Zveřejnění záměru pronajmout pozemek parc. č. 859/2 v k.ú. Mladá Vožice
E.ON Distribuce a.s. – Oznámení a ořez dřevin
Složení sboru pro občanské záležitosti

Markéta Kolomazníková (předseda)

Helena Vrtišková

Jana Dintarová

Blažena Mikulandová

Miloslava Javorská

Marta Tomášková

Marie Petráňková

Zdeňka Slunečková

Anna Počinková

Alena Šoulová

Eliška Říhová

Vlasta Kabátová

Zdena Hladíková

Štěpánka Švárová

Veronika Adamová

František Macek
Vítání občánků 11.11.2018

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V listopadu proběhlo 2. vítání občánků v roce 2018. Při tomto slavnostním přivítání dětí do života byly přivítány děti narozené od 01.01.2018 do 30.06.2018. Děti obdržely drobné dárky a pamětní knížku, maminky dostaly květinu. Rodiče dětí se podepsali do pamětní knihy Města Mladá Vožice. Zpestření pro děti a rodiče bylo vystoupení žáků základní školy pod vedením paní učitelky Veroniky Matouškové. Přejeme Vám i celému Vašemu okolí, abyste příští dny prožívali v plné pohodě, aby Vám Vaše dítě přinášelo jen samou radost a ono aby mohlo být pyšné na Vás – na svou matku a na svého otce. Ať krása, láska a radost provázejí Vaše dítě na cestě jeho celým životem.

Byly přivítány tyto děti:       Tobiáš Matoušek, Josef Smetana, Natálie Malinová, Marie Kostrounová, Vojtěch Zelenka, Antonín Říha, Vendelín Kukla, Julie Benediková, Kryštof Mareš, Anežka Tychtlová, Antonín Roubal, Dominik Mazač

Matouškovi se synem Tobiášem

Smetanovi se synem Josefem

Malinovi s dcerou Natálií

Kostrounovi s dcerou Marií

Zelenkovi se synem Vojtěchem

Mazačovi se synem Dominikem

Říhovi se synem Antonínem

Kuklovi se synem Vendelínem

Benedikovi s dcerou Julií

Marešovi se synem Kryštofem

Tychtlovi s dcerou Anežkou

Roubalovi se synem Antonínem

Zleva: Smetanovi se synem Josefem, Matouškovi se synem Tobiášem, Kostrounovi s dcerou Marií, Malinovi s dcerou Natálií, Mazačovi se synem Dominikem, Zelenkovi se synem Vojtěchem

Zleva: Kuklovi se synem Vendelínem, Roubalovi se synem Antonínem, Marešovi se synem Kryštofem, Tychtlovi s dcerou Anežkou, Benedikovi s dcerou Julií, Říhovi se synem Antonínem

Žáci Základní školy

Všem děkujeme za účast.                                                    Alena Šoulová, matrikářka

(fotografie z vítání občánků si mohou rodiče vyzvednout na matrice)

 
Vítání občánků 20.05.2018

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V květnu proběhlo 1. vítání občánků v roce 2018. Při tomto slavnostním přivítání dětí do života byly přivítány děti narozené od 01.07.2017 do 31.12.2017. Děti obdržely drobné dárky a pamětní knížku, maminky dostaly květinu. Rodiče dětí se podepsali do pamětní knihy Města Mladá Vožice. Zpestření pro děti a rodiče bylo vystoupení žáků mateřské školy pod vedením paní učitelky Mirky Kuklové. Přejeme Vám i celému Vašemu okolí, abyste příští dny prožívali v plné pohodě, aby Vám Vaše dítě přinášelo jen samou radost a ono aby mohlo být pyšné na Vás – na svou matku a na svého otce. Ať krása, láska a radost provázejí Vaše dítě na cestě jeho celým životem.

Byly přivítány tyto děti:       Gabriela Švecová, Pavel Bednář, Ondřej Smetana, Lilian Vojtová, Ondřej Klacák, Miroslav Strnad, Marek Fau, Šárka Kriegerová, Jakub Král, Marek Psota, Ema Vaňková

Švecovi s dcerou Gabrielou

Bednářovi se synem Pavlem

Smetanovi se synem Ondřejem

Vojtovi s dcerou Lilian

Klacákovi se synem Ondřejem

Strnadovi se synem Miroslavem

Fauovi se synem Markem

Kriegerovi s dcerou Šárkou

Královi se synem Jakubem

Psotovi se synem Markem

Vaňkovi s dcerou Emou

Zleva: Smetanovi se synem Ondřejem, Vojtovi s dcerou Lilian, Bednářovi se synem Pavlem, Klacákovi se synem Ondřejem, Švecovi s dcerou Gabrielou

 Zleva: Strnadovi se synem Miroslavem, Královi se synem Jakubem, Fauovi se synem Markem, Vaňkovi s dcerou Emou, Kriegerovi s dcerou Šárkou, Psotovi se synem Markem

Žáci Mateřské školy

Všem děkujeme za účast.                                                    Alena Šoulová, matrikářka

(fotografie z vítání občánků si mohou rodiče vyzvednout na matrice)
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V listopadu proběhlo již 2. vítání občánků v roce 2017. Při tomto slavnostním přivítání dětí do života byly přivítány děti narozené od 01.01.2017 do 30.06.2017. Děti obdržely drobné dárky a pamětní knížku, maminky dostaly květinu. Rodiče dětí se podepsali do pamětní knihy Města Mladá Vožice. Zpestření pro děti a rodiče bylo vystoupení žáků základní školy pod vedením paní učitelky Veroniky Matouškové a Vlasty Kauerové. Přejeme Vám i celému Vašemu okolí, abyste příští dny prožívali v plné pohodě, aby Vám Vaše dítě přinášelo jen samou radost a ono aby mohlo být pyšné na Vás – na svou matku a na svého otce. Ať krása, láska a radost provázejí Vaše dítě na cestě jeho celým životem.

Byly přivítány tyto děti:       Vojtěch Psota, Jakub Kolomazník, Daniel Beneš, Valerie Maroušková, Linda a Samuel Hořejší, Václav Horáček, Sebastian Bíba, Adam Kalina, Gabriela Fučíková, Matyáš Fau, Matěj Zelenka, Tereza Brázdová, Jan Homola, Dominik Culek

Psotovi se synem Vojtěchem

Kolomazníkovi se synem Jakubem

Benešovi se synem Danielem

Marouškovi s dcerou Valerií

Hořejší s dcerou Lindou a synem Samuelem

Horáčkovi se synem Václavem

Bíbovi se synem Sebastianem

Kalinovi se synem Adamem

Fučíkovi s dcerou Gabrielou

Fauovi se synem Matyášem

Zelenkovi se synem Matějem

Brázdovi s dcerou Terezou

Homolovi se synem Janem

Culkovi se synem Dominikem

Zleva: Hořejší s dcerou Lindou a synem Samuelem, Psotovi se synem Vojtěchem, Marouškovi s dcerou Valerií, Benešovi se synem Danielem, Bíbovi se synem Sebastianem, Horáčkovi se synem Václavem, Kolomazníkovi se synem Jakubem

Zleva: Fauovi se synem Matyášem, Homolovi se synem Janem, Kalinovi se synem Adamem, Zelenkovi se synem Matějem, Culkovi se synem Dominikem, Fučíkovi s dcerou Gabrielou, Brázdovi s dcerou Terezou

žáci základní školy

Všem děkujeme za účast.                                                    Alena Šoulová, matrikářka

(fotografie z vítání občánků si mohou rodiče vyzvednout na matrice)
Vítání občánků

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V květnu proběhlo 1. vítání občánků v roce 2017. Při tomto slavnostním přivítání dětí do života byly přivítány děti narozené od 01.06.2016 do 31.12.2016. Děti obdržely drobné dárky a pamětní knížku, maminky dostaly květinu. Rodiče dětí se podepsali do pamětní knihy Města Mladá Vožice. Zpestření pro děti a rodiče bylo vystoupení žáků mateřské školy pod vedením paní učitelky Lenky Kolaříkové a Jany Králové. Přejeme Vám i celému Vašemu okolí, abyste příští dny prožívali v plné pohodě, aby Vám Vaše dítě přinášelo jen samou radost a ono aby mohlo být pyšné na Vás – na svou matku a na svého otce. Ať krása, láska a radost provázejí Vaše dítě na cestě jeho celým životem.

Byly přivítány tyto děti:       Lucie Šalátová, Damián Hubert, Štěpán Geci, Richard Melena, Miluše Zelenková, David Benda, Ondřej Průša, Elen Krejčí, Eliška Říhová, Eliška Vrbová, Michal Mareš, Ema Šopejstalová, Katka Křepelková

Šalátovi s dcerou Lucií.

Hubertovi se synem Damiánem

Geci se synem Štěpánem

Melenovi se synem Richardem

Zelenkovi s dcerou Miluší

Bendovi se synem Davidem

Průšovi se synem Ondřejem

Krejčí s dcerou Elen

Říhovi s dcerou Eliškou

Vrbovi s dcerou Eliškou

Marešovi se synem Michalem

Šopejstalovi s dcerou Emou

Křepelkovi s dcerou Katkou

Zleva: Průšovi se synem Ondřejem, Zelenkovi s dcerou Miluší, Hubertovi se synem Damiánem, Melenovi se synem Richardem, Geci se synem Štěpánem, Šalátovi s dcerou Lucií, Krejčí s dcerou Elen, Bendovi se synem Davidem

 

Zleva: Říhovi s dcerou Eliškou, Vrbovi s dcerou Eliškou, Šopejstalovi s dcerou Emou, Marešovi se synem Michalem, Křepelkovi s dcerou Katkou

Děti z Mateřské školy

Všem děkujeme za účast.                                                    Alena Šoulová, matrikářka

(fotografie z vítání občánků si mohou rodiče vyzvednout na matrice)

 
Vítání občánků

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V měsíci listopadu proběhlo již 2. vítání občánků v roce 2016. Při tomto slavnostním přivítání dětí do života byly přivítány děti narozené od 01.01.2016 do 31.05.2016. Děti obdržely drobné dárky a pamětní knížku, maminky dostaly květinu. Rodiče dětí se podepsali do pamětní knihy Města Mladá Vožice. Zpestření pro děti a rodiče bylo vystoupení žáků základní školy pod vedením paní učitelky Veroniky Matouškové. Přejeme Vám i celému Vašemu okolí, abyste příští dny prožívali v plné pohodě, aby Vám Vaše dítě přinášelo jen samou radost a ono aby mohlo být pyšné na Vás – na svou matku a na svého otce. Ať krása, láska a radost provázejí Vaše dítě na cestě jeho celým životem.

Byly přivítány tyto děti:       Martin Kukla, Sofie Reitschlägerová, Sofie Bidařová, Anna Bromová, Nina a Zita Křiklánovi, Adam Křemen, Lukáš Jechoutek, Filip Černý, Jindřich Novotný, Kristína Hladíková, Adam Fáček, Mikuláš a Barbora Kubálovi, Barbora Poláková, Julie Lamačová, Emílie Grundzová, Nikola Dorňáková, Václav Dvořák, Kristína Marešová, Vojtěch Čapek, Jakub Svatoš

 

Kuklovi se synem Martinem

Reitschlägerovi s dcerou Sofií

Bidařovi s dcerou Sofií

Bromovi s dcerou Annou

Křiklánovi s dcerami Ninou a Zitou

Křemenovi se synem Adamem

Jechoutkovi se synem Lukášem

Hladíkovi s dcerou Kristínou

Černí se synem Filipem

Novotní se synem Jindřichem

Fáčkovi se synem Adamem

Kubálovi s dcerou Barborou a synem Mikulášem

Polákovi s cerou Barborou

Lamačovi s dcerou Julií

Grundzovi s dcerou Emílií

Dorňákovi s dcerou Nikolou

Dvořákovi se synem Václavem

Marešovi s dcerou Kristínou

Čapkovi se synem Vojtěchem

Svatošovi se synem Jakubem

Společná fotografie

Zleva: Černí se synem Filipem, Kuklovi se synem Martinem, Novotní se synem Jindřichem, Jechoutkovi se synem Lukášem, Bromovi s dcerou Annou, Křemenovi se synem Adamem, Reitschlägerovi s dcerou Sofií, Bidařovi s dcerou Sofií, Křiklánovi s dcerami Ninou a Zitou, Hladíkovi s dcerou Kristínou

Zleva: Lamačovi s dcerou Julií, Polákovi s dcerou Barborou, Dorňákovi s dcerou Nikolou, Dvořákovi se synem Václavem, Svatošovi se synem Jakubem, Marešovi s dcerou Kristínou, Grundzovi s dcerou Emílií, Fáčkovi se synem Adamem, Čapkovi se synem Vojtěchem, Kubálovi s dcerou Barborou a synem Mikulášem.

Žáci základní školy

Všem děkujeme za účast.                                                    Alena Šoulová, matrikářka
Žádost o nahlédnutí do matriční knihy

Žádost o nahlédnutí do matriční knihy
Vítání občánků

Fotografie z vítání občánků jsou k vyzvednutí na matrice Městského úřadu Mladá Vožice