový prodej se neuskuteční. Vše je motivováno prioritní starostí o zdraví občanů

Rada města Mladá Vožice, MUDr. Miroslav Smažík
Zápis a usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice – 29.06.2020

zápis

usnesení
Provoz bazénu zahájen dne 01.07.2020 od 13:00 – 18:00 hod.
Pokyn k postupu při konání sňatečných obřadů od 20.04.2020

Pokyny snatecne obrady
Poděkování

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám všem poděkoval a hluboce smekl před tím, jak vše zvládáte v této nelehké době. Děkuji. Zároveň mi dovolte vyjádřit přesvědčení, že vše zvládneme. Město Mladá Vožice zajistilo a aktuálně, mimo jiné, řeší:

  • Mezi občany rozdáno cca 2.000 roušek. Pro zájemce na distribučním místě se stále průběžně vydává
  • Pro seniory nad 70 let zajištěny vitamíny
  • Průběžně zajišťujeme ochranné pomůcky pro hasiče, pečovatelky – např. ochranná plexiskla pro pečovatelskou službu
  • Zajištěna dezinfekce povrchů a rukou – průběžně se provádí
  • Aktuálně bude obyvatelům 2 Domů s pečovatelskou službou rozdistribuována dezinfekce rukou
  • Odbornou firmou provedena dezinfekce radnice a DPS čp. 111

V případě potřeby jakékoliv pomoci volejte kohokoliv z města.

Mgr. Jaroslav Větrovský, 724 181 334
MATRIKA – z důvodu mimořádné situace ZAVŘENO

V případě dotazů kontaktujte: Alena Šoulová, mobil: 602 225 115, e-mail: matrika@mu-vozice.cz

Ověřování podpisů a listin provádí i Česká pošta.
E.ON Distribuce a.s. – Oznámení a ořez dřevin
Složení sboru pro občanské záležitosti

Markéta Kolomazníková (předseda)

Helena Vrtišková

Jana Dintarová

Blažena Mikulandová

Miloslava Javorská

Marta Tomášková

Marie Petráňková

Zdeňka Slunečková

Anna Počinková

Alena Šoulová

Eliška Říhová

Vlasta Kabátová

Zdena Hladíková

Štěpánka Švárová

Veronika Adamová

František Macek