1

Místostarosta města

Místostarosta
Telefony: 381 201 912, 602 152 537, mistostarosta@mu-vozice.cz

Jméno a příjmení: Jaromír Dvořák

Datum narození: 

Bydliště: Mladá Vožice, Noskov 27

Vzdělání: 

 Zaměstnání:

Rodina:

Záliby:

Disponuji následujícím majetkem:
Soupis nalezených věcí na území města – aktualizace k 19. 4. 2022
Oznámení o zveřejnění nálezu věci – mobilní telefon (1/2022)

Městský úřad Mladá Vožice

Žižkovo nám. 80

391 43  Mladá Vožice

Oznámení o vyhlášení nálezu věci

Dne 19. 4. 2022 byl předán nalezený mobilní telefon (zřejmě o velikonočních svátcích na polní cestě u Krchovy Lomné).

Vlastník si jej může vyzvednout zde na městském úřadě, dv. č. 13 (Bc. Novotná, tel.  381 201 918, 722 582 742) nejpozději do 3 let od vyhlášení nálezu, tedy do 19. 4. 2025.  Po té vlastnické právo k věci nebo výtěžku za ni strženému nabývá město.

Věc si lze vyzvednout pouze po její identifikaci, sepsání a podepsání protokolu a zaplacení nálezného. Je nutné vzít s sebou průkaz totožnosti.

V Mladé Vožici dne 19.04. 2022

Vyvěšeno: 19. 04. 2022

Sejmuto:
Vožičan – duben 2022

Duben 2022
Program kina – duben 2022

duben
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k. ú. Bendovo Záhoří

Oznámení 
Zápis a usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice – 28. 2. 2022

Zápis

Usnesení
Vožičan – březen 2022

Březen 2022
Časový plán provádění opatření města Mladá Vožice – zlepšování kvality ovzduší

Časový plán provádění opatření města Mladá Vožice
Výzva – nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci v k. ú. – stav k 1. 2. 2022

Výzva

Informace pro veřejnost

Seznam – Mladá Vožice