Dotace

Poskytnuté dotace OK
Přijaté dotace OK
Povinně zveřejňované smlouvy dle zákona č. 250/2000 Sb. OK
Závěrečný účet města – záloha

Závěrečný účet za rok 2015
Závěrečný účet za rok 2014
Archiv závěrečných účtů
Sbor pro občanské záležitosti

Složení sboru pro občanské záležitosti
Životní výročí
Vítání občánků
Povodňová komise

Složení povodňové komise
Účel povodňové komise
Činnost povodňové komise OK
Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva
Jednací řád
Starosta
Místostarosta

Výbory

Finanční výbor
Kontrolní výbor
Osadní výbor

Zápisy a usnesení
Výsledky voleb