Rozhodnutí ev. č. 3/2020

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

 

Mladá Vožice – Sluneční ulice Technická vybavenost – II. etapa 

SO 03 – Plynovod, SO 04 – Veřejné osvětlení
Mladá Vožice

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. v KN 1000/1 (orná půda), parc. č. v KN 1000/2 (orná půda), parc. č. v KN 1000/6 (orná půda – viz. geometrický plán), parc. č. v KN 1000/12 (orná půda), parc. č. v KN 1010/9 (trvalý travní porost), parc. č. v KN 1012/2 (ostatní plocha), parc. č. v KN 1069/32 (ostatní plocha), parc. č. v KN 1135 (orná půda – viz. geometrický plán), parc. č. v KN 1144/2 (ostatní plocha), parc. č. v KN 1144/3 (ostatní plocha), parc. č. v KN 1221 (ostatní plocha) v katastrálním území a obci Mladá Vožice. Dále na pozemcích parc. č. v KN 1000/80, 1000/79, 1135/4, 1135/5, 1135/6, 1135/2, 1135/3, 1000/64, 1000/65, 1000/66, 1000/67, 1000/68, 1000/69, 1000/70, 1000/71, 1000/72, 1000/73, 1000/74, 1000/75, 1000/76, 1000/77, 1000/78 v katastrálním území a obci Mladá Vožice.

žadatel:

Město Mladá Vožice, IČ:00252557, Žižkovo náměstí č.p. 80, 391 43 Mladá Vožice

v zastoupení oprávněnou osobou: Mgr. Jaroslav Větrovský – starosta města
ÚŘEDNÍ HODINY Městského úřadu v Mladé Vožici od 20.4.2020 do odvolání

Zajištění fungování úřadu a omezení úředních hodin v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, vyplývající z nouzového stavu, vyhlášeného usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 194, pod č. 69/2020 Sb

Apelujeme na spoluobčany, aby omezily přímý osobní kontakt jen na zcela nevyhnutelné případy ,a to nejen co se týče styku s úřady.

ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU v Mladé Vožici

OD 20.4.2020 do odvolání:

pondělí                          7:30 – 17:00

středa                             7:30 – 17:00

 

  • omezení osobního kontaktu na nezbytně nutnou úroveň
  • upřednostňování písemného, elektronického či telefonického kontaktu
  • dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2m
  • neshlukovat se, a to především na chodbách úřadu
  • dezinfekce rukou v klientských prostorách
  • nutné užití ochranného prostředku dýchacích cest (nos, ústa) = rouška

Děkujeme všem spoluobčanům za dodržování vydaných opatření Vlády ČR v období epidemie koronaviru a nouzovém stavu.

KONTAKT:

Stavební úřad                  

Ing. Blanka Malinová       606 611 022                                   zivotni@mu-vozice.cz

Ing. Michaela Růžičková  607 073 014        ruzickova@mu-vozice.cz

Sociální oddělení    –  Bc. Eva Novotná          722 582 742        socialni@mu-vozice.cz

Finanční odbor          –  Jana Rašková              603 713 093         raskova@mu-vozice.cz

Lesní hospodář         – DiS. Jan Babor            602 690 036

Matrika                      – Alena Šoulová             602 225 115            soulova@mu-vozice
ODPAD – KAM S POUŽITÝMI ROUŠKAMI

Dovolujeme si doporučit vaší pozornosti stanovisko Státního zdravotního ústavu k nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19 a sdělení MŽP k nakládání s ochrannými rouškami. Pro obce i odpadové firmy je důležité především, že domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu, případně na místo, které určí obec. V tomto smyslu by měli být občané obce informováni.

Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční se nic, ani v třídění odpadů, nemění.

 

Stanovisko SZÚ:

http://www.szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-1

 

Doporučení MŽP:

https://www.mzp.cz/cz/news_20201903-Doporuceni-pro-nakladani-pouzitymi-osobnimi-ochrannymi-pomuckami

 

 
„Rozšíření lékárny“ Mladá Vožice

Akce byla realizována za finančního přispění Jihočeského kraje.

 

 
Budova občanské vybavenosti Radvanov

„Budova
občanské vybavenosti Radvanov“

byla spolufinancována v roce 2019 z prostředků Města Mladá Vožice a z prostředků Jihočeského kraje z dotačního programu: Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2019 (Dotace na akce programů obnovy a rozvoje venkova).
Uzavírka ulice Zahradní

Ulice Zahradní bude uzavřena za účelem realizace akce: Obnova vodovodu a kanalizace a to včetně nového povrchu místní komunikace. Uzavírka úplná bude při realizaci záměru od 26.9.2019 do 30.5.2020.
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

Jiří Janouš
Písemná zpráva zadavatele dle „ZZVZ“ – snížení energetické náročnosti č.p. 193 – kotelna
Písemná zpráva zadavatele dle „ZZVZ“ – snížení energetické náročnosti č.p. 190 – kotelna
Rekonstrukce sociálního zařízení ve Zdravotním středisku v Mladé Vožici

dokončená akce byla spolufinancována v roce 2018 z prostředků Města Mladá Vožice za finančního přispění Jihočeského kraje

ZDE