Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění – RO 1/Z/2024

Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice_RO 1_Z_2024
Rozpočtové opatření č. 1/Z/2024

RO 1 Z
SoD FVE Mladá Vožice – KEROSIN s r.o.

00 Smlouva o dílo Mladá Vožice _FINAL

01 příloha č. 1 ke smlouvě o dílo – oceněný soupis prací a dodávek

02 Příloha č. 2 ke smlouve o dílo – popis nabízeného technického řešení_ V2

03 Příloha č. 3 ke smlouvě o dílo TECHNICKÉ PODMÍNKY
Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění – rozpočet města Mladá Vožice na rok 2024, střednědobý výhled rozpočtu města Mladá Vožice na r. 2025 – 2026

Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice_Schvál_Rozpočet_2024_SVR_R25_26
Střednědobý výhled rozpočtu města Mladá Vožice na r. 2025-2026

SRV_2025_2026_schvál
Rozpočet města Mladá Vožice na rok 2024 – schválený

Rozpočet 2024_schvál
Obecně závazná vyhláška č. 3/2023 o místním poplatku ze psů

ozv-mistni-poplatek-ze-psu
Obecně závazná vyhláška č. 2/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

ozv-mistni-poplatek-za-obecni-system-odpadoveho-hospodarstvi(1)
Obecně závazná vyhláška č. 1/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

mistni-poplatek-za-uzivani-verejneho-prostranstvi

Příloha č_1_OZV veř_prostranství

Příloha č_2_OZV veř_prostranství
Rozpočtové opatření č. 10 Z / 2023

RO 10 Z