Zveřejnění záměru města prodat pozemk. parcely v k. ú. Stará Vožice

Zveřejnění záměru
Zveřejnění záměru města prodat část pozemk. parcely v k. ú. Noskov

Zveřejnění záměru
Usnesení z náhradní členské schůze SBD konané 2. 7. 2020

VČS 2020 usnesení
Vožičan – červenec, srpen 2020

červenec – srpen 2020
Zveřejnění záměru města směnit pozemky v k. ú. Mladá Vožice

Zveřejnění záměru
Soupis nalezených klíčů na území města – aktualizace

Městský úřad Mladá Vožice, Žižkovo nám. 80, 391 43  Mladá Vožice

Oznámení o vyhlášení nálezu věci – KLÍČE

Dne 2. 8. 2017 byl nalezen v Mladé Vožici v ulici Milady Jungmanové klíč od osobního automobilu s dálkovým ovládáním + 1 obyčejný klíč.

Dne 5. 12. 2017 byl nalezen v Mladé Vožici před restaurací Na Růžku svazek 2 klíčů bez označení.

Dne 5. 4. 2018 byl nalezen v Mladé Vožici v zámecké zahradě na pódiu svazek 3 klíčů bez označení.

Dne 27. 5. 2018 byl nalezen v Mladé Vožici na Morávkově náměstí před ZŠ klíč od automobilu.

Dne 11. 6. 2018 byl nalezen v Mladé Vožici v parčíku za Žižkovým náměstím u křižovatky s ulicí Trčkova klíč FAB.

Dne 27. 6. 2018 byl nalezen v Mladé Vožici na autobusovém nádraží na Husově náměstí svazek 5 klíčů, některé s barevnými rozlišovači.

Dne 5. 8. 2018 byl nalezen v Mladé Vožici před zdravotním střediskem v ul. Plaňková 1 klíč s barevným rozlišovačem.

Dne 1. 1. 2019 byl nalezen v Mladé Vožici v ulici J. J. z Bratřic svazek 4 klíčů bez označení.

Dne 7. 3. 2019 byl předán městskému úřadu nález – svazek 8 klíčů bez označení, s přívěsky.

Dne 11. 3. 2019 byl nalezen v Mladé Vožici na Žižkově náměstí u kostela svazek 2 klíčů, s přívěsky.

Dne 16. 7. 2019 byl nalezen v Mladé Vožici na sokolském hřišti klíč od automobilu s přívěskem.

Dne 30. 9. 2019 byl předán městskému úřadu nález – svazek 7 klíčů.

Dne 15. 10. 2019 byl nalezen v Mladé Vožici v ul. Purkrecht svazek 2 klíčů.

Dne 25. 11. 2019 byl nalezen v Mladé Vožici v ul. E. K. Rosola svazek 3 klíčů.

Dne 12. 2. 2020 byl nalezen na Morávkově náměstí 1 klíč s přívěskem.

Dne 20. 3. 2020 byl nalezen na autobusovém nádraží  svazek 3 klíčů.

Dne 9. 6. 2020 byl nalezen v ul. Obránců míru svazek 3 klíčů s přívěskem.

Dne 26. 6. 2020 byl nalezen v ul. Purkrabská svazek 6 klíčů.

Vlastník si je může vyzvednout zde na městském úřadě, dv. č. 13 (Bc. Novotná, tel. 381 201 918) nejpozději do 3 let od vyhlášení nálezu.  Po té vlastnické právo k věci nebo výtěžku za ni strženému nabývá město.

Věc si lze vyzvednout pouze po její identifikaci, sepsání a podepsání protokolu. Je nutné vzít s sebou průkaz totožnosti.

Toto oznámení nahrazuje oznámení ze dne 10. 06. 2020 pouze bylo aktualizováno o nový nález.

V Mladé Vožici dne 01. 07. 2020

Vyvěšeno: 01. 07. 2020                                 Sejmuto:

 

 
Oznámení o vyhlášení nálezu věci – svazek klíčů (8/2020)

Městský úřad Mladá Vožice

Žižkovo nám. 80

391 43  Mladá Vožice

Oznámení o vyhlášení nálezu věci

Dne 26. 06. 2020 byl nalezen v ulici Purkrabská v Mladé Vožici svazek 6 klíčů.

Vlastník si jej může vyzvednout zde na městském úřadě, dv. č. 13 (Bc. Novotná, tel.  722 582 742, 381 201 918) nejpozději do 3 let od vyhlášení nálezu,  tedy do 01. 07. 2023.  Po té vlastnické právo k věci nebo výtěžku za ni strženému nabývá město.

Věc si lze vyzvednout pouze po její identifikaci, sepsání a podepsání protokolu a zaplacení nálezného. Je nutné vzít s sebou průkaz totožnosti.

V Mladé Vožici dne 01.07. 2020

Vyvěšeno: 01. 07. 2020

Sejmuto:

 
Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou – Sluneční ulice, technická vybavenost II. etapa, SO 06 místní komunikace

Veřejná vyhláška
Soupis nalezených věcí na území města – aktualizace

Soupis nalezených věcí -oznámení na desku
Komunitní plán sociálních služeb ORP Tábor na roky 2020-2022

Komunitní plán sociálních služeb ORP Tábor na roky 2020-2022