stavební úřad – formuláře žádostí od 1.7.2024

Elektronické podání žádosti od 1.7.2024:

https://portal.stavebnisprava.gov.cz/

Portál stavebníka najdete na portal.stavebnisprava.gov.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj zpřístupnilo veřejnosti portál stavebníka. Jde o webovou aplikaci, přes kterou budou stavebníci podávat žádosti, nahrávat dokumentaci nebo vést komunikaci s úřady. Díky napojení na databáze státu systém část formulářů vyplní za uživatele. Stavebník také bude mít prostřednictvím portálu vždy aktuální přehled o tom, v jaké fázi se jeho řízení nacházejí.

Formuláře žádostí platné po velké novele stavebního zákona od 1.7.2024 naleznete zde:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Formuláře (gov.cz)
Městský bazén – otvírací doba v sezóně 2024

DO 30.6.2024:

14:00 – 18:00hod

OD 1.7.2024

pondělí – pátek

od 12:00hod – 19:00hod

sobota a neděle (svátky)

od 11:00hod – 19:00hod
Uzavírka v ulici Plaňková od 8.4.2024 do 30.9.2024

Městský úřad Mladá Vožice vydal povolení pro:

úplnou uzavírku místní komunikace III. třídy 23c a  22c a místní komunikace IV. třídy 29d

 (Plaňková)

v celé délce rozdělené do etap z důvodu provedení výkopových prací při realizaci stavby, při realizaci stavby:

Mladá Vožice – Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, NTL plynovodu a obnova komunikace
Mladá Vožice, Plaňková

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. v KN 1174/41 (ostatní plocha) v k.ú. Mladá Vožice

(dále jen „uzavírka“) v ulici Plaňková v době od 8.4.2024 do 30.9.2024.

 

druh uzavírky: úplná uzavírka ulice Plaňková. Bude rozděleno do etap, aby byl umožněn průjezd a výjezd vozidlům IZS.

délka uzavřeného úseku: cca 0,183km  (ulice Plaňková)

doba trvání uzavírky: od 8.4.2024 (pondělí) 8:00hod do 30.9.2024 (pondělí) do 24:00hod

vedení pravidelné autobusové dopravy: Veřejná autobusová doprava není záměrem dotčena.

Podrobněji Viz. příloha
Omezení provozu v ulici Plaňková

V ulici Plaňková v době od 8.4.2024 do 30.9.2024 budou probíhat stavební práce na rekonstrukci vodovodu a kanalizace, NTL plynovodu a obnově komunikace a dojde tedy k dopravnímu omezení na pozemní komunikaci a přilehlých parkovištích.
Omezení provozu bude podle jednotlivých fází realizace obou zhotovitelů. 

Je důležité sledovat dopravní značení.  
Pořízení elektrovozidla N1 – Město Mladá Vožice

Městem bylo pořízeno nové elektrovozidlo pro technické služby, které bylo spolufinancováno Evropskou unií z fondu NEXT GENERATION EU

 
Zvony zpět na vsi

 „Zvony zpět na vsi“

 

Akce byla spolufinancována v roce 2021 z prostředků Města Mladá Vožice a z prostředků Jihočeského kraje z dotačního programu:

 Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021

V místních částech Noskov, Krchova Lomná, Bendovo Záhoří a Stará Vožice byly rozezněny zvony v kapličkách.

 
Změna úředních hodin Městského úřadu s kontakty na pracovníky

ÚŘEDNÍ HODINY Městského úřadu v Mladé Vožici

Pondělí:  7:30 – 17:00

Středa     7:30 – 17:00

POLEDNÍ PAUZA 11:00 -11:30

VSTUP POUZE S OCHRANOU DÝCHACÍCH CEST

(ROUŠKOU, RESPIRÁTOREM)

Kontakt:

Pokladna

Iva Matoušková                    381 201 920, pokladna@mu-vozice.cz

Účtárna

Ivana Řezníčková                  381 201 916, uctarna@mu-vozice.cz

Stavební úřad                       381 201 917

Ing. Blanka Malinová           606 611 022, zivotni@mu-vozice.cz

Dagmar Strnadová               774 631 020, strnadova@mu-vozice.cz

Ing. Michaela Růžičková      607 073 014, ruzickova@mu-vozice.cz

Sociální oddělení                 381 201 918

Bc. Eva Novotná                   722 582 742, socialni@mu-vozice.cz

Finanční odbor                     381 201 915      

Jana Rašková                        603 713 093, raskova@mu-vozice.cz

Lesní hospodář

Dis. Jan Babor                       602 690 036

Matrika                                  381 201 914

Alena Šoulová                      602 225 115, soulova@mu-vozice.cz
Oprava místní komunikace Nový Bostov

Akce  „Oprava místní komunikace Nový Bostov“

 byla spolufinancována v roce 2020 z prostředků Města Mladá Vožice a z prostředků Jihočeského kraje z dotačního programu: Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020
Aktuální stav nakažených koronavirem na Mladovožicku k 11.8.2020

Na základě telefonické informace KHS ze dne 11. 8. 2020 je na Mladožicku jeden nový pozitivně testovaný případ.

Rada města Mladá Vožice
Počet nakažených na Mladovožicku k 6.8.2020

Aktuální informace, 6. 8. 2020

Na základě informace z KHS můžeme i dnes informovat, že nikdo další pozitivně testovaný na Mladovožicku nepřibyl.

Další informace přineseme již pouze o případných změnách.

Rada města Mladá Vožice, MUDr. Miroslav Smažík