Zápis a usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice – 17. 6. 2024

Zápis

Usnesení
Osvědčení o úspoře emisí za r. 2023

EKOKOM emise 2023
Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu – rekonstrukce vodovodu Žižkovo náměstí – 22.7. – 7. 8.

Veřejná vyhláška

Mapy situace 
Zveřejnění záměru města pronajmout společen. sál Záložna ve dnech 18. – 20. 4. 2025

Zveřejnění záměru
Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu – Voračického předměstí – 21. 6. – 31. 8. 2024

Veřejná vyhláška

Mapy situace DIO
Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu – Mladá Vožice – Františkov (závody do vrchu)

Veřejná vyhláška

Mapy situace
Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – 22. 6. – 23. 6. 2024

 Veřejná vyhláška – OOP_doplnění_DZ_pro_závod 

DIO_-_Ml_Vožice_-_most_silnice_II_137_-_doplnění_DIO_-_závody_do_vrchu 
Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu – rekonstrukce křižovatky ul. Plaňková a E. K. Rosola

Veřejná vyhláška

Mapy situace DIO 33087
Vožičan – červen 2024

Červen 2024
Zápis a usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města – 6. 5. 2024

Zápis

Usnesení