Uzavírka v ulici Plaňková od 8.4.2024 do 30.9.2024

Městský úřad Mladá Vožice vydal povolení pro:

úplnou uzavírku místní komunikace III. třídy 23c a  22c a místní komunikace IV. třídy 29d

 (Plaňková)

v celé délce rozdělené do etap z důvodu provedení výkopových prací při realizaci stavby, při realizaci stavby:

Mladá Vožice – Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, NTL plynovodu a obnova komunikace
Mladá Vožice, Plaňková

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. v KN 1174/41 (ostatní plocha) v k.ú. Mladá Vožice

(dále jen „uzavírka“) v ulici Plaňková v době od 8.4.2024 do 30.9.2024.

 

druh uzavírky: úplná uzavírka ulice Plaňková. Bude rozděleno do etap, aby byl umožněn průjezd a výjezd vozidlům IZS.

délka uzavřeného úseku: cca 0,183km  (ulice Plaňková)

doba trvání uzavírky: od 8.4.2024 (pondělí) 8:00hod do 30.9.2024 (pondělí) do 24:00hod

vedení pravidelné autobusové dopravy: Veřejná autobusová doprava není záměrem dotčena.

Podrobněji Viz. příloha