1

Informace pro poplatníky místních poplatků

Informace na úřední desku – automatizovaný způsob zjištění údaje – od 1.1.2020
Kupní smlouva – elektromobil

kupní smlouva_elektromobil
Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění – Střednědobý výhled rozpočtu na r.2021-2022, rozpočet na rok 2020
Schválený rozpočet města Mladá Vožice na r. 2020
Střednědobý výhled rozpočtu města Mladá Vožice na r. 2021-2022
Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění – RO 15 R
Rozpočtové opatření č. RO 15 R
Obecně závazná vyhláška města Mladá Vožice č. 4/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška města Mladá Vožice č. 3 /2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Obecně závazná vyhláška města Mladá Vožice č. 2/2019, o místním poplatku ze psů