1

Program kina – červen 2022

Červen 2022
Soupis klíčů nalezených na území města – aktualizace k 24. 5. 2022

Městský úřad Mladá Vožice, Žižkovo nám. 80, 391 43  Mladá Vožice

Oznámení o vyhlášení nálezu věci – KLÍČE

Dne 16. 7. 2019 byl nalezen v Mladé Vožici na sokolském hřišti klíč od automobilu s přívěskem.

Dne 30. 9. 2019 byl předán městskému úřadu nález – svazek 7 klíčů.

Dne 15. 10. 2019 byl nalezen v Mladé Vožici v ul. Purkrecht svazek 2 klíčů.

Dne 25. 11. 2019 byl nalezen v Mladé Vožici v ul. E. K. Rosola svazek 3 klíčů.

Dne 12. 2. 2020 byl nalezen na Morávkově náměstí 1 klíč s přívěskem.

Dne 20. 3. 2020 byl nalezen na autobusovém nádraží  svazek 3 klíčů.

Dne 9. 6. 2020 byl nalezen v ul. Obránců míru svazek 3 klíčů s přívěskem.

Dne 2. 10. 2020 byl předán svazek 4 klíčů s přívěsky.

Dne 8. 1. 2021 byl nalezen na Husově náměstí 1 klíč bez označení.

Dne 17. 2. 2021 byl nalezen v Mladé Vožici (v třídírně plastů ze žlutých popelnic) svazek 11 klíčů s klíčenkou.

Dne 22. 2. 2021 byl nalezen v Mladé Vožici na Husově náměstí před poštou svazek 2 klíčů bez označení.

Dne 8. 7. 2021 byl nalezen v Mladé Vožici na parkovišti před zdravotním střediskem svazek 8 klíčů.

Dne 22. 11. 2021 byl nalezen v Mladé Vožici na Žižkově náměstí pod OD Jednota svazek 3 klíčů s přívěskem.

Dne 22. 5. 2022 byl nalezen v Mladé Vožici na křižovatce Žižkova nám. a Tř. V. Vaniše svazek 9 klíčů s přívěskem.

Vlastník si je může vyzvednout zde na městském úřadě, dv. č. 13 (Bc. Novotná, tel. 381 201 918) nejpozději do 3 let od vyhlášení nálezu.  Po té vlastnické právo k věci nebo výtěžku za ni strženému nabývá město.

Věc si lze vyzvednout pouze po její identifikaci, sepsání a podepsání protokolu. Je nutné vzít s sebou průkaz totožnosti.

Toto oznámení nahrazuje oznámení ze dne 25. 11. 2021 pouze bylo aktualizováno o nový nález.

V Mladé Vožici dne 24. 05. 2022

Vyvěšeno: 24. 05. 2022                                 Sejmuto:

 
Oznámení o vyhlášení nálezu věci – klíče (3/2022)

Městský úřad Mladá Vožice

Žižkovo nám. 80

391 43  Mladá Vožice

 

Oznámení o vyhlášení nálezu věci

Dne 22. 05. 2022 byl nalezen na křižovatce Žižkova náměstí a Tř. V. Vaniše v Mladé Vožici svazek 9 klíčů s přívěskem.

Vlastník si jej může vyzvednout zde na městském úřadě, dv. č. 13 (Bc. Novotná, tel.  722 582 742, 381 201 918) nejpozději do 3 let od vyhlášení nálezu,  tedy do 24. 05. 2025.  Po té vlastnické právo k věci nebo výtěžku za ni strženému nabývá město.

Věc si lze vyzvednout pouze po její identifikaci, sepsání a podepsání protokolu a zaplacení nálezného. Je nutné vzít s sebou průkaz totožnosti.

V Mladé Vožici dne 24.05. 2022

Vyvěšeno: 24. 05. 2022

Sejmuto:

 
Zápis a usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města – 16. 5. 2022

Usnesení a zápis
Dražební vyhláška – dražba movitých věcí – 27. 6. 2022

Dražební vyhláška 
OOP – Stanovení přechodné úpravy provozu – cyklistický závod 25. a 26. 6.

Veřejná vyhláška

Mapy situace
Žádost o podporovaný pečovatelský byt – Husovo náměstí 125, Mladá Vožice

Nové pečovatelské byty v Mladé Vožici

Jak jste již určitě zaznamenali, stavební práce v domě na Husově náměstí, v němž vznikne 12 pečovatelských bytů, již naplno započaly. K nastěhování budou počátkem příštího roku. Bude se jednat o byty 1 + kk s koupelnou vybavenou sprchovým koutem a WC, součástí bude i předsíň. Velikost bytů se pohybuje od 49,8 m2 do 30,9 m2, zhruba polovina je určena pro bydlení 2 osob.  Dům bude vybaven výtahem, vytápěn vlastní plynovou kotelnou. Bude zde i zázemí pro pečovatelskou službu. K domu přiléhá dvorek a zahrada.

Od května 2022 si již můžete podávat žádosti o nájemní byty. Protože je výstavba částečně financovaná z dotace MMR ČR, jsou zde stanoveny podmínky, které musí zájemce o byt splňovat:

  1. Musí být osobou v nepříznivé sociální situaci způsobené věkem nebo zdravotním stavem (tedy osobou, která již není plně soběstačná, potřebuje pomoc jiné osoby)
  2. Musí prokázat, že jeho průměrný čistý měsíční příjem v období 12 měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,75 násobek průměrné měsíční mzdy (jednočlenná domácnost) nebo 1,0 násobek (2 členná domácnost). Nyní průměrná měsíční mzda činí 35 662 Kč.
  3. Nesmí mít ve vlastnictví ani podílovém spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům nebo byt a ani mít družstevní podíl v bytovém družstvu. Tuto podmínku musí splnit i případný druhý člen domácnosti.

Dle dotačních podmínek bude výše nájemného limitována.

Žádosti jsou k dispozici u Bc. Evy Novotné, správa bytů – tel. č. 381 201 918 a také  viz níže

Žádost o podporovaný byt v DPS
Vožičan – květen 2022

květen 2022
Místostarosta města

Místostarosta
Telefony: 381 201 912, 602 152 537, mistostarosta@mu-vozice.cz

Jméno a příjmení: Jaromír Dvořák

Datum narození: 

Bydliště: Mladá Vožice, Noskov 27

Vzdělání: 

 Zaměstnání:

Rodina:

Záliby:

Disponuji následujícím majetkem:
Soupis nalezených věcí na území města – aktualizace k 19. 4. 2022