1

Přestupková komise

Komise k projednávání přestupků 

JUDr. Pavel Tenkl (předseda)

Ivana Řezníčková

Bc. Eva Novotná (tajemnice komise)

Ing. Blanka Malinová

Jana Rašková

Alena Šoulová

Ing. Michaela Růžičková

Iva Matoušková

Dagmar Strnadová

Komise se schází vždy v 3členném složení.

Město Mladá Vožice vykonává přestupkovou agendu i pro další obce a to na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy:

Běleč, Hlasivo, Nová Ves u Mladé Vožice, Oldřichov, Řemíčov, Slapsko, Smilovy Hory, Šebířov, Vilice, Zhoř u Mladé Vožice, Dolní Hrachovice, Pojbuky, Rodná, Pohnánec, Bradáčov.
Vnitřní směrnice č.4
Plán rozvoje města

Změna č. 1 územního plánu Mladá Vožice

Přejít na plán rozvoje města – po načtení stránky počkejte na přehrání animace nebo klikněte vpravo dole na „Přeskočit intro“

POZOR – tato stránka je vytvořena pomocí technologie Flash a některé prohlížeče ji neumějí zobrazit. Doporučujeme použít Firefox nebo Microsoft Edge (prohlížeč od Microsoftu, který je ve Windows 8 a novějších) popř. jiný prohlížeč do kterého si umíte Flash doinstalovat.

 

 
O Vožičanu

Městský zpravodaj Vožičan vydává Město Mladá Vožice pod evidenčním číslem MK ČR E 14832 jako měsíčník, pouze v červenci vychází dvojčíslo červenec – srpen. Součástí je i Vožičánek, list dětí a žáků mladovožické školy a školky.

Odpovědným redaktorem je Mgr. Jaroslav Větrovský, tel.: 381 201 910, 724 181 334, e-mail: starosta@mu-vozice.cz.

Tento přijímá i veškeré články k otištění a inzerci, uzávěrka je nejpozději k 25. předchozího měsíce (vždy se ale raději informujte předem).

Cena za plošnou komerční inzerci v černobílém provedení je 8,- Kč/cm2, kdy je nutné respektovat maximální rozměry tištěné plochy 1 stránky výtisku (170 x 260 mm). Fakturace proběhne až po vytištění inzerátu.

Zpravodaj je dodáván na všechny adresy v Mladé Vožici a jejích místních částech. Níže je ke stažení ve formátu pdf.