Oznámení o vyhlášení nálezu věci – klíče (9/2023)

Městský úřad Mladá Vožice

Žižkovo nám. 80

391 43  Mladá Vožice

Oznámení o vyhlášení nálezu věci

Dne 03. 01. 2024 byl předán nález – svazek 3 klíčů, z toho 2 s barevnými rozlišovači, nalezen v ul. Plaňková před zdravotním střediskem v Mladé Vožici (před vánoci).

Vlastník si je může vyzvednout zde na městském úřadě, dv. č. 13 (Bc. Novotná, tel.  722 582 742, 381 201 918) nejpozději do 3 let od vyhlášení nálezu,  tedy do 03. 01. 2027.  Po té vlastnické právo k věci nebo výtěžku za ni strženému nabývá město.

Věc si lze vyzvednout pouze po její identifikaci, sepsání a podepsání protokolu a zaplacení nálezného. Je nutné vzít s sebou průkaz totožnosti.

V Mladé Vožici dne 03.01. 2024

Vyvěšeno: 03. 01. 2024

Sejmuto: