1

Den s armádou a IZS

Den s armádou a IZS
MŠ Mladá Vožice – nucení větrání
5.1b Zateplení kulturního domu v Mladé Vožici
5.1a Zateplení kulturního domu v Mladé Vožici
sazebnik
Zajištění vyšší mobility terénní pečovatelské služby Mladá Vožice

EU - MMR

Projekt
Zajištění vyšší mobility terénní pečovatelské služby Mladá Vožice je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vybavit pečovatelskou službu specializovaným automobilem upraveným pro osoby se zdravotním postižením a dvěma elektrokoly.
Realizací projektu dojde k vyšší dostupnosti a zkvalitnění sociální služby.
Snížení energetické náročnosti bytových domů č.p. 379, 380 a 111 v Mladé Vožici

EU - MMR

Projekty

  • Snížení energetické náročnosti bytového domu č.p. 379 v Mladé Vožici
  • Snížení energetické náročnosti bytového domu č.p. 380 v Mladé Vožici
  • Snížení energetické náročnosti bytového domu č.p. 111 v Mladé Vožici – výzva 37

jsou spolufinancovány Evropskou unií.

Cílem projektů je snížení energetické náročnosti bytových domů v Mladé Vožici.
Realizací projektů dojde ke snížení nákladů na energie, ke zlepšení životního prostředí a snížení škodlivých emisí.
Výstavba přestupního terminálu v Mladé Vožici

EU - MMR

Projekt
Výstavba přestupního terminálu v Mladé Vožici je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je vybudování nového přestupního terminálu v Mladé Vožici, čímž dojde k vytvoření funkčních, bezpečných a ekonomických podmínek pro přemisťování osob, bude snížena zátěž na životní prostředí a lidské zdraví.
Akční plán na rok 2017

Akční plán na rok 2017
Smlouva Sokol 2016

smlouva-sokol-2016