1

Výzva k podání nabídek – Zlepšení podmínek pro technické a jazykové vzdělávání ZŠ a MŠ Mladá Vožice – stavební část

Výzva – ZD MV škola
Výzva k podání nabídky – Mladá Vožice – Sluneční ulice – technická vybavenost II. etapa – inženýrské sítě

Výzva k podání nabídky_Sluneční_II etapa
Upozornění na splatnost místních poplatků v r. 2020 – aktuálně
Informace k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019
Informace pro poplatníky místních poplatků

Informace na úřední desku – automatizovaný způsob zjištění údaje – od 1.1.2020
Kupní smlouva – elektromobil

kupní smlouva_elektromobil
Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění – RO 18 R
Rozpočtové opatření č. RO 18 R
Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění – RO 17 R
Rozpočtové opatření č. RO 17 R